Person Image

  Education

  • วท.บ. (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • Ph.D. (Agriculture), University of Sydney , AUSTRALIA, 2551

  Expertise Cloud

  16S rRNA geneAcidovorax avenae subsp. citrulli.Acidovorax avenea subsp. citrulliAFLPAmplified fragment length polymorphismantibodyantimicrobial genesArticlebacteriaBacteria (microorganisms)bacterial blightbacterial blight of ricebacterial brown spotBacterial disease of orchidBacterial Fruit BlotchBacterial leaf blightBacterial leaf streakBacterial leaf streak diseasebacterial virulenceBayes theoremBayesian analysisBayesโ€™ RulebegomovirusBiologTMBiosafetyBiosensorBiosensor, Corn, Development ,Detection,Biotech cropbogomovirsuBotrytisBuKholderira glumaeBurkholderia glumaecankerChiliChilli veinal mottle virusChiVMVChiVMV-KPS9ChiVMV-NKCitruscoat protein genecontrolled studyco-PCRCornCorn wilt diseasecrossCucurbitDeep learningdeployment of resistant geneDetectionDiagnosisDiazotrophic bacteriaDisease absencedisease incidencedisease surveillance programsDiversityEarly detectioneffectors (TALES)ELISAepidemicGWASidentificationIn silico AFLP-PCRincidenceinfection rateinfectious diseaseLAMP techniqueLeifsonia xyli subsp. xyliMagnaporthe oryzaeGenotyping-by-sequencing (GBS)Association mappingVirulence geneRice blastMaize dwarf mosaic virusmaize virusesmeasurement accuracymembrane proteinMonoclonal antibodymouldnifH geneNitrogenase reductasenonhumannucleocapsid protein genePantoea stewartii subsp. stewartii (Pss)Pathotype diversityPCRpepperPGPRprediction modelriceRice bacterial leaf blightXanthomonasการจัดการโรคข้าวอินทรีย์แตงเทคนิคแลมป์ไบโอพีซีอาร์พริกพันธุ์ต้านทานยูคาลิปตัสโรคขอบใบแห้งโรคใบขีดโปร่งแสงโรคไวรัสไวรัสอ้อย

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, อณูชีววิทยาโรคพืช , แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 27 เรื่อง (เชิงวิชาการ 24 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 6 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Molecular taxonomy of a new potyvirus isolated from chilli pepper in ThailandChiesombat P., Sae-Ung N., Attathom S., Patarapuwadol S., Siriwong P.1998Archives of Virology
   143(10),pp. 1855-1863
   13
   2Marker assisted introgression of multiple genes for bacterial blight resistance into aromatic Myanmar rice MK-75Win K., Korinsak S., Sirithunya P., Lanceras-Siangliw J., Jamboonsri W., Da T., Patarapuwadol S., Toojinda T.2013Field Crops Research
   154,pp. 164-171
   9
   3A Strain of an Emerging Indian Xanthomonas oryzae pv. oryzae Pathotype Defeats the Rice Bacterial Blight Resistance Gene xa13 Without Inducing a Clade III SWEET Gene and Is Nearly Identical to a Recent Thai IsolateCarpenter S.C.D., Mishra P., Ghoshal C., Dash P.K., Wang L., Midha S., Laha G.S., Lore J.S., Kositratana W., Singh N.K., Singh K., Patil P.B., Oliva R., Patarapuwadol S., Bogdanove A.J., Rai R.2018Frontiers in Microbiology
   9(NOV)
   8
   4Genetic Diversity and Allelic Frequency of Selected Thai and Exotic Rice Germplasm Using SSR MarkersPathaichindachote W., Pathaichindachote W., Pathaichindachote W., Panyawut N., Sikaewtung K., Patarapuwadol S., Patarapuwadol S., Muangprom A., Muangprom A., Muangprom A.2019Rice Science
   26(6),pp. 393-403
   6
   5Genome-wide association mapping of virulence gene in rice blast fungus Magnaporthe oryzae using a genotyping by sequencing approachKorinsak S., Tangphatsornruang S., Pootakham W., Wanchana S., Plabpla A., Jantasuriyarat C., Patarapuwadol S., Vanavichit A., Toojinda T.2019Genomics
   111(4),pp. 661-668
   5
   6Sampling for disease absence—deriving informed monitoring from epidemic traitsBourhis Y., Gottwald T.R., Lopez-Ruiz F.J., Patarapuwadol S., van den Bosch F.2019Journal of Theoretical Biology
   461,pp. 8-16
   2
   7Rice Diseases Recognition Using Effective Deep Learning ModelsMathulaprangsan S., Lanthong K., Jetpipattanapong D., Sateanpattanakul S., Patarapuwadol S.20202020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and NCON 2020
   ,pp. 386-389
   1
   8Using deep learning techniques to detect rice diseases from images of rice fieldsKiratiratanapruk K., Temniranrat P., Kitvimonrat A., Sinthupinyo W., Patarapuwadol S.2020Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
   12144 LNAI,pp. 225-237
   1
   9An xa5 Resistance Gene-Breaking Indian Strain of the Rice Bacterial Blight Pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae Is Nearly Identical to a Thai StrainCarpenter S.C.D., Mishra P., Ghoshal C., Dash P.K., Wang L., Midha S., Laha G.S., Lore J.S., Kositratana W., Singh N.K., Singh K., Patil P.B., Oliva R., Patarapuwadol S., Bogdanove A.J., Rai R.2020Frontiers in Microbiology
   11
   0
   10Genome-wide association analysis identifies resistance loci for bacterial leaf streak resistance in rice (Oryza sativa L.)Sattayachiti W., Wanchana S., Arikit S., Nubankoh P., Patarapuwadol S., Vanavichit A., Darwell C.T., Toojinda T.2020Plants
   9(12),pp. 1-16
   0
   11Resistance of R5 transgenic papaya to papaya ringspot virusArlai C., Arlai C., Patarapuwadol S., Attathom S.2014Thai Journal of Agricultural Science
   47(4),pp. 235-240
   0