โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2007 exพิลาพา ยืนนาน, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Degradative kinetic of ?-mangostin and antioxidant capacity of dried mangosteen (Garcinia mangostana L.) rind extract.", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). , 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย