Person Image

  Education

  • วท.บ.(พันธุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541
  • วท.ม.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2545
  • Ph.D.(Biology), Philipps University Marburg, เยอรมัน, 2551

  Expertise Cloud

  5’-3’ RACEAuxotrophbacteriabioactive compounds testBiodegradationColony SurfaceColony surface hydrophobicitycomposite boardcultivating substratesdegenerate primersEdible mushroomsemulsifierFilamentous fungiFluorenefree cellsFungiGanodermahepatocellular carcinomaHydrophobicityHydrophobinHydrophobin กำลังอยู่ระหว่างเตรียมขอทุนHydrophobinshydrophobionimmobilised cellsLaccaseLaccase enzymeLC-MS/MSLentinusLigninolytic enzymeMon KUMMonascus spp.Mushroommushroom and filamentous fungiMushroomsPAH-degrading bacteriaPAHsPCRphenanthrenePolycyclic aromatic hydrocarbon (PAH)Polycyclic Aromatic HydrocarbonsProtein extractionProtoplast fusionPrototrophPseudomonas sp.Pseudomonas sp. Pyreners2257167Schizophyllum communeself-assemblySNPSoil microbessurface tensionsurfactantThermotolerantTrametestype I IFN receptor 1Water contact anglewhite rot fungusWood Mael AgarXenobioticYellow pigmentการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพการทำบริสุทธิ์การเพาะเลี้ยงเชื้อร่วมกันการย่อยสลายทางชีวภาพการยึดเกาะ (Immobilization)กิจกรรมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพคอมโพสิตบอร์ดค่ามุมสัมผัสของน้ำชีวสารสนเทศเชื้อผสมฐานข้อมูลตัวรองรับอนินทรีย์ต้านจุลชีพและราต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระพีเอเอชพีเอเอช (PAHs)พื้นผิว evaporator finโมโนโคลนอลแอนติบอดีระบบภูมิคุ้มกันรากลุ่มไวรอทราก่อโรคในแมลงราขนาดใหญ่ราจำพวกที่ย่อยสลายลิกนินราไวท์รอทฤทธิ์เสริมวัสดุเพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด Aไวรัสตับอักเสบบีสารประกอบพีเอเอชสารประกอบฟีแนนทรีนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเห็ดเห็ดขอนป่าเห็ดและราขนาดใหญ่เห็ดหลินจือป่าอณูชีววิทยาของเชื้อราเขม่าดำ พันธุศาสตร์เอ็นไกลโคซิเลชั่นไฮโดรโฟบิน

  Interest

  อณูชีววิทยาของเชื้อราเขม่าดำ พันธุศาสตร์

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2561 - ก.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
  • ก.ย. 2559 - ก.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The transcription factor rbf1 is the master regulator for b-mating type controlled pathogenic development in Ustilago maydisHeimel K., Heimel K., Scherer M., Scherer M., Vranes M., Vranes M., Wahl R., Wahl R., Pothiratana C., Pothiratana C., Schuler D., Vincon V., Finkernagel F., Flor-Parra I., Kämper J., Kämper J.2010PLoS Pathogens
  6(8),pp. 17-18
  85
  2Molecular cloning and functional expression of the Penaeus monodon 5-HT receptorOngvarrasopone C., Roshorm Y., Somyong S., Pothiratana C., Petchdee S., Tangkhabuanbutra J., Sophasan S., Panyim S.2006Biochimica et Biophysica Acta - Gene Structure and Expression
  1759(7),pp. 328-339
  42
  3Enhancement of yellow pigment production by intraspecific protoplast fusion of Monascus spp. yellow mutant (ade-) and white mutant (prototroph)Klinsupa W., Klinsupa W., Phansiri S., Thongpradis P., Yongsmith B., Pothiratana C.2016Journal of Biotechnology
  217,pp. 62-71
  25
  4Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by a thermotolerant white rot fungus Trametes polyzona RYNF13Teerapatsakul C., Pothiratana C., Chitradon L., Thachepan S., Thachepan S.2016Journal of General and Applied Microbiology
  62(6),pp. 303-312
  19
  5Putative hydrophobins of black poplar mushroom (Agrocybe cylindracea)Pothiratana C., Fuangsawat W., Jintapattanakit A., Teerapatsakul C., Thachepan S., Thachepan S.2020Mycology
  5
  6IFNAR1 gene polymorphism associated with chronic hepatitis B virus infection in a Thai populationPhuengwas S., Hongtrakul V., Hirankarn N., Tangkijvanich P., Pothiratana C., Kimkong I.2015ScienceAsia
  41(1),pp. 22-27
  1
  7Phenanthrene biodegradation by Pseudomonas sp. CH3 isolated from oil-contaminated soilPothiratana C., Jitthanasuwan T., Ratchawong J., Thachepan S.2015Chiang Mai Journal of Science
  42(4),pp. 850-856
  1
  8Functional golden brown rice fermentation by monascus sp. yellow, white parental strains and their protoplast mutants and fusantsThongpradis P., Trakulnaleamsai S., Pothiratana C., Yong B.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(4),pp. 560-572
  0