Person Image

  Education

  • ปร.ด.( สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

  Expertise Cloud

  Bacillus subtiliscorn (Zea mays)economic valueensiled total mixed rationGoatsHybrid-Suwan 4452 cornin vitro digestibilityin vitro true digestibilityLactating Dairy cowsLeucaena leucocephalamethanemonosodium glutamateMonosodium Glutamate by ProductMonosodium Glutamate by-ProductMSGB-treated rice strawnutrient digestibilitynutrient utilizationNutrigenomicPediococcus pentosaceusPekin ducksperformancephytochemicalProteinQuantitative PCRRain tree podsReal-time PCRRice StrawRoughagerumenRumen biotechnologyRumen CLARumen digestibilityRumen ecologyrumen fermentationRuminal fermentationRuminantRuminant Nutrition silagesoybean mealSoybean oilspent mushroom substrateSuwan cornswamp buffalosweet cornTaiwan brittle rice strawtannintotal mixed rationTotal mixed rationsกระถินแห้งกระบือปลักกระเพาะรูเมน CLAกากกาแฟกากผงชูรสก๊าซมีเทนการขุนแพะเนื้อการใช้อาหารหยาบการย่อยได้การหมักย่อยในรูเมนไก่เนื้อข้าวโพดสุวรรณข้าวโพดสุวรรณ 4452ข้าวโพดหมักความสามารถในการย่อยได้ความสามารถในการย่อยได้ในรูเมนคุณค่าทางโภชนะคุณภาพซากโคโคนมโคนมเพศผู้โคเนื้อโคระยะให้นมจุลินทรีย์เทคนิค in vitroแทนนินน้ำกากผงชูรสนิเวศวิทยาเนื้อโคนมคุณภาพสูงประสิทธิภาพการเจริญเติบโตโปรตีนผลพลอยได้ทางการเกษตรพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้พืชตระกูลถั่วแพะแพะเนื้อฟางข้าวมีเทนยีสต์ยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือดวัสดุเศษเหลือจากการเพาะเห็ดสัตว์เคี้ยวเอื้องสารเร่งซุปเปอร์ พด.2หญ้าเนเปียร์อาหารข้นอาหารข้นสำเร็จรูปอาหารสัตว์อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องอาหารหมักอาหารหยาบอิมัลซิไฟเออร์แอมโมเนียไนโตรเจน

  Interest

  Ruminant Nutrition , Rumen ecology, Beef, Dairy and Goat production, Rumen biotechnology, Nutrigenomic

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารจรัด สุนทรสิงห์
   • ห้อง 612 ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of coconut oil and garlic powder on in vitro fermentation using gas production techniqueKongmun P., Wanapat M., Pakdee P., Navanukraw C.2010Livestock Science
  127(1),pp. 38-44
  118
  2Manipulation of rumen fermentation and ecology of swamp buffalo by coconut oil and garlic powder supplementationKongmun P., Wanapat M., Pakdee P., Navanukraw C., Yu Z.2011Livestock Science
  135(1),pp. 84-92
  60
  3Comparison of ruminal fermentation characteristics and microbial population in swamp buffalo and cattleChanthakhoun V., Wanapat M., Kongmun P., Cherdthong A.2012Livestock Science
  143(2-3),pp. 172-176
  45
  4Ruminal ecology of swamp buffalo as influenced by dietary sourcesWanapat M., Pilajun R., Kongmun P.2009Animal Feed Science and Technology
  151(3-4),pp. 205-214
  42
  5Effects of plants containing secondary compounds and plant oils on rumen fermentation and ecologyWanapat M., Kongmun P., Poungchompu O., Cherdthong A., Khejornsart P., Pilajun R., Kaenpakdee S.2012Tropical Animal Health and Production
  44(3),pp. 399-405
  38
  6Rumen fermentation, microbial protein synthesis and cellulolytic bacterial population of swamp buffaloes as affected by roughage to concentrate ratioCherdthong A., Wanapat M., Kongmun P., Pilajun R., Khejornsart P.2010Journal of Animal and Veterinary Advances
  9(11),pp. 1667-1675
  34
  7Studies of diversity of rumen microorganisms and fermentation in swamp buffalo fed different dietsVinh N.T., Wanapat M., Khejornsart P., Kongmun P.2011Journal of Animal and Veterinary Advances
  10(4),pp. 406-414
  21
  8Nutrient digestibility and ruminal fermentation characteristic in swamp buffaloes fed on chemically treated rice straw and ureaNguyen V.T., Wanapat M., Khejornsart P., Kongmun P.2012Tropical Animal Health and Production
  44(3),pp. 629-636
  18
  9Effect of feeding total mixed fiber on feed intake and milk production in mid-lactating dairy cowsManeerat W., Prasanpanich S., Kongmun P., Sinsmut W., Tumwasorn S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(4),pp. 571-580
  8
  10Use of monosodium glutamate by-product in cow diet on performance of lactating dairy cowsPadunglerk A., Prasanpanich S., Kongmun P.2017Animal Science Journal
  88(1),pp. 86-93
  8
  11Effects of cassava pulp mixed with monosodium glutamate by-product (CPMSG) as a protein source in goat concentrate dietRukboon P., Prasanpanich S., Kongmun P.2019Indian Journal of Animal Research
  53(6),pp. 774-779
  3
  12Effect of fermented by-product and rice straw on milk yield and fatty acid composition in dairy cowsKraiprom T., Prasanpanich S., Kungmun P., Sivijchai S., Tumwasorn S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(2),pp. 217-227
  3
  13Potential of leucaena (Leucaena leucocephala) for compensatory growth on Anglo-Nubian crossbred male goatsPrasetianti D., Prasetianti D., Chotchutima S., Kongmun P., Prasanpanich S.2019Walailak Journal of Science and Technology
  16(7),pp. 487-497
  1
  14Effects of different levels of rain tree (Samanea Saman) pods in meal concentrate on in vitro fermentation by a gas production techniqueSemae S., Kongmun P., Vajrabukka C., Chanpongsang S., Prasanphanich S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(5),pp. 704-711
  1
  15Use of local feed resources to improve rumen fermentation and reduce methane production in buffalo production in Southeast AsiaWanapat M., Kongmun P., Chanthakhoun V., Cherdthong A., Pilajun R.2010Revista Veterinaria
  21(SUPPL.1),pp. 112-122
  0
  16The Effects of Monosodium Glutamate by Product Treated Rice Straw in Total Mixed Rations on Rumen Fermentation and Ruminal Microbial Populations Using an In Vitro Gas TechniqueSaphaphan S., Rangubhet K.T., Kongmun P.2024Advances in Animal and Veterinary Sciences
  12(6),pp. 1157-1165
  0