ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

aflatoxinaflatoxin B1amoxicillinanimalantibioticantibiotic beadapoptosisbacteriaBioaccumulationbioavailabilitybioequivalencebroilercalcium sulfatechlortetracyclineCiprofloxacinContaminationcurcumincypermethrinDDGSdeoxynivalenoldispositionsduckelutionenrofloxacinfeedfreshwater crocodilesfruit juicesfumonisinfusarenon-Xgreen sea turtlesHealth risk assessmentHeavy metalsHPLClaying henLC-MSLC-MS/MSMacrobrachium rosenbergiimarbofloxacinMicemycotoxinmycotoxinsnaringeninnivalenolochratoxin AOxytetracyclinePattani BaypharmacokineticpharmacokineticsPhytoremediationpigpigletsPMMAPyrenepyrethroidratratsRemediation technologyresidueresiduesResistancericespectrophotometrysulfadimethoxineSulfonamideToxicitytoxicokinetictoxicokineticsTrophic transferUHPLC-MS/MSultrastructural changeswater solublewithdrawal timezearalenoneกัญชงการกำหนดขนาดยาการตกค้างการปนเปื้อนการสะสมกุ้งก้ามกรามแบคทีเรียปลานิลเป็ดผู้บริโภคไพรีทรอยด์เภสัชจลนศาสตร์เภสัชวิทยามะเร็งเต้านมสุนัขไมโครพลาสติกยาต้านจุลชีพยาปฏิชีวนะระยะปลอดยาฤทธิ์การต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งโลหะหนักสัตว์เลี้ยงสุนัขหูอักเสบในสุนัขอนุพันธ์อาหารปลอดภัยเอนโรฟลอกซาซินแอสเปอร์จิลลัส ฟัลวัส

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 107 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 86 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 85 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 301 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 183 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 118 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 183 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 172 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)