Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • ปร.ด.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  Expertise Cloud

  aflatoxin B1amoxicillinanimalBioaccumulationbioavailabilityBioequivalencebroilercadmiumchlortetracyclinecoffee beanconsumerConsumptioncontaminationcoppercrop raidingCypermethrindeoxynivalenolduckenrofloxacinExcluder plantflumethrinfruit juiceshealth risk assessmentHeavy metalheavy metalheavy metalshuman health riskHuman health risk assessmentHypoallergenic shampooincidenceInductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS)InhibitioninjectionIpomoea aquaticaivermectinKasetsart veterinary teaching hospitalLC50LC-MS/MSleadLead (Pb)Lead (Pb)lipid peroxidationLiquid chromatography–electrospray ionization–tandem mass spectrometryliquid chromatography-mass spectrometryLiquid chromatography–tandem mass spectrometryliquid phase microextractionMacrobrachium rosenbergiiMalondialdehydemanagementMercury (Hg)Meretrix meretrixMetallic elementsMicroplasticmilkmonitoringMulticlass analysisMultimycotoxin analysisMultiple mycotoxinsmultiple reaction monitoringmycotoxinmycotoxin bindersMycotoxinsNassarius stolatusNivalenolnonhumanochratoxinochratoxin AoralOrganochlorine pesticidesoxidative stressoxytetracyclineoxytetracycline LAPattani BayPattany BaypatulinpharmacokineticphytostabilizationpigPomacea canaliculataPot experimentpyrethroidRemediation technologyresiduerisk assessmentShrimptoxicokineticTrophic transferUHPLC-MS/MSultrastructural changeswater solublezearalenoneการถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหารการบำบัดโดยใช้พืชการปนเปื้อนชีวสมมูลเทคโนโลยีบำบัดเภสัชจลนศาสตร์ไมโครพลาสติกยาต้านจุลชีพโลหะหนัก

  Interest

  Environmentat Toxicology

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ธ.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
  • พ.ค. 2557 - ก.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 304/1, 306, 502/2 และ 504 ชั้น 3 และ 5 อาคารภาควิชาสัตววิทยา
   • ห้อง 6424, 6624, 6627 ชั้น 4, 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการ
   • ห้อง 9813 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
   • ห้องห้องปฏิบัติการกลาง ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
   • ห้องห้องวิจัยกลาง ชั้น 3 อาคารภาควิชาสัตววิทยา
   • โรงเรือนไก่ไข่ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Uptake and accumulation of cadmium, lead and zinc by Siam weed [Chromolaena odorata (L.) King & Robinson]Tanhan P., Kruatrachue M., Pokethitiyook P., Chaiyarat R.2007Chemosphere
  68(2),pp. 323-329
  203
  2Phytostabilization of a Pb-contaminated mine tailing by various tree species in pot and field trial experimentsMeeinkuirt W., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Tanhan P., Chaiyarat R.2012International Journal of Phytoremediation
  14(9),pp. 925-938
  64
  3Phytostabilization potential of Pb mine tailings by two grass species, Thysanolaena maxima and Vetiveria zizanioidesMeeinkuirt W., Kruatrachue M., Tanhan P., Chaiyarat R., Pokethitiyook P.2013Water, Air, and Soil Pollution
  224(10)
  60
  4Bioaccumulation of heavy metals in water, sediments, aquatic plant and histopathological effects on the golden apple snail in Beung Boraphet reservoir, ThailandDummee V., Dummee V., Kruatrachue M., Kruatrachue M., Trinachartvanit W., Trinachartvanit W., Tanhan P., Pokethitiyook P., Pokethitiyook P., Damrongphol P., Damrongphol P.2012Ecotoxicology and Environmental Safety
  86,pp. 204-212
  51
  5Potential of Sonchus arvensis for the phytoremediation of lead-contaminated soilSurat W., Kruatrachue M., Pokethitiyook P., Tanhan P., Samranwanich T.2008International Journal of Phytoremediation
  10(4),pp. 325-342
  24
  6Histopathological changes in snail, Pomacea canaliculata, exposed to sub-lethal copper sulfate concentrationsDummee V., Dummee V., Tanhan P., Kruatrachue M., Damrongphol P., Pokethitiyook P.2015Ecotoxicology and Environmental Safety
  122,pp. 290-295
  23
  7Histopathological alterations in the edible snail, Babylonia areolata (spotted babylon), in acute and subchronic cadmium poisoningTanhan P., Sretarugsa P., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Upatham E.2005Environmental Toxicology
  20(2),pp. 142-149
  20
  8Effects of soil amendments and edta on lead uptake by Chromolaena odorata: Greenhouse and field trial experimentsTanhan P., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Chaiyarat R., Upatham S.2011International Journal of Phytoremediation
  13(9),pp. 897-911
  20
  9Multiclass analysis of antimicrobial drugs in shrimp muscle by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometrySusakate S., Poapolathep S., Chokejaroenrat C., Tanhan P., Hajslova J., Giorgi M., Zhang Z., Poapolathep A.2019Journal of Food and Drug Analysis
  27(1),pp. 118-134
  14
  10Monitoring and health risk of mycotoxins in imported wines and beers consumed in ThailandPuangkham S., Poapolathep A., Jermnak U., Imsilp K., Tanhan P., Chokejaroenrat C., Poapolathep S.2017World Mycotoxin Journal
  10(4),pp. 401-409
  13
  11Inhibitory effects of Thai essential oils on potentially aflatoxigenic Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavusJantapan K., Poapolathep A., Imsilp K., Poapolathep S., Tanhan P., Kumagai S., Jermnak U.2017Biocontrol Science
  22(1),pp. 31-40
  12
  12Human Health Risk Assessment of Heavy Metal Concentration in Seafood Collected from Pattani Bay, ThailandTanhan P., Lansubsakul N., Phaochoosak N., Sirinupong P., Yeesin P., Imsilp K.2023Toxics
  11(1)
  10
  13Occurrence and health risk of patulin and pyrethroids in fruit juices consumed in Bangkok, ThailandPoapolathep S., Tanhan P., Piasai O., Imsilp K., Hajslova J., Giorgi M., Kumagai S., Poapolathep A.2017Journal of Food Protection
  80(9),pp. 1415-1421
  7
  14The fate and tissue disposition of deoxynivalenol in broiler chickensPralatnet S., Poapolathep S., Imsilp K., Tanhan P., Isariyodom S., Kumagai S., Poapolathep A.2015Journal of Veterinary Medical Science
  77(9),pp. 1151-1155
  7
  15Health risk associated with the consumption of duck egg containing endosulfan residuesKetyam B., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Jermnak U., Phaochoosak N., Tanhan P.2016Environmental Monitoring and Assessment
  188(5)
  4
  16Potential human health risk from consumption of metallic elements-contaminated benthic mollusks from Don Hoi Lot sandbar, ThailandKhidkhan K., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Tanhan P.2017Science of the Total Environment
  584-585,pp. 1239-1247
  4
  17Oxidative response to Cd and Pb accumulation in coastal fishes of Pattani BayTanhan P., Imsilp K., Lansubsakul N., Thong-asa W.2023Italian Journal of Animal Science
  22(1),pp. 148-156
  4
  18Fetal head diameter in dogs and cats measured by radiography and ultrasonographyLimmanont C., Ponglowhapan S., Tanhan P., Sirinarumitr T., Sirinarumitr K.2019Thai Journal of Veterinary Medicine
  49(2),pp. 175-182
  4
  19Environmental factors induced crop raiding by wild Asian elephant (Elephas maximus) in the Eastern Economic Corridor, ThailandWettasin M., Chaiyarat R., Youngpoy N., Jieychien N., Sukmasuang R., Tanhan P.2023Scientific reports
  13(1),pp. 13388
  3
  20Exposure assessment of multiple mycotoxins in black and white sesame seeds consumed in ThailandPongpraket M., Poapolathep A., Wongpanit K., Tanhan P., Giorgi M., Zhang Z., Li P., Poapolathep S.2020Journal of Food Protection
  83(7),pp. 1198-1207
  3
  21Evaluation of aflatoxin concentrations and occurrence of potentially toxigenic fungi in imported chia seeds consumed in ThailandJermnak U., Yurayart C., Poapolathep A., Poapolathep S., Imsilp K., Tanhan P., Limsivilai O.2020Journal of Food Protection
  83(3),pp. 497-502
  3
  22Heavy metal concentrations in duck eggs and potential human health risk via consumptionTanhan P., Apipongrattanasuk N., Poapolathep A., Poapolathep S., Kruatrachue M., Imsilp K.2020Japanese Journal of Veterinary Research
  68(1),pp. 21-33
  2
  23Disposition of a long-acting oxytetracycline formulation in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis)Poapolathep S., Wongpanit K., Imsilp K., Tanhan P., Klangkaew N., Giorgi M., Poapolathep A.2017Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  40(2),pp. 206-209
  1
  24Using Nassarius stolatus as a potential heavy metal biomonitorKhidkhan K., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Jermnak U., Tanhan P.2016Japanese Journal of Veterinary Research
  64(4),pp. 277-280
  1
  25Ultrastructural changes of the digestive tract of pomacea canaliculata exposed to copper at lethal concentrationDUMMEE V., DUMMEE V., KRUATRACHUE M., SINGHAKAEW S., TANHAN P.2021Sains Malaysiana
  50(10),pp. 2869-2876
  1
  26Pyrethroid and Heavy Metal Residues in Different Coffee Bean Preparation Processes and Human Health Risk Assessments via ConsumptionKhunlert P., Imsilp K., Poapolathep A., Poapolathep S., Tanhan P.2022EnvironmentAsia
  15(1),pp. 94-108
  0
  27Oxidative response to accumulation of trace metals in tissue of two bivalves, the Asian green mussel Perna viridis and the blood cockle Tegillarca granosa, living in Pattani Bay, ThailandTanhan P., Imsilp K., Lansubsakul N., Tantiwisawaruji S., Thong-asa W.2023Journal of Aquatic Animal Health
  0
  28Fate and tissue depletion of nivalenol in ducksPoapolathep A., Poapolathep S., Sinphithakkul P., Imsilp K., Isariyodom S., Jermnak U., Tanhan P., Owen H., Giorgi M.2017Japanese Journal of Veterinary Research
  65(4),pp. 185-192
  0