ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AgingAlternative exerciseBlood pressurecaffeineCardiac functionCentral obesityCognitionDeep Water RunningexerciseExercise intensityExercise trainingFemalefutsalHeart rateHeart rate variabilityInflammationLipid peroxidationLipid profilesMuscle SorenessObesityOxidative stressPeak fat oxidation ratePeak oxygen consumptionPlyometricsreaction timesleep deprivationSoccerSpecific testTaekwondovalidityVO2 peakการตอบสนองทางสรีรวิทยาการฝึกกีฬาการสร้างแบบทดสอบเกมฟุตบอลสนามเล็กความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาความต้องการทางสรีรวิทยาความเร็วดัชนีมวลกายทักษะที่ใช้นักกีฬาประเภททีมนักกีฬาฟุตซอลนักกีฬาวิลแชร์ปริมาณการเคลื่อนที่ผู้ฝึกสอนกีฬาผู้สูงอายุฟุตซอลโภชนาการมวยไชยาระดับความหนักระดับคอเรสเตอรอลในเลือดระบบ GPSระยะเวลาการตอบสนองระยะเวลาการออกกำลังกายร่างกายและจิตใจรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดัชนีมวลกาย ดัชนีความสุข ประสิทธิภาพการทำงานและบุคลากรทางการศึกษาแรงจูงใจในการออกกำลังกายแรงเหยียดขาลู่วิ่งแบบไม่ใช้มอเตอร์ลู่วิ่งแบบไม่ใช้มอร์เตอร์ทรงโค้งและทักษะที่ใช้วอลเลย์บอลวิทยาศาสตร์ของการฝึกซ้อมกีฬา (science of sports training)เวย์โปรตีนศึกษาต่อสควอชสภาวะพร่องออกซิเจน การฝึกแรงต้าน การฝึกแอโรบิค น้ำหนักตังเกิน องค์ประกอบร่างกายสมการทำนายสมรรถภาพสมรรถภาพด?านแอโรบิคสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิคสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพทางจิตสมรรถภาพทางจิตใจสมรรถภาพแอนแอโรบิกสรีรจิตวิทยาสรีรวิทยาการออกกำลังกายสรีรวิทยาการออกกำลังกายในกลุ่มอาการทางเมแทบอลิก และผู้สูงอายุสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (exercise and sports physiology)สวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุสวนฟื้นฟูสุขภาพสังคมสูงวัย, สุขภาพ, ความสุขสัดส่วนและองค์ประกอบของร่างกายสายแรงต้านที่ข้อเท้าสุขภาพสุขภาพจิตสุขสมรรถนะเสื้อถ่วงน้ำหนัก พลัง ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไวแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาองค์ประกอบองค์ประกอบร่างกายออฟฟิศซินโดรมอัตราการใช้พลังงานอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการเผาผลาญพลังงานขณะพัก

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน)

Avata

ดร. อุบล ทองปัญญา, อาจารย์

ubon.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3435-5258


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 222 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 167 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 55 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 12 เรื่อง (Unknown 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 93 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 89 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)