Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
 • วท.บ.พลศึกษา, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2544

Expertise Cloud

FutsalSpecific teststretch-shortening cycleswimmingSwimming performanceTaekwondoThe Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2Time-motion analysisValidityการตอบสนองทางสรีรวิทยาการเตะตัดการทดสอบที่เฉพาะเจาะจงการทดสอบวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้ำเที่ยวการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงการประยุกต์สรีวิทยาในกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล (applied physiology of soccer and futsal)การฝึกเกมฟุตบอลสนามเล็กการฝึกจินตภาพการฝึกด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้าการฝึกด้วยน้ำหนักแบบดั้งเดิมการฝึกด้วยแรงต้านการฝึกบนบกความการฝึกแบบผสมผสานการฝึกแบบฟังก์ชั่นการฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกหนักสลับเบาที่ความหนักสูงการเพิ่มน้ำหนักการเพิ่มระยะเวลาการนอนการฟังเพลงการยิงลูกตั้งเตะแบบทางตรงการวิเคราะห์การยิงประตู: ทีมชาติสเปนเกมฟุตบอลสนามเล็กเกมสนามเล็กของแบบทดสอบความอดทนที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาฟุตซอลแข็งแรงกล้ามเนื้อความแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ' พลังกล้ามเนื้อความคล่องแคล่วว่องไวความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาความแคล่วคล่องว่องไวความฉับไวความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความต้องการทางสรีรวิทยาความเร็วความเร็วของหัวไม้ความเร็วที่เฉพาะเจาะจงความเร็วเท้า นักกีฬาทีมความเร็วในการวิ่งเปลี่ยนทิศทางความแรงความสามารถด้านความเร็วในการวิ่งความสามารถในการฟื้นตัวความสามารถในการเลี้ยงบอลคุณภาพการนอนหลับงีบหลับกลางวันชกลมชุดถ่วงน้ำหนักถุงทรายทดสอบทักษะการจัดการความเครียดทักษะที่ใช้นักกีฬาประเภททีมนักกีฬาฟุตซอลนักกีฬาฟุตซอลชั้นเลิศนักกีฬาระดับสมัครเล่น นักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนนักเทนนิสเยาวชนระดับชั้นเลิศนักเทนนิสระดับเยาวชนชั้นเลิศนักฟุตซอลนักฟุตซอล: เยาวชนนักฟุตบอลนักฟุตบอลระดับอาชีพน้ำมันมวย สรีรวิทยา จิตวิทยา สมรรถนะทางกีฬาบาสเกตบอลแบดมินตันแบบทดสอบแบบทดสอบที่เฉพาะเจาะจงปริมาณการเคลื่อนที่ปัจจัยทางจิตใจปันจักสีลัตเป้าล่อโปรแกรมการฝึกกล้ามเนื้อผลแบบเฉียบพลันในการอบอุ่นร่างกายผู้รักษาประตูผู้สูงอายุผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีน้ำหนักเกินพลังพลังกล้ามเนื้อพลังของกล?ามเนื้อความเร็วพลังอนากาศนิยม การทดสอบกระโดด ฟุตซอลพลัยโอเมตริกพลัโอเมตริกพื้นสนาม นักกีฬาฟุตซอลพื้นสนามฟุตซอลพื้นสนามหญ้าจริงพื้นสนามหญ้าเทียมโพสต? แอคทิเวชั่น โพแทนทีเอชั่นฟุตซอลภาวะอดนอนมวยไทยระดับความหนักสมรรถภาพทางกาย

Interest

สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (exercise and sports physiology), การสร้างแบบทดสอบและประเมินสมรรถนะของนักกีฬา (test construction and athlete performance assessment), วิทยาศาสตร์ของการฝึกซ้อมกีฬา (science of sports training), การประยุกต์สรีวิทยาในกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล (applied physiology of soccer and futsal), การวิเคราะห์เกมการแข่งขันและสมรรถนะทางการกีฬา (match performance analysis)


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น 1 อาคารสนามแบดมินตัน
  • ห้อง 4204 ชั้น 2 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 67 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 เรื่อง (เชิงวิชาการ 29 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive levelMakaje N., Ruangthai R., Arkarapanthu A., Yoopat P.2012Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
52(4),pp. 366-374
49
2Sports science-based research on the sport of muay thai: A review of the literatureMohamad N., Mohamad N., Chinnasee C., Hemapandha W., Vongjaturapat N., Makaje N., Ratanarojanakool P., Pimjan L.2017Walailak Journal of Science and Technology
14(8),pp. 615-625
3
3Comparative effects of water- and land-based combined exercise training in hypertensive older adultsRuangthai R., Phoemsapthawee J., Makaje N., Phimphaphorn P.2020Archives of Gerontology and Geriatrics
90
0