Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • ปร.ด.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  Expertise Cloud

  accuracyADIAflatoxigenic fungiAflatoxinaflatoxin B1Aflatoxin B1 contaminationAflatoxin B1 productionaflatoxin M1AlternariaamoxicillinanimalantibioticantimicrobialAntimicrobial drugsArticleBeerbenthic animalsBeung BoraphetbioaccumulationbioavailabilitybioequivalenceBioindicatorBiomarkerbiomonitorBlack sesame seedsbroilerbuffalocadmiumcatCatalaseCentral part of ThailandChia seedChia seed dietary supplementsChlamydomonas reinhardiichlortetracyclineChromolaena odoratChromoleana odorataCoffeecoffee beanContaminationCoppercypermethrindeoxynivalenolduckduck eggenrofloxacinEnvironmentenvironmental matricesenvironmental toxicantsEnvironmentat ToxicologyEssential oilsEuropean UnionExcluder plantExposure assessmentExposure assessmentsfate residuefeedfetal head diameterfield trial experimentflame atomic absorption spectrometerFlumethrinfood contaminationfood intakeFree-grazing duck eggsFruit juiceshealth risk assessmentheavy metalHeavy metalshuman health riskivermectinLC-MS/MSMicroplasticMycotoxinnivalenolpatulinpharmacokineticPhytostabilizationpigPomacea canaliculataPot experimentpyrethroidRemediation technologyresiduerisk assessmentShrimptoxicokineticTrophic transferUHPLC-MS/MSultrastructural changeswater solublezearalenoneการถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหารการบำบัดโดยใช้พืชการปนเปื้อนชีวสมมูลเทคโนโลยีบำบัดเภสัชจลนศาสตร์ไมโครพลาสติกยาต้านจุลชีพโลหะหนัก

  Interest

  Environmentat Toxicology

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ธ.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
  • พ.ค. 2557 - ก.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 304/1, 306, 502/2 และ 504 ชั้น 3 และ 5 อาคารภาควิชาสัตววิทยา
   • ห้อง 6424, 6624, 6627 ชั้น 4, 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการ
   • ห้อง 9813 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
   • โรงเรือนไก่ไข่ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Uptake and accumulation of cadmium, lead and zinc by Siam weed [Chromolaena odorata (L.) King & Robinson]Tanhan P., Kruatrachue M., Pokethitiyook P., Chaiyarat R.2007Chemosphere
  68(2),pp. 323-329
  187
  2Phytostabilization of a Pb-contaminated mine tailing by various tree species in pot and field trial experimentsMeeinkuirt W., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Tanhan P., Chaiyarat R.2012International Journal of Phytoremediation
  14(9),pp. 925-938
  59
  3Phytostabilization potential of Pb mine tailings by two grass species, Thysanolaena maxima and Vetiveria zizanioidesMeeinkuirt W., Kruatrachue M., Tanhan P., Chaiyarat R., Pokethitiyook P.2013Water, Air, and Soil Pollution
  224(10)
  55
  4Bioaccumulation of heavy metals in water, sediments, aquatic plant and histopathological effects on the golden apple snail in Beung Boraphet reservoir, ThailandDummee V., Dummee V., Kruatrachue M., Kruatrachue M., Trinachartvanit W., Trinachartvanit W., Tanhan P., Pokethitiyook P., Pokethitiyook P., Damrongphol P., Damrongphol P.2012Ecotoxicology and Environmental Safety
  86,pp. 204-212
  42
  5Potential of Sonchus arvensis for the phytoremediation of lead-contaminated soilSurat W., Kruatrachue M., Pokethitiyook P., Tanhan P., Samranwanich T.2008International Journal of Phytoremediation
  10(4),pp. 325-342
  22
  6Effects of soil amendments and edta on lead uptake by Chromolaena odorata: Greenhouse and field trial experimentsTanhan P., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Chaiyarat R., Upatham S.2011International Journal of Phytoremediation
  13(9),pp. 897-911
  19
  7Histopathological alterations in the edible snail, Babylonia areolata (spotted babylon), in acute and subchronic cadmium poisoningTanhan P., Sretarugsa P., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Upatham E.2005Environmental Toxicology
  20(2),pp. 142-149
  19
  8Histopathological changes in snail, Pomacea canaliculata, exposed to sub-lethal copper sulfate concentrationsDummee V., Dummee V., Tanhan P., Kruatrachue M., Damrongphol P., Pokethitiyook P.2015Ecotoxicology and Environmental Safety
  122,pp. 290-295
  13
  9Monitoring and health risk of mycotoxins in imported wines and beers consumed in ThailandPuangkham S., Poapolathep A., Jermnak U., Imsilp K., Tanhan P., Chokejaroenrat C., Poapolathep S.2017World Mycotoxin Journal
  10(4),pp. 401-409
  9
  10Multiclass analysis of antimicrobial drugs in shrimp muscle by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometrySusakate S., Poapolathep S., Chokejaroenrat C., Tanhan P., Hajslova J., Giorgi M., Zhang Z., Poapolathep A.2019Journal of Food and Drug Analysis
  27(1),pp. 118-134
  9
  11Inhibitory effects of Thai essential oils on potentially aflatoxigenic Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavusJantapan K., Poapolathep A., Imsilp K., Poapolathep S., Tanhan P., Kumagai S., Jermnak U.2017Biocontrol Science
  22(1),pp. 31-40
  9
  12The fate and tissue disposition of deoxynivalenol in broiler chickensPralatnet S., Poapolathep S., Imsilp K., Tanhan P., Isariyodom S., Kumagai S., Poapolathep A.2015Journal of Veterinary Medical Science
  77(9),pp. 1151-1155
  6
  13Health risk associated with the consumption of duck egg containing endosulfan residuesKetyam B., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Jermnak U., Phaochoosak N., Tanhan P.2016Environmental Monitoring and Assessment
  188(5)
  4
  14Occurrence and health risk of patulin and pyrethroids in fruit juices consumed in Bangkok, ThailandPoapolathep S., Tanhan P., Piasai O., Imsilp K., Hajslova J., Giorgi M., Kumagai S., Poapolathep A.2017Journal of Food Protection
  80(9),pp. 1415-1421
  4
  15Potential human health risk from consumption of metallic elements-contaminated benthic mollusks from Don Hoi Lot sandbar, ThailandKhidkhan K., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Tanhan P.2017Science of the Total Environment
  584-585,pp. 1239-1247
  3
  16Fetal head diameter in dogs and cats measured by radiography and ultrasonographyLimmanont C., Ponglowhapan S., Tanhan P., Sirinarumitr T., Sirinarumitr K.2019Thai Journal of Veterinary Medicine
  49(2),pp. 175-182
  2
  17Evaluation of aflatoxin concentrations and occurrence of potentially toxigenic fungi in imported chia seeds consumed in ThailandJermnak U., Yurayart C., Poapolathep A., Poapolathep S., Imsilp K., Tanhan P., Limsivilai O.2020Journal of Food Protection
  83(3),pp. 497-502
  1
  18Heavy metal concentrations in duck eggs and potential human health risk via consumptionTanhan P., Apipongrattanasuk N., Poapolathep A., Poapolathep S., Kruatrachue M., Imsilp K.2020Japanese Journal of Veterinary Research
  68(1),pp. 21-33
  1
  19Exposure assessment of multiple mycotoxins in black and white sesame seeds consumed in ThailandPongpraket M., Poapolathep A., Wongpanit K., Tanhan P., Giorgi M., Zhang Z., Li P., Poapolathep S.2020Journal of Food Protection
  83(7),pp. 1198-1207
  1
  20Disposition of a long-acting oxytetracycline formulation in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis)Poapolathep S., Wongpanit K., Imsilp K., Tanhan P., Klangkaew N., Giorgi M., Poapolathep A.2017Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  40(2),pp. 206-209
  1
  21Using Nassarius stolatus as a potential heavy metal biomonitorKhidkhan K., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Jermnak U., Tanhan P.2016Japanese Journal of Veterinary Research
  64(4),pp. 277-280
  1
  22Fate and tissue depletion of nivalenol in ducksPoapolathep A., Poapolathep S., Sinphithakkul P., Imsilp K., Isariyodom S., Jermnak U., Tanhan P., Owen H., Giorgi M.2017Japanese Journal of Veterinary Research
  65(4),pp. 185-192
  0
  23Ultrastructural changes of the digestive tract of pomacea canaliculata exposed to copper at lethal concentrationDUMMEE V., DUMMEE V., KRUATRACHUE M., SINGHAKAEW S., TANHAN P.2021Sains Malaysiana
  50(10),pp. 2869-2876
  0
  24Pyrethroid and Heavy Metal Residues in Different Coffee Bean Preparation Processes and Human Health Risk Assessments via ConsumptionKhunlert P., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Tanhan P.2022EnvironmentAsia
  15(1),pp. 94-108
  0