Person Image

  Education

  • Ph.D. (Veterinary Medical Science, Toxicology), U. of Illinois, U.S.A.
  • M.S. (Veterinary Medical Science, Pharmacology) , U. of Illinois, U.S.A.
  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Aflatoxin B1Aflatoxin B-1Aflatoxin B1 contaminationaflatoxin B2aflatoxin M1aflatoxinsAlternariaamoxicillinanimalantimicrobialantimicrobial susceptibilityantimicrobialsApoptosisaquatic speciesArsenic (As)ArticlebacteriaBarleybeef cattlebeerbenthic animalsBioaccumulationBioaccumulation factor (BAF)bioavailabilityBioequivalencebroilersbuffalocadmiumCadmium (Cd)cancercaninecarcinomaCatalaseCentral part of Thailandchemotherapychlortetracyclinecoffee beanContaminationdeoxynivalenoldispositionsdogdogsduckenrofloxacinFlumethrinFruit juicesFusarenon-Xgiant freshwater shrimpHealth riskheavy metalHuman health riskivermectinLC-MS/MSLipid peroxidationLiquid chromatography-tandem mass spectrometryLymphomaMacrobrachium rosenbergiiMiceMicroplasticmycotoxinMycotoxinsNivalenolochratoxin AOxytetracyclinepatulinPharmacokineticPharmacokineticsPhytoremediationpigPyrethroidRemediation technologyresiduericerisk assessmentSpectrophotometrysulfadimethoxinesulfonamideTHQToxicokinetictoxicokineticsTrophic transferwater solubleWheat productszearalenoneการถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหารการบำบัดโดยใช้พืชการปนเปื้อนการสะสมชีวสมมูลเทคโนโลยีบำบัดเภสัชจลนศาสตร์ไมโครพลาสติกยาต้านจุลชีพยาต้านจุลชีพ ซัลฟาไตรเมทโธพริมระยะปลอดยาเอนโรฟลอกซาซินแอมมอกซี่ซิลลินแอสเปอร์จิลลัส พาราซิติคัสแอสเปอร์จิลลัส ฟัลวัสไอเวอร์เมคติน

  Interest

  Pharmacology, Toxicology

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกายภาพและทรัพย์สิน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2562 - ก.ย. 2564 รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สิน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ค. 2554 - ก.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ค. 2552 - ก.ค. 2554 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2548 - มี.ค. 2552 หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2547 - ก.ย. 2548 รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 304/1, 306, 502/2 และ 504 ชั้น 3 และ 5 อาคารภาควิชาสัตววิทยา
   • ห้อง 6424, 6624, 6627 ชั้น 4, 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการ
   • ห้อง 9813 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
   • ห้องห้องปฏิบัติการกลาง ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
   • ห้องห้องวิจัยกลาง ชั้น 3 อาคารภาควิชาสัตววิทยา
   • โรงเรือนไก่ไข่ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 67 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 56 เรื่อง (เชิงวิชาการ 55 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1An overview of the toxicology and toxicokinetics of fusarenon-X, a type B trichothecene mycotoxinAupanun S., Poapolathep S., Giorgi M., Imsilp K., Poapolathep A.2017Journal of Veterinary Medical Science
  79(1),pp. 6-13
  22
  2The effects of curcumin on aflatoxin B1- induced toxicity in ratsPoapolathep S., Imsilp K., Machii K., Kumagai S., Poapolathep A.2015Biocontrol Science
  20(3),pp. 171-177
  21
  3Dispositions and tissue residue of zearalenone and its metabolites α-zearalenol and β-zearalenol in broilersBuranatragool K., Poapolathep S., Isariyodom S., Imsilp K., Klangkaew N., Poapolathep A.2015Toxicology Reports
  2,pp. 351-356
  20
  4Fate of fusarenon-X in broilers and ducksPoapolathep A., Poapolathep S., Sugita-Konishi Y., Imsilp K., Tassanawat T., Sinthusing C., Itoh Y., Kumagai S.2008Poultry Science
  87(8),pp. 1510-1515
  14
  5Muscle tissue kinetics of oxytetracycline following intramuscular and oral administration at two dosages to giant freshwater shrimp (Macrobrachium rosenbergii)Poapolathep A., Poapolathep S., Jermnak U., Imsilp K., Wannapat N., Sugita-Konishi Y., Kumagai S.2008Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  31(6),pp. 517-522
  13
  6Inflammatory response to intramuscular implantation of polyacrylonitrile ultrafiltration probes in sheepImsilp K., Whittem T., Whittem T., Koritz G.D., Zachary J.F., Schaeffer D.J.2000Veterinary Research
  31(6),pp. 623-634
  13
  7Monitoring and health risk of mycotoxins in imported wines and beers consumed in ThailandPuangkham S., Poapolathep A., Jermnak U., Imsilp K., Tanhan P., Chokejaroenrat C., Poapolathep S.2017World Mycotoxin Journal
  10(4),pp. 401-409
  12
  8Inhibitory effects of Thai essential oils on potentially aflatoxigenic Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavusJantapan K., Poapolathep A., Imsilp K., Poapolathep S., Tanhan P., Kumagai S., Jermnak U.2017Biocontrol Science
  22(1),pp. 31-40
  12
  9Occurrence of multiple mycotoxins in various types of rice and barley samples in ThailandSinphithakkul P., Poapolathep A., Klangkaew N., Imsilp K., Logrieco A.F., Zhang Z., Poapolathep S.2019Journal of Food Protection
  82(6),pp. 1007-1015
  10
  10Exposure to soil contaminated with an environmental PCB/PCDD/PCDF mixture modulates ultraviolet radiation-induced non-melanoma skin carcinogenesis in the Crl:SKH1-hrBR hairless mouseCope R.B., Imsilp K., Morrow C.K., Hartman J., Schaeffer D.J., Hansen L.G.2003Cancer Letters
  191(2),pp. 145-154
  9
  11Human Health Risk Assessment of Heavy Metal Concentration in Seafood Collected from Pattani Bay, ThailandTanhan P., Lansubsakul N., Phaochoosak N., Sirinupong P., Yeesin P., Imsilp K.2023Toxics
  11(1)
  9
  12PCB profiles in mouse skin biopsies and fat from an environmental mixtureImsilp K., Hansen L.2005Environmental Toxicology and Pharmacology
  19(1),pp. 71-84
  8
  13Survey of deoxynivalenol and aflatoxin B1 in instant noodles and bread consumed in Thailand by using liquid chromatography-tandem mass spectrometryPralatnet S., Poapolathep S., Giorgi M., Imsilp K., Kumagai S., Poapolathep A.2016Journal of Food Protection
  79(7),pp. 1269-1272
  8
  14Occurrence and health risk of patulin and pyrethroids in fruit juices consumed in Bangkok, ThailandPoapolathep S., Tanhan P., Piasai O., Imsilp K., Hajslova J., Giorgi M., Kumagai S., Poapolathep A.2017Journal of Food Protection
  80(9),pp. 1415-1421
  7
  15Distribution and residue depletion of oxytetracycline in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)Poapolathep A., Poapolathep A., Poapolathep S., Imsilp K., Wannapat N., Klangkaew N., Kusutjarit N., Kumagai S.2008Journal of Food Protection
  71(4),pp. 870-873
  7
  16Oral exposure of fusarenon-X induced apoptosis in Peyer's patches, thymus, and spleen of miceAupanun S., Poapolathep S., Imsilp K., Prapong T., Poapolathep A.2015Research in Veterinary Science
  102,pp. 217-222
  7
  17The fate and tissue disposition of deoxynivalenol in broiler chickensPralatnet S., Poapolathep S., Imsilp K., Tanhan P., Isariyodom S., Kumagai S., Poapolathep A.2015Journal of Veterinary Medical Science
  77(9),pp. 1151-1155
  7
  18PCB disposition and different biological effects in rats following direct soil exposure vs. PCBs off-gassed from the soilImsilp K., Schaeffer D., Hansen L.2005Toxicological and Environmental Chemistry
  87(3),pp. 267-285
  6
  19Pharmacokinetics of tolfenamic acid in Hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) after single intravenous and intramuscular administrationRaweewan N., Laovechprasit W., Giorgi M., Chomcheun T., Klangkaew N., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S.2020Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  43(2),pp. 135-140
  5
  20Toxicokinetic profile of fusarenon-X and its metabolite nivalenol in the goat (Capra hircus)Phruksawan W., Poapolathep S., Giorgi M., Imsilp K., Sakulthaew C., Owen H., Poapolathep A.2018Toxicon
  153,pp. 78-84
  5
  21First report on clinical aspects, blood profiles, bacterial isolation, antimicrobial susceptibility, and histopathology in canine pyometra in ThailandLansubsakul N., Sirinarumitr K., Sirinarumitr T., Imsilp K., Wattananit P., Supanrung S., Limmanont C.2022Veterinary World
  15(7),pp. 1804-1813
  5
  22Health risk associated with the consumption of duck egg containing endosulfan residuesKetyam B., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Jermnak U., Phaochoosak N., Tanhan P.2016Environmental Monitoring and Assessment
  188(5)
  4
  23Potential human health risk from consumption of metallic elements-contaminated benthic mollusks from Don Hoi Lot sandbar, ThailandKhidkhan K., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Tanhan P.2017Science of the Total Environment
  584-585,pp. 1239-1247
  4
  24Sulfadimethoxine in giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii): an attempt to estimate the withdrawal time by a population pharmacokinetic approachPoapolathep A., Giorgi M., Toutain P.L., Poapolathep S., Imsilp K., Sakulthaew C., Wannapat N., Klangkaew N.2017Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  40(5),pp. 476-485
  4
  25Oxidative response to Cd and Pb accumulation in coastal fishes of Pattani BayTanhan P., Imsilp K., Lansubsakul N., Thong-asa W.2023Italian Journal of Animal Science
  22(1),pp. 148-156
  3
  26Evaluation of aflatoxin concentrations and occurrence of potentially toxigenic fungi in imported chia seeds consumed in ThailandJermnak U., Yurayart C., Poapolathep A., Poapolathep S., Imsilp K., Tanhan P., Limsivilai O.2020Journal of Food Protection
  83(3),pp. 497-502
  3
  27Time- and tissue-dependent polychlorinated biphenyl residues in hairless mice after exposure to polychlorinated biphenyl-contaminated soilImsilp K., Wiedenmann L., Bordson G.O., Morrow C.K., Cope R., Hansen L.G.2005Archives of Environmental Contamination and Toxicology
  49(1),pp. 105-118
  3
  28Heavy metal concentrations in duck eggs and potential human health risk via consumptionTanhan P., Apipongrattanasuk N., Poapolathep A., Poapolathep S., Kruatrachue M., Imsilp K.2020Japanese Journal of Veterinary Research
  68(1),pp. 21-33
  2
  29Disposition of a long-acting oxytetracycline formulation in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis)Poapolathep S., Wongpanit K., Imsilp K., Tanhan P., Klangkaew N., Giorgi M., Poapolathep A.2017Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  40(2),pp. 206-209
  1
  30Using Nassarius stolatus as a potential heavy metal biomonitorKhidkhan K., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Jermnak U., Tanhan P.2016Japanese Journal of Veterinary Research
  64(4),pp. 277-280
  1
  31Clinical and histopathological characteristics after subconjunctival implantation of cyclosporine-containing poly-lactic acid microfilm in normal dogsAnusaksathien T., Imsilp K., Kasorndorkbua C., Jaroenworaluck A., Thayananuphat A.2016Songklanakarin Journal of Science and Technology
  38(4),pp. 421-426
  0
  32Fate and tissue depletion of nivalenol in ducksPoapolathep A., Poapolathep S., Sinphithakkul P., Imsilp K., Isariyodom S., Jermnak U., Tanhan P., Owen H., Giorgi M.2017Japanese Journal of Veterinary Research
  65(4),pp. 185-192
  0
  33Pyrethroid and Heavy Metal Residues in Different Coffee Bean Preparation Processes and Human Health Risk Assessments via ConsumptionKhunlert P., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Tanhan P.2022EnvironmentAsia
  15(1),pp. 94-108
  0
  34Oxidative response to accumulation of trace metals in tissue of two bivalves, the Asian green mussel Perna viridis and the blood cockle Tegillarca granosa, living in Pattani Bay, ThailandTanhan P., Imsilp K., Lansubsakul N., Tantiwisawaruji S., Thong-asa W.2023Journal of Aquatic Animal Health
  0