คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AgingAnterior Cruciate Ligament ReconstructionBlood pressureBrand PersonalityCentral obesityComputer Assisted InstructionDeep Water RunningexerciseExercise trainingFitness EnterpriseFitness TrainerfutsalHeart rateHeart rate variabilityInflammationJob SatisfactionLipid Profilesmanaging sportMetabolic SyndromeMuscle Sorenessnature-based tourismObesityOutdoor leisure recreationOxidative stressperceived valuereaction timerunningSpecific testSport Hubsport management guidelinesSport OrganizationSport TourismStress fracturesustainable tourismtaekwondotalented athleteThai Dancing ExerciseTurnover IntentionUniversity StudentsValidationvalidityViral MarketingVO2 peakWell-beingWheelchair basketballการกระโดดสูงการจัดการการกีฬาการจัดการกีฬาการจัดการทางการกีฬาการเช็คชื่อส่งงานการตอบสนองทางสรีรวิทยาการทดสอบสมรรถภาพทางกายการทรงตัวการนวดการบริหารจัดการการเปิดเสรีทางการค้าการฝึกกีฬาการพัฒนาการฟังเพลงการยศาสตร์การสร้างแบบทดสอบการออกกำลังกายกีฬาเกณฑ์มาตรฐานเกมฟุตบอลสนามเล็กความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาความต้องการทางสรีรวิทยาความเร็วคุณภาพบริการดัชนีมวลกายท่องเที่ยวทักษะที่ใช้นักกีฬาประเภททีมนักกีฬาฟุตซอลนักกีฬาวิลแชร์ปริมาณการเคลื่อนที่ผู้ฝึกสอนกีฬาผู้สุงอายุผู้สูงอายุผู้สูงอายุฟุตซอลโภชนาการมวยไชยาระดับความหนักระยะเวลาการออกกำลังกายรูปแบบรายการกีฬาทางโทรทัศน์แรงคืนตัวของเทปสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิคสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสรีรวิทยาการออกกำลังกายสวนสาธารณะสุขภาพแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการรับรู้ความเหนื่อยอาเซียนอุปกรณ์

Executives

รองคณบดี

ดร. จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

E-Mail: fssjpw@ku.ac.th

Tel.: 034355258

ดร. พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fssppph@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-5258 ext 223

ดร. สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนานิสิต

E-Mail:

Tel.: 0-3435-5258

คณบดีResource

นักวิจัยทั้งหมด 32 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 9 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 111 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 99 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 57 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 407 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 297 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 110 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 14 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 12 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 20 เรื่อง (Unknown 20 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 167 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 140 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 20 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 58 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 37 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)