Person Image

  Education

  • Ph.D.(Animal Science), Gifu University, ญี่ปุ่น, 2541
  • M.S.(Animal Science), Gifu University, ญี่ปุ่น, 2538
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย, 2534

  Expertise Cloud

  Amino acidApparent metabolizable energyArtificial Neural NetworkArtificial neural networksBetong chickenBetong Chicken (KU Line)body weightBroilerbroiler chickencapsaicinCarcass Qualitycarcass yieldcarcass yieldsCassavaCherry Valley duckcolistincompensationCornDuckweedenergyfeedgastrointestinal tractgene expressionGrowth CurveGrowth PerformanceImage processingintestinal microfloraIntestinal morphologyJerusalem artichokeLaying Henlaying hensLipid Metabolismliquid methionineLow Proteinmeat-type ducksMethionineMethionine sourcesNursery pigsOrganic acidsPekin duckspigletspoultryprebioticprebioticspredictionprobioticsProduction performanceProteinRadial Basis FunctionShort-chain Fatty Acidssmall intestinal morphologySodium GluconateSoybean mealtributyrinTropical conditionuncoupling proteinvilliVitaminsWhole wheatการจัดการมูลสัตว์การใช้ประโยชน์จากอาหารการติดเชื้อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลดปล่อยไนโตรเจนการหมักย่อยในร่างกายไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อ กรดอินทรีย์ น้ำดื่ม ระบบภูมิคุ้ไก่เนื้อ ไก่ลูกผสม การเจริญเติบโต การให้ผลผลิตไก่เบตง (สายเคยู)ไก่เบตง การให้ผลผลิตข้าวโพดคุณภาพซากคุณภาพน้ำเชื้อโคโคเลสเตอรอลจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติกจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนซิงค์ออกไซด์ซิงค์อะซิเตดซีรัมดักแด้ดีแอลขเมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาล๊อคดีแอล-เมทไธโอนีนดีแอล-เมทไธโอนีน ดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซี่อะนาลอคฟรีแอซิด สมรรถภาพการผลิต จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารส่วนปลาย กรดไขมันสายสั้น สุกรหย่านมดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอคต้นทุน Methionine ข้าวโพด ปลายข้าว นม ลูกสุกรต้นทุนอาหารสัตว์ถั่วเหลืองหมัก อาหารระยะเล็ก ไก่เนื้อทดลองภายนอกตัวสัตว์น้ำมันหอมระเหยไนตรัสออกไซด์ปลายข้าวเป็ดเนื้อพลังงานมีเทนเมทไธโอนีนเมทไธโอนีน น้ำดื่ม เป็ดเนื้อ สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากสมรรถภาพการผลิตสุกรระยะอนุบาล

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตว์ปีก

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 104 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 60 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 44 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 24 เรื่อง (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Role of dietary methionine in poultry productionBunchasak C.2009Journal of Poultry Science
  46(3),pp. 169-179
  81
  2Effects of adding methionine in low-protein diet on production performance, reproductive organs and chemical liver composition of laying hens under tropical conditionsBunchasak C., Silapasorn T.2005International Journal of Poultry Science
  4(5),pp. 301-308
  36
  3Effect of dietary protein on egg production and immunity responses of laying hens during peak production periodBunchasak C., Poosuwan K., Nukraew R., Markvichitr K., Choothesa A.2005International Journal of Poultry Science
  4(9),pp. 701-708
  26
  4Effects of dietary methionine source on productive performance, blood chemical, and hematological profiles in broiler chickens under tropical conditionsYodseranee R., Bunchasak C.2012Tropical Animal Health and Production
  44(8),pp. 1957-1963
  24
  5Dietary folate and vitamin B12 supplementation and consequent vitamin deposition in chicken eggsBunchasak C., Kachana S.2009Tropical Animal Health and Production
  41(7),pp. 1583-1589
  21
  6The Effect of Supplementing Methionine plus Cystine to a Low-Protein Diet on the Growth Performance and Fat Accumulation of Growing Broiler ChicksBunchasak C., Santoso U., Santoso U., Tanaka K., Ohtani S., Collado C.M., Collado C.M.1997Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  10(2),pp. 185-191
  21
  7Effect of methionine hydroxy analog-free acid on growth performance and chemical composition of liver of broiler chicks fed a corn-soybean based diet from 0 to 6 weeks of ageBunchasak C., Keawarun N.2006Animal Science Journal
  77(1),pp. 95-102
  20
  8Comparative effects of Sodium Gluconate, Mannan Oligosaccharide and Potassium Diformate on growth performances and small intestinal morphology of nursery pigsPoeikhampha T., Bunchasak C.2011Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  24(6),pp. 844-850
  18
  9Long-term feeding effects of dietary protein levels on egg production, immunocompetence and plasma amino acids of laying hens in subtropical conditionPoosuwan K., Bunchasak C., Kaewtapee C.2010Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  94(2),pp. 186-195
  16
  10Effects of methionine supplementation in low-protein diets and subsequent re-feeding on growth performance, liver and serum lipid profile, body composition and carcass quality of broiler chickens at 42 days of ageNukreaw R., Bunchasak C., Markvichitr K., Choothesa A., Prasanpanich S., Loongyai W.2011Journal of Poultry Science
  48(4),pp. 229-238
  15
  11Effect of adding methionine hydroxy analogue as methionine source at the commercial requirement recommendation on production performance and evidence of ascites syndrome of male broiler chicks fed corn-soybean basedBunchasak C., Sooksridang T., Chaiyapit R.2006International Journal of Poultry Science
  5(8),pp. 744-752
  13
  12Comparison of growth models between artificial neural networks and nonlinear regression analysis in Cherry Valley ducksKaewtapee C., Khetchaturat C., Bunchasak C.2011Journal of Applied Poultry Research
  20(4),pp. 421-428
  13
  13Effects of adding liquid dl-methionine hydroxy analogue-free acid to drinking water on growth performance and small intestinal morphology of nursery pigsKaewtapee C., Krutthai N., Poosuwan K., Poeikhampha T., Koonawootrittriron S., Bunchasak C.2010Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  94(3),pp. 395-404
  12
  14Effects of dietary protein and energy on growth performance and carcass characteristics of betong chickens (Gallus domesticus) during growing periodvan Nguyen T., Bunchasak C., Chantsavang S.2010International Journal of Poultry Science
  9(5),pp. 468-472
  12
  15Effect of prebiotic and synbiotic supplementation in diet on growth performance, small intestinal morphology, stress, and bacterial population under high stocking density condition of broiler chickensKridtayopas C., Rakangtong C., Bunchasak C., Loongyai W.2019Poultry Science
  98(10),pp. 4595-4605
  12
  16Effect of total sulfur amino acids in corn-cassava-soybean diets on growth performance, carcass yield and blood chemical profile of male broiler chickens from 1 to 42 days of ageRakangtong C., Bunchasak C.2011Animal Production Science
  51(3),pp. 198-203
  11
  17Performance and carcass characteristics of japanese quails fed diets containing Wolffia meal [Wolffia globosa (L). Wimm.] as a protein replacement for Soybean MealChantiratikul A., Chantiratikul P., Sangdee A., Maneechote U., Bunchasak C., Chinrasri O.2010International Journal of Poultry Science
  9(6),pp. 562-566
  11
  18Effect of replacement of protein from soybean meal with protein from wolffia meal [Wolffia globosa (L). Wimm.] on performance and egg production in laying hensChantiratikul A., Chinrasri O., Chantiratikul P., Sangdee A., Maneechote U., Bunchasak C.2010International Journal of Poultry Science
  9(3),pp. 283-287
  11
  19Effects of adding methionine in low-protein diet and subsequently fed low-energy diet on productive performance, blood chemical profile, and lipid metabolism-related gene expression of broiler chickensJariyahatthakij P., Chomtee B., Poeikhampha T., Loongyai W., Bunchasak C.2018Poultry Science
  97(6),pp. 2021-2033
  10
  20Effect of supplementing synthetic amino acids in low-protein diet and subsequent re-feeding on growth performance,serum lipid profile and chemical body composition of broiler chickensNukreaw R., Bunchasak C.2015Journal of Poultry Science
  52(2),pp. 127-136
  9
  21Effect of source of methionine in broken rice-soybean diet on production performance, blood chemistry, and fermentation characteristics in weaned pigsKrutthai N., Vajrabukka C., Markvichitr K., Choothesa A., Thiengtham J., Sawanon S., Kaewtapee C., Bunchasak C.2015Czech Journal of Animal Science
  60(3),pp. 123-131
  8
  22Effect of sodium gluconate on pH value, ammonia and short chain fatty acids concentration in batch culture of porcine cecal digestaPoeikhampha T., Bunchasak C.2010Journal of Applied Sciences
  10(14),pp. 1471-1475
  7
  23Effect of tributyrin supplementation in diet on production performance and gastrointestinal tract of healthy nursery pigsSakdee J., Poeikhampha T., Rakangthong C., Poungpong K., Bunchasak C.2016Pakistan Journal of Nutrition
  15(11),pp. 954-962
  6
  24Comparative effects of supplemental dl-2-hydroxy-4-[methylthio] butanoic acid and dl-methionine in diet on egg production and quality in laying hensBunchasak C., Ratchadapornvanitch Y., Thiengtham J.2012Journal of Poultry Science
  49(4),pp. 260-267
  6
  25Effect of protein level and dietary energy on production, intestinal morphology and carcass yield of meat duck during starter phase of 14 daysSritiawthai E., Sakulthai S., Sakdee J., Bunchasak C., Kaewtapee C., Poeikhampha T.2013Journal of Applied Sciences
  13(2),pp. 315-320
  5
  26Effect of restricted feeding on metabolic adaptations of Kamphaengsaen and crossbred Brahman heifersKlinhom P., Markvichitr K., Vijchulata P., Tumwasorn S., Bunchasak C., Choothesa A.2006Animal Science Journal
  77(4),pp. 399-406
  5
  27Effect of wolffia meal [wolffia globosa (L). wimm.] as a dietary protein replacement on performance and carcass characteristics in broilersChantiratikul A., Pooponpan P., Santhaweesuk S., Chantiratikul P., Sangdee A., Maneechote U., Bunchasak C., Chinrasri O.2010International Journal of Poultry Science
  9(7),pp. 664-668
  4
  28Effects of supplemental liquid DL-methionine hydroxy analog free acid in diet on growth performance and gastrointestinal functions of pigletsKaewtapee C., Krutthai N., Bunchasak C.2016Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  29(8),pp. 1166-1172
  4
  29Effect of Jerusalem artichoke {Helianthus tuberosus L.) supplementation on production performances, egg quality characteristics and intestinal microflora of laying hensSritiawthai E., Kaewtapee C., Bunchasak C., Poeikhampha T.2013Journal of Applied Sciences
  13(1),pp. 183-187
  4
  30A dietary sodium gluconate supplement improves growth performance and prebiotic activity in the small intestine of nursery pigs grown under tropical conditionsPoeikhampha T., Bunchasak C.2011Animal Production Science
  51(8),pp. 702-707
  3
  31Effects of dietary energy and methionine sources on productive performance and carcass yield in broiler chickensRakangtong C., Bunchasak C.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(4),pp. 574-581
  3
  32Effect of refeeding on lipid metabolism in Kamphaengsaen beef heifersKlinhom P., Markvichitr K., Vijchulata P., Tumwasorn S., Bunchasak C., Choothesa A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 420-429
  2
  33Comparative effects of corn-based diet and phase-fed cassava-based diet on growth rate, carcass characteristics and lipid profile of meat-type ducksSaree S., Bunchasak C., Rakangtong C., Sakdee J., Krutthai N., Krutthai N., Poeikhampha T.2017Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  30(6),pp. 843-848
  2
  34Methionine supplementation of low-protein diet and subsequent feeding of low-energy diet on the performance and blood chemical profile of broiler chickensJariyahatthakij P., Chomtee B., Poeikhampha T., Loongyai W., Bunchasak C.2018Animal Production Science
  58(5),pp. 878-885
  2
  35Effect of α-galactosidase supplementation in diet on egg production, egg quality and dietary digestibility of laying hensHarnkaew C., Bunchasak C., Rakangthong C., Sukontasing S., Poeikhampha T.2018International Journal of Poultry Science
  17(5),pp. 243-248
  1
  36Effect of capsaicin and capsaicin plus DL-methionine hydroxy analog in diet on growth performance and gastrointestinal conditions of nursery pigsNamted S., Poeikhampha T., Rakangthong C., Bunchasak C.2020Indian Journal of Animal Research
  54(6),pp. 703-708
  1
  37Effect of low-protein diets supplemented with methionine on growth performance, carcass characteristics, and expression of ANT and UCP genes in the breast muscle of betong chickens (KU line)Marayat J., Lertpimonpan S., Rakangthong C., Sopannarath P., Bunchasak C., Loongyai W.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(6),pp. 1211-1218
  1
  38Effect of methionine levels on production performance, triglyceride and non-esterified fatty acid in laying hensPoosuwan P., Bunchasak C., Markvichitr K., Nukraew R.2006Songklanakarin Journal of Science and Technology
  28(1),pp. 71-77
  1
  39Effects of supplementation of lysophosphatidylcholine (LPC) to lying hens on production performance, fat digestibility, blood lipid profile, and gene expression related to nutrients transport in small intestineJuntanapum W., Bunchasak C., Poeikhampha T., Rakangthong C., Poungpong K.2020Journal of Animal and Feed Sciences
  29(3),pp. 258-265
  0
  40Artificial neural networks approach for predicting methionine requirement in broiler chickensKaewtapee C., Khetchaturat C., Nukreaw R., Krutthai N., Bunchasak C.2021Thai Journal of Veterinary Medicine
  51(1),pp. 161-168
  0
  41Effect of adding tributyrin in diet on egg production, egg quality, and gastrointestinal tract in laying hens after peak periodSakdee J., Poeikhampha T., Rakangthong C., Poungpong K., Bunchasak C.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(2),pp. 247-256
  0
  42Comparative effects of blended herbal extracts and mixed prebiotics on growth performance, carcass yields and intestinal morphology of broiler chickensKarukarach T., Rakangthong C., Bunchasak C., Poeikhampha T.2016International Journal of Poultry Science
  15(7),pp. 264-270
  0
  43Re-estimation of supplemented methionine as total sulfur amino acid requirement for commercial male meat-type ducksPrahkarnkaeo K., Prahkarnkaeo K., Choowongkomon K., Chomtee B., Rakangthong C., Bunchasak C.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
  47(4),pp. 457-464
  0
  44Effects of varying levels of liquid DL-methionine hydroxy analog free acid in drinking water on production performance and gastrointestinal tract of broiler chickens at 42 days of agePoosuwan K., Bunchasak C., Thiengtham J., Markvichitr K., Chansawarng S., Chutesa A.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(4),pp. 581-591
  0
  45Effect of Pre-Slaughter Antacid Supplementation of Drinking Water on Carcass Yield and Meat Quality of Broiler ChickensNamted S., Srisuwan K., Bunchasak C., Rakangthong C.2021Journal of World's Poultry Research
  11(1),pp. 16-21
  0