สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

absorber plateairfoilAutomotive Engineering Automotive testbackrestbiodieselbone fracturecatalytic converterChannelcombustiondelta-wingletdieseldiesel enginedragdual fueldynamic compression plateemissionemissionsenergyengineEngine Performanceequilibrium analysisethanolexhaust gas recirculationexplicit dynamicFemur Fracturefinite difference methodfinite elementfinite element analysisFinite Element MethodFluid flowFriction lossFuzzy controlGenetic algorithmHeat exchangerHeat transferHeat transfer enhancement performanceheterogeneous combustionhydrogenHydrogen-diesel dual fuelImage alignmentINTERFRAGMENTARY MODULUSInterfragmentary strainIon fluxLC-DCPLearning equipmentlimited contact dynamics compression plateLongitudinal vorticeslower flammable limitLubricantMachine DesignMachine visionMass transferMedical DeviceMolecular dynamics simulationsNACA 0012NACA0024Nano-particleNusselt numberoblique crashParticulate matterPressureReverse EngineeringReynolds numberRobotics seatSimulationSize Distributionsolar air heaterspoilerstructurestudent formulaSupercritical CO2SUVTemperatureThermal performancethermal/visible image fusiontraveling salesman problemTurbulent flowVibrationVortex flowVortex generatorVortex generatorsWingletการถ่ายเทความร้อนการทำความเย็นการปรับอากาศการไหลหมุนควงความเสียดทานเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนท่อกลมไบโอดีเซลปีกสมรรถนะสมรรถนะเชิงความร้อนสารทำความเย็นอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลอุณหภูมิอุตสาหกรรม

Executives


Persons (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 113 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 103 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)
 • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 449 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 227 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 222 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 112 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 104 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 41 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 23 รางวัล, ประชุมวิชาการ 14 รางวัล)