ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Apparent metabolizable energyArtificial intelligenceartificial neural networkArtificial neural networksbody weightBone integritybroilerbroiler chickencalciumcarcassCarcass QualitycassavaCattleCherry Valley duckCornDairyDairy cattledairy cowdietDL-Methioninedrinking wateregg contentegg productionegg qualityegg shelleggshelleggshell ultrastructureFeedgeneticGrowing PigsGrowth curvegrowth performanceIleal digestibilitylaying henLaying hensMethioninemilk productionPCRPerformancepigSalmonellasexual maturityShell ultrastructureSodium GluconateSoybean mealSperm cryopreservationSWINEtibiatropicTropicalweaning to estrus intervalกรดอะมิโนการคัดเลือกการจัดการมูลสัตว์การเจริญเติบโตการปรับปรุงพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การผลัดขนการสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษาการหมักย่อยในร่างกายเกษตรกรไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เบตงไก่พื้นเมืองเขตร้อนชื้นไข่ไขมันความเครียดคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพน้ำเชื้อคุณภาพเนื้อคุณภาพลูกไก่โคโคนมโคเนื้อจีโนมดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอคเนื้อสุกรไนตรัสออกไซด์เป็ดเนื้อโปรตีนโปรไบโอติกส์ผลผลิตไข่พันธุกรรมพิษวิทยามันสำปะหลังมีเทนระบบสืบพันธุ์วีนัสสมรรถภาพการผลิตสรีรวิทยาสวัสดิภาพสัตว์สัตว์เคี้ยวเอื้องสุกรเส้นใยกล้ามเนื้ออาหารสัตว์ฮอร์โมน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 63 โครงการ)
 • ทุนนอก 106 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 80 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 518 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 300 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 218 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 161 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 133 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 10 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 31 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)