Person Image

  Education

  • วศ.ด. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2558
  • วศ.ม. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2551
  • วศ.บ. (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  5GAir/Fuel Ratio Controlair-fuel ratio controlAsset trackingAttitube Estimationauto-ignitionautomationautonomous vehicleback-stretching machineBig Data Analyticclosed-loop signal shapingCommon-Rail PressureControlDDF enginesdiesel dual fuel enginediesel enginediesel-dual-fuel (DDF) enginesDiesel-Dual-Fuel EngineDiver training systemEGR ValveFlexible- joint Robotfuzzy controlindustrial robotIntelligent ControlIntergratorInternet of Thingsknock controlknock vibration detection systemlearning controlLinear Quadratic Regulatormachine visionmeasurement platformmobile robotMotorola ProSAK ICNGVnon-standalone 5G communicationnon-standalone 5G networkObserverPM2.5postural balance assessmentpumping lossQuality function deploymentrail pressure controlRealismReal-time location systemResidual VibrationRoboticsRPGsatisfaction surveySensor FusionSliding-Mode ControlStewart Platformtele-controlThrottleTilt MeasurementTomato harvesting robottracked vehiclesTracking ControlTrain driving simulatorTrain dynamicTwo-wheeled RobotUltra-widebandURLLCVibrationvibration of flexible systemsVirtual SimulatorVisual Servo ControlWheeled Interted Pendulumกล่องควบคุมเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติการขับเพื่อการฝึกเสมือนจริงการควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง (Advanced Automatic Control)การติดตามทรัพย์สินการยืดกระดูกสันหลังการลดการสั่นสะเทือนการหาตำแหน่งท้องถิ่นในที่ร่มแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นความพึงพอใจเครื่องจักรเครื่องบริหารหลังเครื่องยนต์เชื้อเพลิงร่วมเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยืดหลังจัดวางกระดาษซาลาเปาฝุ่นยืดหลังระบบกำหนดตำแหน่งในร่มระบบควบคุมเครื่องยนต์และยานยนต์ (Automotive Control)ระบบควบคุมฟัซซี่ระบบบอกตำแหน่งตามเวลาจริงระบบอัตโนมัติวงกว้างพิเศษหุ่นยนต์หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวมะเขือเทศหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไร้สายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)หุ่นยนต์สองล้อ การรักษาสมดุลของลูกตุ้มนาฬิกากลับหัว ัวสังเกตแบบลุนเบอร์เกอร์ บตัวควบคุมอาศัยตัวคุมค่ากำลังสองเชิงเส้นอาหารอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

  Interest

  การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง (Advanced Automatic Control), ระบบควบคุมเครื่องยนต์และยานยนต์ (Automotive Control), หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง Lab หุ่นยนต์ ชั้น 1 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Air-fuel ratio regulation with optimum throttle opening in diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Rhienprayoon S., Wannatong K.2010SAE Technical Papers
  13
  2Air/fuel ratio control in diesel-dual-fuel engine by varying throttle, EGR valve, and total fuelChatlatanagulchai W., Rhienprayoon S., Yaovaja K., Wannatong K.2010SAE Technical Papers
  9
  3Teleoperation of an Industrial Robot using a Non-Standalone 5G Mobile NetworkYaovaja K., Klunngien J.20192019 IEEE Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering, ECICE 2019
  ,pp. 320-323
  9
  4Design of an Autonomous Tracked Mower Robot using Vision-Based Remote ControlYaovaja K., Bamrungthai P., Ketsarapong P.20192019 IEEE Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering, ECICE 2019
  ,pp. 324-327
  5
  5Gain-scheduling integrator-augmented sliding-mode control of common-rail pressure in diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Rhienprayoon S., Wannatong K.2010SAE Technical Papers
  5
  6Ball Balancing on a Stewart Platform using Fuzzy Supervisory PID Visual Servo ControlYaovaja K.2018ICAICTA 2018 - 5th International Conference on Advanced Informatics: Concepts Theory and Applications
  ,pp. 170-175
  3
  7Knock control in a diesel-dual-fuel premixed-charge- compression-ignition (DF-PCCI) engine using a fuzzy supervisory systemYaovaja K., Chatlatanagulchai W.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(1),pp. 120-138
  3
  8Anti-delay closed-loop input shaper to improve manual control of flexible systemYaovaja K., Chatlatanagulchai W., Yaemprasuan P.2017Proceedings of the American Control Conference
  ,pp. 4498-4503
  2
  9Fuzzy learning control of rail pressure in diesel-dual-fuel premixed-charge-compression-ignition engineChatlatanagulchai W., Damyot S., Kijdech D., Yaovaja K.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(2),pp. 251-262
  1
  10Fuzzy knock control of diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Rhienprayoon S., Wannatong K.2011SAE 2011 World Congress and Exhibition
  1
  11Fuzzy knock control of diesel-dual-fuel engineChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Rhienprayoon S., Wannatong K.2011SAE Technical Papers
  1
  12Closed-loop signal shaping with inner-loop model matchingChatlatanagulchai W., Yaovaja K., Yaovaja K., Poedaeng P., Poedaeng P.2017ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  4B-2017
  0