สารกระตุ้นกลิ่นรสและรสชาติอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2023 exHiranpradith, V., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอุศมา สุนทรนฤรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Steaming and Microwave Heating on Taste of Clear Soup with Split-Gill Mushroom Powder", Foods, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, เมษายน 2023