ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Agingalternative exercisebasic educationBlood pressurecaffeineCardiac FunctionCentral obesityDeep Water Runningeducational institutionsexerciseExercise intensityExercise trainingFemalefinite element analysisfutsalHeart rateHeart rate variabilityhigher educationLipid peroxidationLipid profilesmanaging sportMotion AnalysisMuscle SorenessNormsObesityosteoporosisoxidative stressPeak fat oxidation ratePeak oxygen consumptionPhysical Fitness TestPlyometricsreaction timeroundhouse kickrunningsleep deprivationSoccerSpecific testsport management guidelinesstress fracturetaekwondotalented athleteValidityVO2 peakการกระโดดสูงการจัดการกีฬาการตอบสนองทางสรีรวิทยาการฝึกกีฬาการยศาสตร์การสร้างแบบทดสอบเกณฑ์มาตรฐานเกมฟุตบอลสนามเล็กความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาความต้องการทางสรีรวิทยาความเร็วคิเนซิโอเทปดัชนีมวลกายทักษะที่ใช้นักกีฬาประเภททีมนักกีฬาฟุตซอลนักกีฬาวิลแชร์ปริมาณการเคลื่อนที่ผู้ฝึกสอนกีฬาผู้สูงอายุฟุตซอลโภชนาการมวยไชยาแรงคืนตัวของเทปแรงจูงใจในการออกกำลังกายแรงดันที่กระทำต่อก้นแรงเหยียดขาโรคหัวใจลู่วิ่งแบบไม่ใช้มอเตอร์และทักษะที่ใช้วอลเลย์บอลวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬาและบุคคลทั่วไปวิ่งวิทยาศาสตร์ของการฝึกซ้อมกีฬา (science of sports training)สมรรถภาพทางกายสรีรวิทยาการออกกำลังกายแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาองค์ประกอบองค์ประกอบร่างกายออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย สุขภาพ จิตใจออฟฟิศซินโดรมอัตราการใช้พลังงานอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการเต้นหัวใจอัตราการเผาผลาญพลังงานขณะพักอัตราการรับรู้ความเหนื่อยอัตราความชุกอาหารอุปกรณ์อุปกรณ์ทดสอบความเร็วเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเตอเรสแอนแอโรบิคแอโรบิคืีnuitraceutical science

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน)

Avata

ดร. พรพล พิมพาพร, อาจารย์

E-Mail: fssppph@ku.ac.th Tel.0-3435-5258 ext 223


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 215 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 142 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 73 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 122 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 102 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 18 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 12 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)