Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2516
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2519
 • Ph.D.(Plant Pathology), University of California at Riverside , สหรัฐอเมริกา, 2528

Expertise Cloud

AFLPbacterial wiltGenetic diversitygenotypic typinggingerGMOGreeningidentificationIgYIn silico AFLP-PCRMolecular biologymultilocus sequency typing (MLST)papaya ringspot virusPathotype diversityPCRRalstonia solanacearumSiderophoresiliconSMRT sequencingsoil amendmentSolanum habrochaitessorbitol dehydrogenasesorbitol dehydrogenase geneStewart's Corn wiltsugar utilizationSugarcaneSurface Plasmon Resonance (SPR) Biosensorsusceptibility genesSWEET genesTomato yellow leaf curl diseasetranscription activator-liketransgenic papayaTristezaTYLCTHV-[2] WATERMELONWestern blotWild tomato mosaic virusWTMVXanthomonasXanthomonas oryzae pv. oryzaeXanthomonas oryzae pv.oryzeaZingiberZYMVกล้วยไม้การจัดการระบบสนับสนุนการวิจัยการจัดการโรคการจัดจำแนก raceการจัดลำดับความสำคัญกรอบวิจัยของรัฐการจัดสรรทรัพยากรวิจัยการตรวจเชื้อการตรวจเชื้อแบคทีเรียโรคพืชการตรวจโรคการตรวจโรคในเมล็ดพันธุ์ข้าวการตรวจวินิจฉัยโรคพืชการบริหารจัดการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกการผลิตพืชมูลค่าในสวนยางพาราการเฝ้าระวังกำจัดศัตรูพืชกำลังคนด้านการวิจัยเกษตรกรรมแบบแม่นยำเกษตรกรรมริมแม่น้ำโขงข้าวข้าว โรคกาบใบเน่าสีน้ำตาล Pseudomonas fuscovaginaeข้าว โรคอุบัติใหม่ข้าว,โรคขอบใบแห้งข้าวโพดข้าวโพด พืชวงศ์แตง นวตกรรมการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคพืชขิงปลอดโรค, การควบคุมโรค, การเพิ่มผลผลิตความหลากหลายทางพันธุกรรมคัดเลือกพันธุ์ต้านทานแคงเกอร์โครงสร้างพื้นฐานวิจัย"ไคโตซานชุดตรวจโรคพืช ศัตรูพืชแตงแตงต้านทานไวรัสเทคนิคแลมป์แบคทีเรียแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย ไบโอเซนเซอร์, ข้าวโพด, การพัฒนา, ตรวจสอบไบโอพีซีอาร์ประมงในสวนยางพาราปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ในสวนยางพาราปัจจัยการผลิตปาล์มน้ำมันปัจจัยการผลิตมังคุดคุณภาพปาล์มน้ำมันแปลงปลูกสตรอเบอรี่พริกพืชส่งออกเพศดอกมะละกอไฟโตพลาสมามะละกอมังคุดเมล็ดข้าวโพดโมเลกุลเครื่องหมายยีน 16S rRNAยูคาลิปตัสศัตรูพืชกักกัน

Interest

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, อณูวิทยาด้านโรคพืช

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 8 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 57 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


แสดงความคิดเห็น

(0)