Expertise Cloud

Concurrent trainingDeep Water RunningHeart rate variabilityMuscle SorenessObesityPhysiological demandPhysiological demandsPhysiological responsePlyometric TrainingPlyometric Training ProgramPlyometric Training Program Polyunsaturated fatty acidport-specific testPostexercise hypotensionprescriptionProfessional Thai boxingPulmonary FunctionPulse wave velocityRed Hawm Ricereliability.resistance trainingSatisfactionself-determination theorySittingValidityการตอบสนองทางสรีรวิทยาเกณฑ์มาตรฐานเกมสนามเล็กข้าวหอมมะลิแดงแข็งแรงกล้ามเนื้อไขมันในร่างกายความแข็งแรงความแข็งแรงสูงสุดความคล่องแคล่วว่องไวดัชนีมวลกายเด็กอ้วนทดสอบทักษะที่ใช้เทควันโด ลูกกลิ้งโฟม ระดับความเข้มข้นของกรดแลคติก การฟื้นตัว การตอบสนองทางสรีรวิทยานักกีฬากอล์ฟนักกีฬาชั้นเลิศนักกีฬาประเภททีมนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนนักเทนนิสระดับเยาวชนชั้นเลิศนักฟุตบอลระดับอาชีพนักเรียนน้ำมันมวย สรีรวิทยา จิตวิทยา สมรรถนะทางกีฬาแนวทางแบดมินตันแบบทดสอบปริมาณการเคลื่อนที่ปันจักสีลัตเป้าล่อโปรตีนไฮโดรไลเสทผู้รักษาประตูผู้สูงอายุผู้หญิงอ้วนผู้หญิงอ้วน / การเผาผลาญไขมัน / การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการพลังพลังของกล?ามเนื้อความเร็วพัฒนาบุคลากรกีฬาพื้นสนามฟุตซอลโพสต? แอคทิเวชั่น โพแทนทีเอชั่นฟุตซอลภาวะกระดูกพรุนภาวะพร่องออกซิเจนภาวะออกซิเจนมากกว่าปกติมวยมวยไทยมวยปล้ำมวลกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยกน้ำหนัก 1 ครั้งร้อยละของไขมันในร่างกายระดับความหนักระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ระดับฮอร์โมน IGF-1ระบบ GPSร่างกายและจิตใจแรงเหยียดขาแลคเตทในเลือดและความคล?องแคล?วว่องไววิ่งในน้ำลึกสควอชสภาวะพร่องออกซิเจน การฝึกแรงต้าน การฝึกแอโรบิค น้ำหนักตังเกิน องค์ประกอบร่างกายสมการทำนายสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสมรรถภาพแอนแอโรบิกสมรรถภาพแอโรบิกสารไฟโตเอคไดสเตอรอยด์สุขภาพหน่อไม้ฝรั่งอ้วนออกกำลังกายออกซิเจนเด็ฟฟิซิทอาหารฟังก์ชันอาหารเสริมสุขภาพโอเมก้า3

Interest


Administrative Profile

 • ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.ค. 2560 - เม.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • ก.พ. 2558 - ส.ค. 2558 รองอธิการบดี (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2556 - มี.ค. 2556 หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา(รักษาราชการแทน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ม.ค. 2555 - ก.ค. 2555 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา(รักษาราชการแทน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ม.ค. 2554 - ก.ค. 2554 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา(รักษาราชการแทน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ก.ย. 2553 - ก.ย. 2557 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ต.ค. 2551 - เม.ย. 2552 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา(รักษาราชการแทน) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ต.ค. 2551 - ต.ค. 2553 หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ต.ค. 2549 - ต.ค. 2551 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ต.ค. 2545 - ก.ย. 2549 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์
 • ต.ค. 2539 - พ.ย. 2541 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น 1 อาคารสนามแบดมินตัน
  • ห้อง 4204 ชั้น 2 อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 61 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 45 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 38 เรื่อง (เชิงวิชาการ 37 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive levelMakaje N., Ruangthai R., Arkarapanthu A., Yoopat P.2012Journal of Sports Medicine and Physical Fitness
52(4),pp. 366-374
67
2Combined exercise training improves blood pressure and antioxidant capacity in elderly individuals with hypertensionRuangthai R., Phoemsapthawee J.2019Journal of Exercise Science and Fitness
17(2),pp. 67-76
37
3Training Enhances Vascular Relaxation after Chemotherapy-Induced VasoconstrictionHayward R., Ruangthai R., Schneider C.M., Hyslop R.M., Strange R., Westerlind K.C.2004Medicine and Science in Sports and Exercise
36(3),pp. 428-434
28
4Attenuation of homocysteine-induced endothelial dysfunction by exercise trainingHayward R., Ruangthai R., Karnilaw P., Chicco A., Strange R., McCarty H., Westerlind K.C.2003Pathophysiology
9(4),pp. 207-214
24
5Comparative effects of water- and land-based combined exercise training in hypertensive older adultsRuangthai R., Phoemsapthawee J., Makaje N., Phimphaphorn P.2020Archives of Gerontology and Geriatrics
90
11
6Concurrent training and Eri silkworm pupae ingestion improve resting and exercise fat oxidation and energy expenditure in obese adultsKlomklorm A., Ruangthai R., Vaithanomsat P., Sukatta U., Phoemsapthawee J.2020Journal of Exercise Rehabilitation
16(5),pp. 467-479
4
7Postexercise hypotension and heart rate variability response after water and land-based high-intensity interval exercise in prehypertensive obese menSriton B., Ruangthai R., Phoemsapthawee J.2022Journal of Exercise Rehabilitation
18(1),pp. 57-67
3
8Improved arterial stiffness after combined aerobic and resistance training: correlation with heart rate variability change in prehypertensive offspring of hypertensive parentsSongcharern N., Ruangthai R., Tumnark P., Phoemsapthawee J.2022Journal of Exercise Rehabilitation
18(6),pp. 395-405
2
9Synergistic Effects of Combined Concurrent Training and Eri-Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation on Bone Mineral Density, Muscle Strength, and InflammationPhoemsapthawee J., Ruangthai R., Tumnak P., Klomklorm A., Prasertsri P., Sukatta U., Vaithanomsat P.2023Preventive Nutrition and Food Science
28(1),pp. 10-20
1
10Match analysis of professional Muay Thai fighter between winner and loserBhumipol P., Makaje N., Kawjaratwilai T., Ruangthai R.2023Journal of Human Sport and Exercise
18(3),pp. 657-669
1
11Beneficial Effects of Asparagus officinalis Extract Supplementation on Muscle Mass and Strength following Resistance Training and Detraining in Healthy MalesDenben B., Sripinyowanich S., Ruangthai R., Phoemsapthawee J.2023Sports
11(9)
0
12Effects of Omega-3 Supplementation on the Delayed Onset Muscle Soreness after Cycling High Intensity Interval Training in Overweight or Obese MalesMakaje N., Ruangthai R., Sae-Tan S.2024Journal of sports science & medicine
23(2),pp. 317-325
0
13Analysis of internal and external loads in official ultimate frisbee competition: A comparison match performance outcome and playing positionTatakasem C., Ruangthai R., Makaje N.2024Journal of Physical Education and Sport
24(5),pp. 1307-1313
0
14Causal relationship model for maintaining exercise behavior among Thai university staff: Integration of transtheoretical model and self-determination theoryNhusawi K., Mattayakorn K., Ruangthai R., Prachakul W.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
43(4),pp. 883-890
0