Person Image

  Education

  • วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  acid volatiles sulfidesAvicennia albabenthicblack long-armed crabBlue Swimming CrabCalappa philargiusChonburi, Crab Gill NetCollapsible Crab TrapContaminationcrabFiber qualityFishing GearGreen Mussel, Time, Factor ofGulf of ThailandmangroveOrganosolv pulpingPetroleum hydrocarbonPetrolisthes hastatusPinus khasyaporter crabRhinolambrusSchizophrys asperaSea waterSulfate processtotal organic matterTotally chlorine free bleachingกรดอะซิติกกรดไฮโดรคลอริคกระชังกระบวนการผลิตการกินหอยการจัดการประมงชายฝั่งการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืนการต้มการทำประมงการปนเปื้อนการเพาะขยายพันธุ์การแพร่กระจายการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกการวิเคราะห์ปริมาณการสำรวจความหลากหลายเกาะกระดาดเกาะกูดเกาะครกเกาะมันเกาะล้านเกาะสากเกาะหมากขนาดเส้นใยความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพของปูคาโรทีนอยด์คุกคามคุณค่าทางโภชนาการคุณสมบัติทางกายภาพแคโรทีนอยด์ชลบุรีดินตะกอนตัวดูดซับตัวเร่งปฏิกิริยาทรัพยากรธรรมชาติน้ำทะเลนิเวศวิทยาปูประชาคมปูปลิงทะเลป่าชายเลนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนปูปูก้ามยาวดำปูตัวแบนปูเป้ตุ่มปูม้าปูแมงมุมขอบหนามปูฤาษีจุดเปลือกปูโป๊ะเชือกพัทยาเยาวชนเยื่ออินทรีย์ฤดูกาลลอบปูแบบพับได้ลูกชีวภาพ, จุลินทรีย์, น้ำทะเลสัตว์หน้าดินสารอาหารในปูสารอินทรีย์สารอินทรีย์รวมสิ่งแวดล้อมแสมขาวหมู่เกาะล้านหอยแมลงภู่หอยแมลงภู่, ช่วงเวลา, ปัจจัยการลงเกาะเห็ดทะเลองค์ประกอบทางเคมีอนุกรมวิธานอวนจมปูอ่าวไทยอ่าวไทยตอนบนอ่าวศรีราชาไอโซโทปเสถียร

  Interest


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 11 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.87 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Impact of green mussel (Perna Viridis) raft-culture on bentliic environment in Sriracha coastal water, ThailandVichkovitten T., Intarachart A., Khaodon K.2017GMSARN International Journal
  11(3),pp. 116-122
  4