Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • Ph.D.(Air Quality Modelling), University of Hertfordshire, อังกฤษ, 2544

  Expertise Cloud

  proportion of short wave radiation Above ground biomassAbove ground carbon sequestrationAbsorptionAerosolaerosolsaged particlesBangkokbiochemical oxygen demandBiomassBiomass burningblack carbonBlack carbon (BC)Bowen Ratiobrown carbonbuildingBuilding coverage ratioBuilding coverage ratiosBVOC emissioncapacity buildingCarbonCarbon concentrationsCarbon contentCarbon DioxideCarbon MonoxideCarbon sequestrationCarbon stocksCarbonaceous speciesCarbonmonoxidecassava starch factoryCentral Region [Thailand]CH4ChelationChemical analysischemical characterizationChemical CompositionChiang RaiCO2coastal degradationcoastal ecosystemCommunityCommunity wastewater treatmentComplex TerraincompostingCompressed natural gasconstruction materialsCoolingCooling rateCooling ratescorrelationCyanobacteria bloomcyanobacteria bloomingdeveloping countriesdiffused gasdilutionDilution of wastewaterdissolved oxygenDissolved oxygen and temperature stratificationdiurnal variationdiversitydriving patternDry periodDynamic modelingeconomicEfficiency EHIAEIAelemental carbonFine particulate matterHazeHaze Episodeindoor air qualityionic speciesmicrometeorologynitrogen oxidesNorthern ThailandOrganic Carbonoxidation pondOxidation PondsOxidative potentialOxides of NitrogenOzonePAHParticulate matterquality of lifeSize distributionSmall WetlandsSolar Home SystemSolar radiationsolar spectrumsource apportionmentThai Local Governmenturban aerosolsUrban areavertical distributionVertical ProfileVertical variationWastewaterWastewater Treatmentมลพิษทางอากาศ

  Interest

  Air Pollution, Air Quality Modelling, Urban meteorology

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม
  • มิ.ย. 2558 - มิ.ย. 2562 คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม
  • มิ.ย. 2558 - ส.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รักษาราชการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม
  • ม.ค. 2556 - มิ.ย. 2558 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
  • ก.ค. 2555 - ม.ค. 2556 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(รักษาราชการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 363.49 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.46 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยโครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ชั้น 7 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 82 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Physical characteristics of Bangkok and its urban heat island phenomenonPakarnseree R., Chunkao K., Bualert S.2018Building and Environment
  143,pp. 561-569
  32
  2Factors affecting sensitivity and stability of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons determined by gas Chromatography Quadrupole Ion Trap mass spectrometryPongpiachan S., Bualert S., Sompongchaiyaku P., Kositanont C.2009Analytical Letters
  42(13),pp. 2106-2130
  31
  3Temporal variations of urban heat island intensity in three major cities, ThailandJongtanom Y., Kositanont C., Baulert S.2011Modern Applied Science
  5(5),pp. 105-110
  26
  4Source apportionment of water-soluble oxidative potential in ambient total suspended particulate from Bangkok: Biomass burning versus fossil fuel combustionWang J., Wang J., Jiang H., Jiang H., Jiang H., Jiang H., Mo Y., Mo Y., Geng X., Geng X., Li J., Li J., Mao S., Mao S., Bualert S., Ma S., Li J., Zhang G.2020Atmospheric Environment
  235
  12
  5Detection of airborne Mycobacterium tuberculosis complex in high-risk areas of health care facilities in ThailandSornboot J., Sornboot J., Aekplakorn W., Ramasoota P., Bualert S., Tumwasorn S., Jiamjarasrangsi W., Jiamjarasrangsi W.2019International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
  23(4),pp. 465-473
  12
  6Vertical variation of carbonaceous aerosols within the PM2.5 fraction in Bangkok, ThailandChoomanee P., Bualert S., Thongyen T., Salao S., Szymanski W.W., Szymanski W.W., Rungratanaubon T.2020Aerosol and Air Quality Research
  20(1),pp. 43-52
  7
  7Measurement report: Long-emission-wavelength chromophores dominate the light absorption of brown carbon in aerosols over Bangkok: Impact from biomass burningTang J., Tang J., Wang J., Wang J., Wang J., Zhong G., Zhong G., Jiang H., Jiang H., Jiang H., Mo Y., Mo Y., Zhang B., Zhang B., Zhang B., Geng X., Geng X., Geng X., Chen Y., Tang J., Tian C., Bualert S., Li J., Li J., Zhang G., Zhang G.2021Atmospheric Chemistry and Physics
  21(14),pp. 11337-11352
  6
  8Modeling community quality of life indicators for developing solar home system in remote areasIemsomboon P., Tangtham N., Kanjanasuntorn S., Bualert S.2011Energy Procedia
  9,pp. 44-55
  6
  9Assessment of bioaerosols in tuberculosis high-risk areas of health care facilities in central ThailandSornboot J., Sornboot J., Aekplakorn W., Ramasoota P., Bualert S., Tumwasorn S., Jiamjarasrangsi W., Jiamjarasrangsi W.2019Asian Biomedicine
  12(2),pp. 55-63
  4
  10Above ground carbon sequestration in mangrove forest filtration systemNipithwittaya S., Bualert S.2012Journal of Applied Sciences
  12(15),pp. 1537-1546
  3
  11Emission factors of CH4 and CO2 emitted from vehiclesNilrit S., Sampanpanish P., Bualert S.2013American Journal of Environmental Sciences
  9(1),pp. 38-44
  3
  12Evaluation of dissolved oxygen stratification in an oxidation pond for community wastewater treatment through king’s royally initiated “nature by nature” processNoikondee R., Chunkao K., Bualert S., Pattamapitoon T.2019EnvironmentAsia
  12(1),pp. 169-177
  3
  13Testing a health impact assessment tool by assessing community opinion about a public parkHengpraprom S., Bualert S., Sithisarankul P.2012Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  43(1),pp. 236-242
  2
  14Handling water through irrigation watershed management for coping with stream pollution dilution in Phetchaburi river, ThailandVoravong S., Chunkao K., Bualert S.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 195-210
  2
  15Bowen ratio method for measuring heat transfer on land cover change in establishing green patch in urban heat Island of BangkokIntaraksa A., Chunkao K., Bualert S.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 158-173
  1
  16Species Diversity of Mangroves in Central Zambales, PhilippinesSerrano S.C., Serrano S.C., Tangtham N., Bualert S., Janyasuthiwong S.2022Journal of Environmental Management and Tourism
  13(3),pp. 782-789
  1
  17Carbon dioxide and methane emission rates from taxi vehicles in ThailandNilrit S., Sampanpanish P., Bualert S.2018Carbon Management
  9(1),pp. 37-43
  1
  18Ozone formation potential of ambient volatile organic compounds at roadside in Bangkok, ThailandFakkaew N., Bualert S., Thongyen T., Rungratanaubon T.2021Applied Environmental Research
  43(4),pp. 14-28
  1
  19Experimental assessment of tropical surface ozone related to land utilization in Central ThailandChoomanee P., Bualert S., Thongyen T., Duangmal K., Intaraksa A., Rungratanaubon T., Szymanski W.W., Szymanski W.W.2021Atmospheric Environment: X
  11
  0
  20Oxidative potential of solvent-extractable organic matter of ambient total suspended particulate in Bangkok, ThailandWang J., Wang J., Zhao S., Zhao S., Jiang H., Geng X., Li J., Li J., Mao S., Ma S., Bualert S., Zhong G., Zhong G., Zhang G., Zhang G.2022Environmental Science: Processes and Impacts
  24(3),pp. 400-413
  0
  21Enhancing high-concentrated wastewater quality on evaporation rate from five-consecutive oxidation ponds as located in Phetchaburi, Southerly ThailandMaskulrath P., Maskulrath P., Bualert S., Chunkao K., Jinjaruk T., Pattamapitoon T., Wararam W., Szymanski W.W.2021Applied Environmental Research
  43(1),pp. 116-126
  0
  22Biogenic volatile organic compound emission from tropical plants in relation to temperature changesJanyasuthiwong S., Choomanee P., Bualert S., Maneejantra S., Charoenpun T., Chommon W., Jitjun S.2022Environmental Challenges
  9
  0
  23The relationship between environmental factors and the onsets of avian influenza outbreaks in ThailandSawaengkaew H., Baulert S., Thirakhupt K.2011Modern Applied Science
  5(1),pp. 32-37
  0
  24Using multiple-phase nozzles to produce water droplets for removing smaller dust particles of below MRT-BTS Saphan Khwai station in Bangkok ThailandDuangmal K., Bualert S., Chunkao K., Chunkao K.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 174-186
  0
  25Modeling appropriate solar home system operations for optimal quality of life in remote areasIemsomboon P., Tangtham N., Kanjanasuntorn S., Bualert S.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(1),pp. 92-104
  0
  26Dynamic modeling of water storage capacity for the dilution of waste water of land utilization in the upper tha chin watershed, ThailandFaksomboon B., Bualert S., Dampin N., Thangtham N.2017EnvironmentAsia
  10(2),pp. 33-42
  0
  27Inadequate ventilation for nosocomial tuberculosis prevention in public hospitals in Central Thailand (Internatinal Journal of Tuberculosis and Lung Disease (2009) 13, 4, (454-459))Jiamjarasrangsi W., Bualert S., Chongthaleong A., Chaindamporn A., Udomsantisuk N., Euasamarnjit W.2009International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
  13(12),pp. 1579
  0
  28Effect of solar radiation on cyanobacteria bloom in oxidation ponds community wastewater treatment at the king’s royally initiated laem phak bia environmental research and development project, Phetchaburi, ThailandSukchinda S., Bualert S., Phewnil O., Phewnil O., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Srichomphu M., Srichomphu M.2019EnvironmentAsia
  12(3),pp. 54-61
  0
  29Monitoring and modelling of NO2 and fine particles for urban air quality managementSokhi R., Bualert S., Luhana L., Tremper A., Burton M.2000Systems Analysis Modelling Simulation
  37(3),pp. 329-343
  0
  30Source apportionment of PM10 in Samutprakan, ThailandLimpaseni W., Suwattiga P., Osataphan K., Bualert S.2007100th Annual Conference and Exhibition of the Air and Waste Management Association 2007, ACE 2007
  4,pp. 2169-2180
  0