Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.Sc.(Environmental Science), University of Aberdeen, อังกฤษ, 2539
  • Ph.D.(Wildlife Science), U.of Tennessee, สหรัฐอเมริกา

  Expertise Cloud

  AbundanceAlophoixus pallidusAnorrhinusAnorrhinus tickellianuransartificial nestsAsiatic Black BearAttitudesBhutanBiologybirdBird DensityBird DiversityBirds CommunitiesBrown HornbillbulbulsBung Borapet Non-hunting Areacallcall structurechickcluster locationsCollared Scops Owlcolorcommunity basedcommunity forest management groupscommunity forestryconservationcore areaDaily movementdensitydensity estimationDietdiets of Edible-nest SwiftletDiscriminant analysisdispersal distancedispersionDistance samplingdistributiondiversityDNADong Pra Ya Yen-Khao YaiEcologyEdible-nest Swiftleteggsevergreen forestfeeding behaviorfledging successfood availabilityfood selectionforaging patternsForest Fragmentationfrugivoryfruitfruit availabilitygood governanceGreat HornbillHabitat usehelmeted hornbillHome rangehornbillhornbill researchhornbillsHuai Kha Khaeng wildlife Sanctuaryhuman disturbanceshunting successKhao Yai National ParkKhao Yai National ParkLearning achievementlongtermlong-termMale gibbonMaxentการสืบพันธุ์การอนุรักษ์กิจกรรมดูนกเก้งความดังเสียวค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบค่างแว่นถิ่นใต้ชีววิทยานกแอ่นกินรังผลกระทบพฤติกรรมพฤติกรรมการป้อนอาหารระบบการสืบพันธุ์ระบบติดตามตรวจสอบรังนกเลียงผาสังเคราะห์งานวิจัยสัตว์ป่าเสียงนกเสือโคร่งแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตกอาหารนกแอ่นกินรังอุทยานแห่งชาติ ขีดความสามารถในการรองรับ ด้านนันทนาการอุทยานแห่งชาติ ขีดความสามารถในการรองรับ ด้านนันทนาการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

  Interest

  Wildlife Ecology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Ecological factors that influence sambar (Rusa unicolor) distribution and abundance in western Thailand: Implications for tiger conservationSimcharoen A., Savini T., Gale G.A., Roche E., Chimchome V., Smith J.L.D.2014Raffles Bulletin of Zoology
  62,pp. 100-106
  23
  2An assessment of the distribution and conservation status of hornbill species in ThailandTrisurat Y., Chimchome V., Pattanavibool A., Jinamoy S., Thongaree S., Kanchanasakha B., Simcharoen S., Sribuarod K., Mahannop N., Poonswad P.2013ORYX
  47(3),pp. 441-450
  10
  3Behavioral and Social Structure Effects on Seed Dispersal Curves of a Forest-Interior Bulbul (Pycnonotidae) in a Tropical Evergreen ForestKhamcha D., Savini T., Westcott D., Mckeown A., Brockelman W., Chimchome V., Gale G.2014Biotropica
  46(3),pp. 294-301
  9
  4Influence of food availability and distribution on the movement patterns of a forest avian frugivore, the puff-throated bulbul (Alophoixus pallidus)Khamcha D., Savini T., Brockleman W., Chimchome V., Gale G.2012Journal of Tropical Ecology
  28(1),pp. 1-9
  9
  5Ecological Covariates at Kill Sites Influence Tiger (Panthera tigris) Hunting Success in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, ThailandPakpien S., Simcharoen A., Duangchantrasiri S., Chimchome V., Pongpattannurak N., Smith J.L.D.2017Tropical Conservation Science
  10
  8
  6Conservation of Hornbills in ThailandPoonswad P., Chimchome V., Mahannop N., Mudsri S.2013Conservation Biology: Voices from the Tropics
  ,pp. 157-166
  6
  7Nesting ecology of the Collared Scops Owl Otus lettia in ThailandLeadprathom K., Chimchome V., Bumrungsri S.2009Ardea
  97(4),pp. 457-461
  2
  8Weights of gaur (Bos gaurus) and banteng (Bos javanicus) killed by tigers in ThailandKhaewphakdee S., Simcharoen A., Duangchantrasiri S., Chimchome V., Simcharoen S., Smith J.L.D.2020Ecology and Evolution
  10(11),pp. 5152-5159
  1
  9Observations on the breeding biology of wrinkled hornbill aceros corrugatus temminck, 1832 in Bala forest, Narathiwat, ThailandKarapan S., Waiprom L., Desrirai S., Dejtaradol A., Chimchome V.2015Malayan Nature Journal
  67(2),pp. 179-183
  0
  10An assessment on artificial nest construction for hornbills in Budo-Sungai Padi National Park, ThailandPasuwan C., Pasuwan C., Pattanakiat S., Navanugraha C., Chimchome V., Madsri S., Rattanarungsikul P., Thiensongrusamee P., Boonsriroj T., Poonswad P.2015Malayan Nature Journal
  67(2),pp. 95-113
  0