สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Absorber plateairfoilautomotive engineeringautomotive testbackrestBiodieselbone fracturecatalytic converterChannelcombustionDelta-wingletdieseldiesel engineDiesoholdragdual fuelDynamic Compression PlateemissionEmissionsenergyengineEngine Performanceequilibrium analysisethanolexhaust gas recirculationexplicit dynamicfemur fracturefinite difference methodfinite elementfinite element analysisFinite Element MethodFluid flowFractureFriction lossfuzzy controlGenetic algorithmHeat exchangerHeat transferHeat transfer enhancement performanceheterogeneous combustionhydrogenHydrogen-diesel dual fuelimage alignmentInsertInserted ductINTERFRAGMENTARY MODULUSINTERFRAGMENTARY STRAINinterfragmentary stressIon fluxLC-DCPLearning equipmentlimited contact dynamics compression plateLongitudinal vorticeslower flammable limitMachine visionMass transferMedical deviceMolecular dynamics simulationsNusselt numberoblique crashParticulate MatterPressureReverse EngineeringReynolds numberRobotics seatSimulationSize DistributionSolar air heaterspoilerstructurestudent formulaSupercritical CO2SUVTemperaturethermal performanceThermal/visible image fusiontraveling salesman problemTurbulent flowVibrationVortex flowVortex generatorVortex generatorsWingletการถ่ายเทความร้อนการทำความเย็นการปรับอากาศการไหลหมุนควงความเสียดทานเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนท่อกลมไบโอดีเซลปีกสมรรถนะสมรรถนะเชิงความร้อนสารทำความเย็นอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลอุณหภูมิอุตสาหกรรม

Executives


Persons (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)

Avata

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

sathaporn.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 038354580 ต่อ 2838

Avata

ดร. รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

rotchana.pr@nontri.ku.ac.th, โทร. 038354580 ต่อ 662803

Avata

ดร. อบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

sfengonp@src.ku.ac.th, โทร. 038-354581 ต่อ 66213


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 122 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 110 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)
 • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 469 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 240 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 229 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 112 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 104 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 42 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 23 รางวัล, ประชุมวิชาการ 15 รางวัล)