คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

acquisition centralityAgingalternative exerciseAnterior Cruciate Ligament Reconstructionappealing appearanceASEAN CommunityAssignment name checking methodBalancebalancing abilitybasic educationBlood pressurebrand engagement in self-conceptBrand PersonalitycaffeineCapacityCardiac FunctionCentral obesityComputer Assisted InstructionConflict ManagementDeep Water Runningdefining successeducational institutionsexerciseExercise trainingFitness Enterprisefitness trainerfunctional balance trainingfutsalGolfHeart rateHeart rate variabilityhigher educationhigh-heeled shoesJob SatisfactionLipid profilesmanaging sportMetabolic SyndromeMuscle SorenessObesityreaction timerunningtaekwondoValidationValidityviral marketingVO2 peakWell-beingการกระโดดสูงการจัดการการกีฬาการจัดการกีฬาการจัดการทางการกีฬาการเช็คชื่อส่งงานการตอบสนองทางสรีรวิทยาการทดสอบสมรรถภาพทางกายการบริหารจัดการการเปิดเสรีทางการค้าการฝึกกีฬาการฟังเพลงการยศาสตร์การสร้างแบบทดสอบการออกกำลังกายกีฬาเกณฑ์มาตรฐานเกมฟุตบอลสนามเล็กความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยาความต้องการทางสรีรวิทยาความพึงพอใจความเร็วคิเนซิโอเทปคุณภาพบริการเครื่องสแกนลายนิ้วมือดัชนีมวลกายท่องเที่ยวทักษะที่ใช้นักกีฬาประเภททีมนักกีฬาฟุตซอลนักกีฬาวิลแชร์แนวทางปริมาณการเคลื่อนที่ผู้ฝึกสอนกีฬาผู้สูงอายุฟุตซอลโภชนาการมวยไชยาระยะเวลาการออกกำลังกายรูปแบบรายการกีฬาทางโทรทัศน์แรงคืนตัวของเทปเวชศาสตร์การกีฬาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสรีรวิทยาการออกกำลังกายสวนสาธารณะสุขภาพแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการรับรู้ความเหนื่อยอาเซียนอุปกรณ์Resource

นักวิจัยทั้งหมด 27 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 17 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 85 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 41 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 302 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 204 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 98 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 11 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 167 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 140 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 20 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 54 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 34 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)