Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.พลศึกษา, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Active recoveryacute effectAquatic exerciseBiomechanicsBlood lactateBlood pressureCarbohydrateChildrencomplex trainingcompression quad sleevecountermovement jumpdynamic stretchingFunctional fitnessfutsalFutsal playerHealth PromotionHeart rateLactateLactic acidmaximum voluntary isometric contractionMovementMuay ThaiNitric oxideOlder adultOver weightoverwightPhysical conditioningPhysical fitness testPhysiological DemandPhysiological responsePhysiologyplyometric trainingport-specific testPsychologyRed Hawm Ricereliabilityreliability.Repeated sprintresistance trainingSpecific testSport drinkstretch-shortening cycleswimmingSwimming performanceTaekwondoThe Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2Time-motion analysisvalidityการตอบสนองทางสรีรวิทยาการเตะตัดการฝึกด้วยแรงต้านการฝึกบนบกความการฝึกแบบผสมผสานการฝึกแบบฟังก์ชั่นการฝึกสมรรถภาพทางกายการฝึกหนักสลับเบาที่ความหนักสูงการเพิ่มน้ำหนักการเพิ่มระยะเวลาการนอนการฟังเพลงการยิงลูกตั้งเตะแบบทางตรงการวิเคราะห์การยิงประตู: ทีมชาติสเปนการวิเคราะห์เกมการแข่งขันการวิเคราะห์เกมการแข่งขันและสมรรถนะทางการกีฬา (match performance analysis)การวิ่งบนลู่กลการวิ่งหนักสลับเบาที่ความหนักระดับสูงการส่งเสริมสุขภาพการสร้างแบบทดสอบการสร้างแบบทดสอบและประเมินสมรรถนะของนักกีฬา (test construction and athlete performance assessment)การสร้างแบบแบบทดสอบ สมรรถภาพด้านแอนแอโรบิค นักกีฬาบาสเก็ตบอลการหยุดฝึกซ้อมระยะสั้นการอบอุ่นร่างกายการอบอุ่นร่างกายด้วยความหนักระดับสูงการอบอุ่นร่างกายแบบเฉพาะเจาะจงการออกกำลังกายการออกกำลังกายแบบแอโรบิกกำลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายกำลังของกล้ามเนื้อ กิจกรรมการเคลื่อนที่กีฬาคอร์ฟบอลกีฬาคอรฟ์บอล ระดับความหนัก อัตราการเต้นของหัวใจกีฬาจานร่อนประเภทอัลติเมทกีฬาจานร่อนประเภทอัลติเมท การตอบสนองทางสรีรวิทยา ปริมาณการเคลื่อนที่ ทักษะที่ใช้กีฬาแบดมินตันประเภทเดี่ยว การวิเคราะห์เกมการแข่งขัน ลักษณะรูปแบบการเล่นกีฬาฟุตบอลเกณฑ์มาตรฐานเกมฟุตบอลสนามเล็กความคล่องแคล่วว่องไวความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความต้องการทางสรีรวิทยาความแรงทักษะที่ใช้นักกีฬาประเภททีมนักกีฬาฟุตซอลปริมาณการเคลื่อนที่ฟุตซอลภาวะอดนอนมวยไทยระดับความหนักสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิคสมรรถภาพทางกาย

  Interest

  สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (exercise and sports physiology), การสร้างแบบทดสอบและประเมินสมรรถนะของนักกีฬา (test construction and athlete performance assessment), วิทยาศาสตร์ของการฝึกซ้อมกีฬา (science of sports training), การประยุกต์สรีวิทยาในกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล (applied physiology of soccer and futsal), การวิเคราะห์เกมการแข่งขันและสมรรถนะทางการกีฬา (match performance analysis)

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • ก.ค. 2558 - ต.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารสนามแบดมินตัน
   • ห้อง 4204 ชั้น 2 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 49 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 เรื่อง (เชิงวิชาการ 29 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive levelMakaje N., Ruangthai R., Arkarapanthu A., Yoopat P.2012Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
  52(4),pp. 366-374
  58
  2Sports science-based research on the sport of muay thai: A review of the literatureMohamad N., Mohamad N., Chinnasee C., Hemapandha W., Vongjaturapat N., Makaje N., Ratanarojanakool P., Pimjan L.2017Walailak Journal of Science and Technology
  14(8),pp. 615-625
  4
  3Comparative effects of water- and land-based combined exercise training in hypertensive older adultsRuangthai R., Phoemsapthawee J., Makaje N., Phimphaphorn P.2020Archives of Gerontology and Geriatrics
  90
  4