สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

absorber plateairfoilAutomotive Engineering automotive testbackrestbiodieselbone fracturecatalytic converterChannelcombustiondelta-wingletdieseldiesel enginedragdual fuelDynamic Compression PlateemissionEmissionsengineEngine PerformanceEquilibrium analysisethanolexhaust gas recirculationexplicit dynamicFemur Fracturefinite difference methodfinite elementfinite element analysisFinite Element MethodFluid flowFuzzy ControlGenetic algorithmHeat exchangerHeat transferHeat transfer enhancement performanceheterogeneous combustionhydrogenHydrogen-diesel dual fuelImage alignmentInterfragmentary ModulusINTERFRAGMENTARY STRAINLC-DCPlimited contact dynamics compression plateMachine visionNusselt numberoblique crashparticulate matterPressureReverse EngineeringReynolds numberRobotics seatSimulationSize Distributionsolar air heaterspoilerstructurestudent formulaSupercritical CO2SUVTemperatureThermal performanceThermal/visible image fusionTraveling Salesman ProblemTurbulent flowVibrationVortex flowVortex generatorvortex generatorsWing in ground effectwingletการถ่ายเทความร้อนการทำความเย็นการปรับอากาศการไหลปั่นป่วนการไหลหมุนควงความเสียดทานคุณลักษณะการเผาไหม้เครื่องกรองน้ำเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนงานทดสอบยานยนต์ท่อกลมแบบแม่เหล็กไบโอดีเซลปีกพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณฟอร์มูล่านักศึกษาไฟไนต์เอลิเมนต์แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปสมรรถนะสมรรถนะเชิงความร้อนสารทำความเย็นอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลอาหารอุณหภูมิอุณหภูมิอากาศอุตสาหกรรมเอทานอล

Executives


Persons (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 105 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 97 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 406 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 201 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 205 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 112 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 104 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 40 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 22 รางวัล, ประชุมวิชาการ 14 รางวัล)