Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2516
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2519
 • Ph.D.(Plant Pathology), University of California at Riverside , สหรัฐอเมริกา, 2528

Expertise Cloud

AFLPbacterial wiltGenetic diversitygenotypic typinggingerpapaya ringspot virusPathotype diversityPCRplant extractRalstonia solanacearumsiderophoresiliconSMRT sequencingsoil amendmentSolanum habrochaitessorbitol dehydrogenasesorbitol dehydrogenase geneStewart's Corn wiltsugar utilizationSugarcaneSurface Plasmon Resonance (SPR) Biosensorsusceptibility genesSWEET genesTomato yellow leaf curl diseasetranscription activator-liketransgenic papayaTristezaTYLCTHV-[2] WATERMELONWestern blotWild tomato mosaic virusWTMVXanthomonasXanthomonas oryzae pv. oryzaeXanthomonas oryzae pv.oryzeaZingiberZYMVกล้วยไม้การจัดการระบบสนับสนุนการวิจัยการจัดการโรคการจัดจำแนก raceการจัดลำดับความสำคัญกรอบวิจัยของรัฐการจัดสรรทรัพยากรวิจัยการตรวจเชื้อการตรวจเชื้อแบคทีเรียโรคพืชการตรวจโรคการตรวจโรคในเมล็ดพันธุ์ข้าวการตรวจวินิจฉัยโรคพืชการบริหารจัดการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกการผลิตพืชมูลค่าในสวนยางพาราการเฝ้าระวังการสำรวจกำจัดศัตรูพืชกำลังคนด้านการวิจัยเกษตรกรรมแบบแม่นยำเกษตรกรรมริมแม่น้ำโขงข้าวข้าว โรคกาบใบเน่าสีน้ำตาล Pseudomonas fuscovaginaeข้าว โรคอุบัติใหม่ข้าว,โรคขอบใบแห้งข้าวโพดข้าวโพด พืชวงศ์แตง นวตกรรมการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคพืชขิงปลอดโรค, การควบคุมโรค, การเพิ่มผลผลิตความหลากหลายทางพันธุกรรมคัดเลือกพันธุ์ต้านทานแคงเกอร์โครงสร้างพื้นฐานวิจัย"ไคโตซานชุดตรวจโรคพืช ศัตรูพืชเชื้อZucchini yellow mosaic virus (ZYMV)แตงแตงต้านทานไวรัสเทคนิค Reverse transcription-loop mediated isothermal amplification (RT-LAMP)เทคนิคแลมป์แบคทีเรียแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย ไบโอเซนเซอร์, ข้าวโพด, การพัฒนา, ตรวจสอบไบโอพีซีอาร์ประมงในสวนยางพาราปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ในสวนยางพาราปัจจัยการผลิตปาล์มน้ำมันปัจจัยการผลิตมังคุดคุณภาพปาล์มน้ำมันแปลงปลูกสตรอเบอรี่พริกพืชวงศ์แตงพืชส่งออกเพศดอกมะละกอไฟโตพลาสมามะเขือเทศมะละกอมังคุดเมล็ดข้าวโพดเมล็ดพันธุ์โมเลกุลเครื่องหมายยีน 16S rRNAยูคาลิปตัสศัตรูพืชกักกัน

Interest

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, อณูวิทยาด้านโรคพืช

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 8 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 60 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก