Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Blue Swimming CrabCancer cellcentric diatomChao Praya RiverChonburi, Crab Gill NetCirculate Systemclimate changeCoastal EnvironmentCollapsible Crab TrapContaminationcultivation areadispersion modeldissolved oxygenDistributionDiversityDoxorubicinDusty Cassava FlourEnvironmental ImpactFishing GeargeoinformaticGreen Mussel Green mussel raft-cultured areaGreen Mussel, Time, Factor ofgreen musselGulf of ThailandHydrodynamics SimulationMacrobenthic FaunaManagementmangroveMarine Pollution Coastal ErosisnMaritime and Riverine transportation BarmicroplanktonMultidrug resistancenanoplanktonNavigational RisksNumerical modelNutrientsPa sak RiverPatrolPerna viridisPetroleum hydrocarbonphysiologyPlanktonPlankton communityPollutant Disparsion Bank ErosionPOMPrachuabkririkhan bayPrinceton Ocean ModelPrinceton Ocean Model (POM)ProductivityRaft culturerainfallred algaerenewable energyResourcerestorationSea FramingSea watersea weedseagrassseawater qualitySri Racha BaySufficiency Economythe Gulf of ThailandThe Upper Gulf of Thailandtotal organic mattertransplantationVinblastineVincristineWater QualityWaterbone Accidentswave energy converterกระชังกะพงแดงการกัดเซาะชายฝั่งการกัดเซาะตลิ่งการขนส่งทางลำน้ำการจัดการประมงชายฝั่งการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืนการต้านฤทธิ์ยาการท่องเที่ยวทางทะเลการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยาการทำประมงการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยใช้สัตว์การบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยสิ่งมีชีวิตการปนเปื้อนการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษการแปรรูปการเพาะขยายพันธุ์การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกดินตะกอนปูม้าโป๊ะเชือกพื้นที่ทะเลไทยตอนบนเยาวชนสารอินทรีย์รวมสิ่งแวดล้อมหอยแมลงภู่เห็ดทะเลอ่าวศรีราชา

  Interest

  สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพน้ำและดินตะกอน, งานวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 11 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.87 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องแปรรูป ชั้น 1 อาคารทัสนีสรสุชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Impact of green mussel (Perna Viridis) raft-culture on bentliic environment in Sriracha coastal water, ThailandVichkovitten T., Intarachart A., Khaodon K.2017GMSARN International Journal
  11(3),pp. 116-122
  1
  2Influence of climate on seawater quality and green mussel productionSrisunont C., Srisunont T., Intarachart A., Babel S.2022Scientia Marina
  86(1)
  1
  3Dissolved oxygen dispersion model within green mussel farming area in Sri Racha Bay, Chonburi province, ThailandAnongponyoskun M., Tharapan S., Intarachart A., Doydee P., Sojisuporn P.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(4),pp. 565-572
  0