Person Image

  Education

  • ปร.ด (สรีรวิทยาการแพทย์), ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  2-kidneys-1-clipage distributionAgingAlpha-mangostincerebral ischemiaChronic cerebral hypoperfusionCommon carotid arterycontrolled studycorpus callosumCortexDorsal hippocampushippocampusHuman health risk assessmenthypothesisInductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS)Infarct areainfarctionInfertilityinjuryIschemic reperfusionischemic reperfusion injuryIschemic-reperfusion injuryleadLead (Pb)learningLearning flexibilityLipid peroxidationmaleMalondialdehydemaze testMercury (Hg)MiceMild cerebral hypoperfusion Permanent right common Carotid artery occlusionMild chronic cerebral hypoperfusionmodified 2VOMomordica charantiaMorris Water MazeMotor cortexMotor deficitsMotor dysfunctionNanoencapsulated lipid carriersNanostructured lipid carrierNeurodegenerationNeuronal deathNeuroprotectionnonhumanoxidative stressParkinson’s diseaseParkinsonโ€™s diseasePattani Bayp-coumaric acidp-hydroxycinnamic acidpriority journalRadial arm water mazeratReactive oxygen speciesReproductionRight common carotid artery occlusionSeafood sham procedurespatial analysisspatial cognitionSpatial learningSpatial learning and memoryspatial memorySpatialmemoryStriatumSubstantia nigraSubstantia nigra par compactaSuperoxide dismutaseTestosteroneTiliacora triandraTiliacora triandra (Diels)Tissue oxidative stressToxicityTransient cerebral ischemiaTrimethyltin Unilateral common carotid artery occlusionvasorelaxationVulnerabilitywater mazewhite matterwhite matter injuryการตายของเซลล์ประสาทความเสี่ยงค่อผู้บริโภคคอร์เทคพื้นที่สมองที่เสียหายภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราวไมโครพลาสติกย่านางโรคสมองขาดเลือดโลหะหนักโลหะหนัก สัตว์ทะเล หาดเจ้าไหมวิการทางจุลพยาธิวิทยาสรีรวิทยา พฤติกรรมและระบบประสาทสารสกัดพืชสมุนไพรหลอดเลือดแดงคอมมอนคาโรติดอ่าวปัตตานีอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมฮิปโปแคมปัส

  Interest

  สรีรวิทยา พฤติกรรมและระบบประสาท, สารสกัดพืชสมุนไพร, โรคสมองขาดเลือด

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 304/1, 306, 502/2 และ 504 ชั้น 3 และ 5 อาคารภาควิชาสัตววิทยา
   • ห้อง 6424, 6624, 6627 ชั้น 4, 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการ
   • ห้องห้องปฏิบัติการกลาง ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
   • ห้องห้องวิจัยกลาง ชั้น 3 อาคารภาควิชาสัตววิทยา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Neuroprotective effect of p-coumaric acid in mice with cerebral ischemia reperfusion injuriesSakamula R., Thong-asa W.2018Metabolic Brain Disease
  33(3),pp. 765-773
  44
  2The neuroprotective effect of betanin in trimethyltin-induced neurodegeneration in miceThong-asa W., Prasartsri S., Klomkleaw N., Thongwan N.2020Metabolic Brain Disease
  35(8),pp. 1395-1405
  15
  3Neuronal damage of the dorsal hippocampus induced by long-term right common carotid artery occlusion in ratsThong-Asa W., Thong-Asa W., Tilokskulchai K., Tilokskulchai K.2014Iranian Journal of Basic Medical Sciences
  17(3),pp. 220-226
  14
  4Reproductive toxicity of Momordica charantia ethanol seed extracts in male ratsTumkiratiwong P., Ploypattarapinyo R., Pongchairerk U., Thong-Asa W.2014Iranian Journal of Reproductive Medicine
  12(10),pp. 695-704
  12
  5Neurological Changes in Vulnerable Brain Areas of Chronic Cerebral Hypoperfusion MiceSomredngan S., Thong-asa W.2017Annals of Neurosciences
  ,pp. 233-242
  9
  6Benefits of betanin in rotenone-induced Parkinson miceThong-asa W., Jedsadavitayakol S., Jutarattananon S.2021Metabolic Brain Disease
  7
  7Vasorelaxant mechanisms of camboginol from Garcinia dulcis in normotensive and 2-kidneys-1-clip hypertensive ratThongsepee N., Mahabusarakam W., Asa W.T., Hiranyachattada S.2018Songklanakarin Journal of Science and Technology
  40(6),pp. 1248-1258
  7
  8Nanostructure lipid carriers enhance alpha-mangostin neuroprotective efficacy in mice with rotenone-induced neurodegenerationSakamula R., Yata T., Thong-asa W.2022Metabolic Brain Disease
  4
  9The effects of p-hydroxycinnamic acid in ameliorating spatial learning and flexibility deficits in rats with chronic cerebral hypoperfusionManyagasa N., Thong-Asa W.2019Sains Malaysiana
  48(12),pp. 2623-2631
  4
  10Early onset effects of mild chronic cerebral hypoperfusion on the dorsal hippocampus and white matter areas: The use of male sprague-dawley rats as a UCO modelThong-Asa W., Thornmart K., Srimongkol C., Somredngan S., Lisanguanngam H., Tilokskulchai K.2015Journal of Neurological Sciences
  32(1),pp. 030-039
  3
  11Effect of tiliacora triandra leaf extract on glycemic control in mice with high sugar intakeThong-Asa W., Prasertsuksri P., Sakamula R., Nimnuan T.2019Sains Malaysiana
  48(9),pp. 1989-1995
  3
  12Effect of P-hydroxycinnamic acid in mice model of cerebral ischemia-reperfusion injurySakamula R., Sakdapitak C., Thong-Asa W.2019Sains Malaysiana
  48(10),pp. 2221-2227
  3
  13Effects of alpha-mangostin encapsulated in nanostructured lipid carriers in mice with cerebral ischemia reperfusion injurySakamula R., Yata T., Yata T., Thong-Asa W.2021Sains Malaysiana
  50(7),pp. 2007-2015
  1
  14Benefits of p-coumaric acid in mice with rotenone-induced neurodegenerationDolrahman N., Mukkhaphrom W., Sutirek J., Thong-asa W.2022Metabolic Brain Disease
  1
  15Oxidative response to Cd and Pb accumulation in coastal fishes of Pattani BayTanhan P., Imsilp K., Lansubsakul N., Thong-asa W.2023Italian Journal of Animal Science
  22(1),pp. 148-156
  0