Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Blue Swimming CrabCancer cellcentric diatomChao Praya RiverChonburi, Crab Gill NetCirculate SystemCoastal EnvironmentCollapsible Crab TrapContaminationdispersion modeldissolved oxygenDistributionDiversityDoxorubicinDusty Cassava FlourEnvironmental ImpactFishing GeargeoinformaticGreen Mussel Green mussel raft-cultured areaGreen Mussel, Time, Factor ofgreen musselGulf of ThailandHydrodynamics SimulationMacrobenthic FaunaManagementmangroveMarine Pollution Coastal ErosisnMaritime and Riverine transportation BarmicroplanktonMultidrug resistancenanoplanktonthe upper Gulf of Thailandtotal organic mattertransplantationVinblastineVincristineWater QualityWaterbone Accidentswave energy converterกะพงแดงการกัดเซาะชายฝั่งการกัดเซาะตลิ่งการขนส่งทางลำน้ำการจัดการประมงชายฝั่งการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืนการต้านฤทธิ์ยาการท่องเที่ยวทางทะเลการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยาการทำประมงการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยใช้สัตว์การบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยสิ่งมีชีวิตการปนเปื้อนการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษการแปรรูปการเพาะขยายพันธุ์การเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งการแพร่กระจายการแพร่กระจาย (Distribution)การฟื้นฟูการฟุ้งกระจายของสารการย้ายปลูกการเลี้ยงแบบแพเชือกการเลี้ยงปลาการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกดินตะกอนปูม้าโป๊ะเชือกพื้นที่ทะเลไทยตอนบนเยาวชนสารอินทรีย์รวมสาหร่ายทะเลสาหร่ายสีแดงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม (Environment)สิ่งแวดล้อม (Environmental)แสมขาวหญ้าทะเลหอยทะเล (Marine Mollusc)หอยแมลงภู่หอยแมลงภู่หอยแมลงภู่ เครื่องมหอยแมลงภู่ (Green mussel)หอยแมลงภู่, ช่วงเวลา, ปัจจัยการลงเกาะหอยสองฝาเห็ดทะเลแหล่งกำเนิดอนุกรมวิธานอวนจมปูอะเดรียอามัยซินอัลตร้าโซนิค(Ultrasonic)อ่าวไทยตอนบนอ่าวไทยตอนบน(The Upper Gulf of Thailand)อ่าวประจวบอ่าวศรีราชาอาหารเม็ดสำเร็จรูปอุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำไอโซโทปเสถียร

  Interest

  สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพน้ำและดินตะกอน, งานวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 11 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.87 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Dissolved oxygen dispersion model within green mussel farming area in Sri Racha Bay, Chonburi province, ThailandAnongponyoskun M., Tharapan S., Intarachart A., Doydee P., Sojisuporn P.2012Kasetsart Journal - Natural Science
   46(4),pp. 565-572
   0
   2Impact of green mussel (Perna Viridis) raft-culture on bentliic environment in Sriracha coastal water, ThailandVichkovitten T., Intarachart A., Khaodon K.2017GMSARN International Journal
   11(3),pp. 116-122
   0