Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
 • วท.บ.พลศึกษา, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2544

Expertise Cloud

Active recoveryacute effectAquatic exerciseBiomechanicsBlood lactateBlood pressureChildrencomplex trainingcompression quad sleevecountermovement jumpdynamic stretchingFunctional fitnessFutsalFutsal playerHealth PromotionHeart rateLactateLactic acidmaximum voluntary isometric contractionMovementMuay ThaiNitric oxideOlder adultOver weightoverwightPhysical conditioningSpecific testValidityvertimax? trainingwarm upWarm-Upการกระโดดแบบเคาร์เตอร์มูฟเมนท์ ช่วงเอ็กเซนตริก วอลเลย์บอลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2012 การแข่งขันฟุตบอลโลก 2010การเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจงการงีบหลับการเดินขึ้นบันไดการเดินถอยหลังบนลู่กลการเดินบนลู่กลการตอบสนองทางสรีรวิทยาการเตะตัดการทดสอบที่เฉพาะเจาะจงการทดสอบวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้ำเที่ยวการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงการประยุกต์สรีวิทยาในกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล (applied physiology of soccer and futsal)การฝึกเกมฟุตบอลสนามเล็กการฝึกด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้าการฝึกด้วยน้ำหนักแบบดั้งเดิมการฝึกด้วยแรงต้านการฝึกบนบกความการฝึกแบบผสมผสานการฝึกแบบฟังก์ชั่นการฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกหนักสลับเบาที่ความหนักสูงการเพิ่มน้ำหนักการเพิ่มระยะเวลาการนอนการฟังเพลงการวิเคราะห์การยิงประตู: ทีมชาติสเปนการวิเคราะห์เกมการแข่งขันการวิเคราะห์เกมการแข่งขันและสมรรถนะทางการกีฬา (match performance analysis)การวิ่งบนลู่กลการวิ่งหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูงการส่งเสริมสุขภาพการสร้างแบบทดสอบการสร้างแบบทดสอบและประเมินสมรรถนะของนักกีฬา (test construction and athlete performance assessment)การสร้างแบบแบบทดสอบ สมรรถภาพด้านแอนแอโรบิค นักกีฬาบาสเก็ตบอลการหยุดฝึกซ้อมระยะสั้นการอบอุ่นร่างกายการอบอุ่นร่างกายด้วยความหนักระดับสูงการอบอุ่นร่างกายแบบเฉพาะเจาะจงการออกกำลังกายแบบแอโรบิกกำลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายกำลังของกล้ามเนื้อ กิจกรรมการเคลื่อนที่กีฬาคอร์ฟบอลกีฬาจานร่อนประเภทอัลติเมทกีฬาจานร่อนประเภทอัลติเมท การตอบสนองทางสรีรวิทยา ปริมาณการเคลื่อนที่ ทักษะที่ใช้กีฬาฟุตบอลเกณฑ์มาตรฐานเกมฟุตบอลสนามเล็กเกมสนามเล็กของแบบทดสอบความอดทนที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาฟุตซอลแข็งแรงกล้ามเนื้อความแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ' พลังกล้ามเนื้อความคล่องแคล่วว่องไวความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาความแคล่วคล่องว่องไวความฉับไวความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความต้องการทางสรีรวิทยาความแรงทักษะที่ใช้นักกีฬาประเภททีมนักกีฬาฟุตซอลปริมาณการเคลื่อนที่ฟุตซอลภาวะอดนอนมวยไทยสมรรถภาพทางกาย

Interest

สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (exercise and sports physiology), การสร้างแบบทดสอบและประเมินสมรรถนะของนักกีฬา (test construction and athlete performance assessment), วิทยาศาสตร์ของการฝึกซ้อมกีฬา (science of sports training), การประยุกต์สรีวิทยาในกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล (applied physiology of soccer and futsal), การวิเคราะห์เกมการแข่งขันและสมรรถนะทางการกีฬา (match performance analysis)


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 เรื่อง (เชิงวิชาการ 29 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)