Person Image

  Education

  • Dr.Agr. (Molecular genetics in animal breeding), University of Bonn , GERMANY, 2554
  • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2549
  • วท.บ.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  broiler chickensantioxidant propertiesApoVLDL-II Genechickenclaudin-1column chromatographyCYP21Drip LossEating qualityegg productionelectrophoresisestradiolexpressionFatty acidFayoumi chickenFish oilgrowth performanceHaematologyHematologyhemoglobinherbs extracHNF1AIL-1 betaIL-1?IL-6intestinal barrierintestinal epitheliumintestinal morphologyintestineKU Betong chickenMeat Qualitymeat qualityMethylationmoltMRNA and protein expressionmucosal immunityMuscle characteristicMuscle fibreMuscle pHporkSerum CortisolSerum Proteintight junctionการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาไก่เนื้อดำไก่เบตง (สาย เคยู)ไก่พื้นเมืองความยั่งยืนความสัมพันธ์ของยีนสุกรความสำคัญกรด-ด่าง การสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษา สุกรความหนาหนังคอลลาเจนคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอล คอลลาเจน ไก่เนื้อ ไก่เคยูเบตง ไก่พื้นเมืองค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมค่าแรงตัดผ่านคุณภาพการบริโภคคุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อในสุกรโคโคนมโคนมเพศผู้โคเนื้อโครงสร้างชุดทดสอบเซลล์กล้ามเนื้อเกิดความเสียหายเทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnologyน้้าหนักซากเนื้อไก่เนื้อแข็งเหมือนไม้เนื้อโคนมคุณภาพสูงเนื้อสุกรปริมาณซากเปอร์เซ็นต์ซากโปรตีน FLG2ผลิตภัณฑ์ทางเลือกพันธุ์สังเคราะห์ เพศแมวยีน MYPNยีน PPARGC1Aลักษณะโครงสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อลักษณะซาก โคเนื้อลักษณะทางประสาทสัมผัสลักษณะปรากฏลิวคีเมียลูกชิ้นโลหิตวิทยาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ Meat Scienceไวรัสสายพันธุ์สายพันธุ์ทางการค้าสารเมลานินสีหนังสุกรขุนสุกรลูกผสมเชิงการค้าเส้นใยกล้ามเนื้อเส้นสีขาวแทรกในเนื้ออายุฆ่า

  Interest

  วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ Meat Science, การจัดการเนื้อสัตว์Meat Management, การผลิตสัตว์ Animal Production, เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Carcass and meat characteristics of male chickens between Thai indigenous compared with improved layer breeds and their crossbredJaturasitha S., Jaturasitha S., Kayan A., Wicke M.2008Archiv fur Tierzucht
   51(3),pp. 283-294
   23
   2Polymorphism and expression of the porcine Tenascin C gene associated with meat and carcass qualityKayan A., Cinar M., Uddin M., Phatsara C., Phatsara C., Wimmers K., Ponsuksili S., Tesfaye D., Looft C., Juengst H., Tholen E., Schellander K.2011Meat Science
   89(1),pp. 76-83
   21
   3Association and expression quantitative trait loci (eQTL) analysis of porcine AMBP, GC and PPP1R3B genes with meat quality traitsCinar M., Kayan A., Uddin M., Jonas E., Jonas E., Tesfaye D., Phatsara C., Phatsara C., Ponsuksili S., Wimmers K., Tholen E., Looft C., Jüngst H., Schellander K.2012Molecular Biology Reports
   39(4),pp. 4809-4821
   21
   4Breed-related number and size of muscle fibres and their response to carcass quality in chickensKoomkrong N., Theerawatanasirikul S., Boonkaewwan C., Jaturasitha S., Kayan A.2015Italian Journal of Animal Science
   14(4),pp. 638-642
   18
   5Nutritional strategies to improve the lipid composition of meat, with emphasis on Thailand and AsiaJaturasitha S., Chaiwang N., Kayan A., Kreuzer M.2016Meat Science
   120,pp. 157-166
   9
   6Investigation on interferon alpha-inducible protein 6 (IFI6) gene as a candidate for meat and carcass quality in pigKayan A., Uddin M., Cinar M., Große-Brinkhaus C., Phatsara C., Phatsara C., Wimmers K., Ponsuksili S., Tesfaye D., Looft C., Juengst H., Tholen E., Schellander K.2011Meat Science
   88(4),pp. 755-760
   6
   7Fiber characteristics of pork muscle exhibiting different levels of drip lossKoomkrong N., Gongruttananun N., Boonkaewwan C., Noosud J., Theerawatanasirikul S., Kayan A.2017Animal Science Journal
   88(12),pp. 2044-2049
   5
   8Carcass and meat characteristics of male chickens between Thai indigenous compared with improved layer breeds and their crossbredJaturasitha S., Kayan A., Wicke M.2008Archives Animal Breeding
   51(3),pp. 283-294
   4
   9Intestinal barrier and mucosal immunity in broilers, Thai Betong, and native Thai Praduhangdum chickensTheerawatanasirikul S., Koomkrong N., Koomkrong N., Kayan A., Boonkaewwan C.2017Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
   41(3),pp. 357-364
   3
   10Association and expression analysis of porcine HNF1A gene related to meat and carcass quality traitsKayan A., Kayan A., Uddin M.J., Uddin M.J., Kocamis H., Tesfaye D., Looft C., Tholen E., Schellander K., Cinar M.U.2013Meat Science
   94(4),pp. 474-479
   2
   11Evaluation of molt induction using cassava meal varying the length of feeding period in older (90 week) laying hensChanaksorn M., Boonkaewwan C., Kayan A., Gongruttananun N.2019Poultry Science
   98(9),pp. 4131-4139
   2
   12Isolation of peripheral blood mononuclear cells and the expression of toll-like receptors in Betong chickensSuklek A., Kayan A., Rattanasrisomporn J., Boonkaewwan C., Boonkaewwan C.2020Veterinary World
   13(7),pp. 1372-1375
   2
   13Blood haematology, muscle pH and serum cortisol changes in pigs with different levels of drip lossKoomkrong N., Boonkaewwan C., Laenoi W., Kayan A.2017Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   30(12),pp. 1751-1755
   2
   14Influence of freeze-thawed cycles on pork qualityTippala T., Koomkrong N., Kayan A.2021Animal Bioscience
   34(8),pp. 1375-1381
   2
   15Expression level of the cytochrome P450c21 (CYP21) protein correlating to drip loss in pigsKaewkot A., Boonkaewwan C., Noosud J., Kayan A.2017Animal Science Journal
   88(11),pp. 1855-1859
   1
   16Eating quality of smoked bacon from swine fed with fish oilKayan A., Jaturasitha S., Chungsiriwat P., Wicke M.2012Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
   11(1 SPECIAL ISSUE),pp. 163-170
   1
   17Melanin content and its correlation with weight and color of black-meat chickens at different agesBuasap N., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S., Kayan A.2021Agriculture and Natural Resources
   55(1),pp. 57-62
   0