Person Image

  Education

  • วท.ด. (สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  amino acidBroilerCarcass yieldcarcass yieldsCassavacolistincompensationcompensatory growthCornDigestibilityDL-MethionineDL-Methionine Liquid DL-Methionine Hydroxy Analog Free Acids สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก เป็ดเนื้อDrinking waterduckDucksEgg productionEgg QualityEggPerformanceeggshellEnergyGrowth Performanceintestinal microfloraLaying HenLiquid MethionineMethionineNursery pigsNutrient digestibilityOrganic acidsPekin ducksPhase FeedingPhytasepigletsPigsPigs)Plant extractsPotassium Diformatepoultryprebioticprebioticsproduction performanceProteinRice StrawRoughageRuminantSeroprevalenceshort-chain fatty acidsskin injuriessmall intestinal morphologySodium GluconateTributyrinTropical conditionvilliVitaminsWhole WheatYolk colorzinc acetateZinc oxideกรดไขมันสายสั้นกรดเบนโซอิคกรดฟอร์มิค สมรรถภาพการผลิต จุลินทรีย์ ไก่กระทงกรดอะมิโนทีVมีกำมะถันเป็ นองค์ประกอบทั้งหมดต่อไลซีนกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์ เป็นองค์ประกอบกรดอะมิโนเมทไธโอนีน อาหารโปตีนต่ำ การเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน กุ้งขาว กรดอินทรีย์การคำนวณสูตรอาหารการจัดการมูลสัตว์การใช้ประโยชน์จากอาหารการติดเชื้อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการหมักย่อยในร่างกายไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เบตง การให้ผลผลิตข้าวโพดข้าวฟ่างอาหารสัตว์ความชุกการติดเชื้อความต้องการทางโภชนะคุณภาพซากแคปไซซินโคจุลินทรีย์ซิงค์ออกไซด์ซิงค์อะซิเตดซีรัมดีแอลขเมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาล๊อคดีแอล-เมทไธโอนีนดีแอล-เมทไธโอนีน ดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซี่อะนาลอคฟรีแอซิด สมรรถภาพการผลิต จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารส่วนปลาย กรดไขมันสายสั้น สุกรหย่านมดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาลอคต้นทุนต้นทุน Methionine ข้าวโพด ปลายข้าว นม ลูกสุกรต้นทุนอาหารสัตว์ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานถั่วเหลืองหมัก อาหารระยะเล็ก ไก่เนื้อทดลองภายนอกตัวสัตว์ไนตรัสออกไซด์ปลายข้าวพลังงานมีเทนสุกร

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 58 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effect of α-galactosidase supplementation in diet on egg production, egg quality and dietary digestibility of laying hensHarnkaew C., Bunchasak C., Rakangthong C., Sukontasing S., Poeikhampha T.2018International Journal of Poultry Science
   17(5),pp. 243-248
   1
   2Effect of capsaicin and capsaicin plus DL-methionine hydroxy analog in diet on growth performance and gastrointestinal conditions of nursery pigsNamted S., Poeikhampha T., Rakangthong C., Bunchasak C.2020Indian Journal of Animal Research
   54(6),pp. 703-708
   1
   3Effects of supplementation of lysophosphatidylcholine (LPC) to lying hens on production performance, fat digestibility, blood lipid profile, and gene expression related to nutrients transport in small intestineJuntanapum W., Bunchasak C., Poeikhampha T., Rakangthong C., Poungpong K.2020Journal of Animal and Feed Sciences
   29(3),pp. 258-265
   0
   4Effect of adding tributyrin in diet on egg production, egg quality, and gastrointestinal tract in laying hens after peak periodSakdee J., Poeikhampha T., Rakangthong C., Poungpong K., Bunchasak C.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
   48(2),pp. 247-256
   0
   5Comparative effects of blended herbal extracts and mixed prebiotics on growth performance, carcass yields and intestinal morphology of broiler chickensKarukarach T., Rakangthong C., Bunchasak C., Poeikhampha T.2016International Journal of Poultry Science
   15(7),pp. 264-270
   0
   6Comparative effects of Sodium Gluconate, Mannan Oligosaccharide and Potassium Diformate on growth performances and small intestinal morphology of nursery pigsPoeikhampha T., Bunchasak C.2011Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   24(6),pp. 844-850
   18
   7Effects of adding liquid dl-methionine hydroxy analogue-free acid to drinking water on growth performance and small intestinal morphology of nursery pigsKaewtapee C., Krutthai N., Poosuwan K., Poeikhampha T., Koonawootrittriron S., Bunchasak C.2010Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
   94(3),pp. 395-404
   12
   8Effects of adding methionine in low-protein diet and subsequently fed low-energy diet on productive performance, blood chemical profile, and lipid metabolism-related gene expression of broiler chickensJariyahatthakij P., Chomtee B., Poeikhampha T., Loongyai W., Bunchasak C.2018Poultry Science
   97(6),pp. 2021-2033
   10
   9Effect of sodium gluconate on pH value, ammonia and short chain fatty acids concentration in batch culture of porcine cecal digestaPoeikhampha T., Bunchasak C.2010Journal of Applied Sciences
   10(14),pp. 1471-1475
   7
   10Effect of tributyrin supplementation in diet on production performance and gastrointestinal tract of healthy nursery pigsSakdee J., Poeikhampha T., Rakangthong C., Poungpong K., Bunchasak C.2016Pakistan Journal of Nutrition
   15(11),pp. 954-962
   6
   11Effect of protein level and dietary energy on production, intestinal morphology and carcass yield of meat duck during starter phase of 14 daysSritiawthai E., Sakulthai S., Sakdee J., Bunchasak C., Kaewtapee C., Poeikhampha T.2013Journal of Applied Sciences
   13(2),pp. 315-320
   5
   12Effect of Jerusalem artichoke {Helianthus tuberosus L.) supplementation on production performances, egg quality characteristics and intestinal microflora of laying hensSritiawthai E., Kaewtapee C., Bunchasak C., Poeikhampha T.2013Journal of Applied Sciences
   13(1),pp. 183-187
   4
   13A dietary sodium gluconate supplement improves growth performance and prebiotic activity in the small intestine of nursery pigs grown under tropical conditionsPoeikhampha T., Bunchasak C.2011Animal Production Science
   51(8),pp. 702-707
   3
   14Comparative effects of corn-based diet and phase-fed cassava-based diet on growth rate, carcass characteristics and lipid profile of meat-type ducksSaree S., Bunchasak C., Rakangtong C., Sakdee J., Krutthai N., Krutthai N., Poeikhampha T.2017Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   30(6),pp. 843-848
   2
   15Methionine supplementation of low-protein diet and subsequent feeding of low-energy diet on the performance and blood chemical profile of broiler chickensJariyahatthakij P., Chomtee B., Poeikhampha T., Loongyai W., Bunchasak C.2018Animal Production Science
   58(5),pp. 878-885
   2