Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2541
  • วท.ม.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  12s rRNAacute toxicityadultAgriocnemisAlgaeAn instructional modelAnisopteraaquatic invertebratesaquatic parasitesAzadirachtinBaetidaeBaetidae mayfliesBenthic macroinvertebratesBioassessmentbiodiversitybioindicatorBiological indicatorsbiologyBiopesticidebotanical insecticidesbotanical pesticideBurrowing mayflyCentral Region [Thailand]CESTODEChao Phraya RiverChiang MaiCHILOSCYLLIUM PUNCTATUMChiromantis hansenaeChironomidaeChorionic structureCOIContinental AsiaCoperaCotesia plutellaeCurcuma longaDalbergia oliveridamselflydescriptiondetoxification enzymesDiatomDipteradistributionEphemerelloideafairy shrimpfeeding toxicityfish larvaeflygenegenetic diversityGestroiellagomphid nymphsGomphidaegrowth inhibitionHelicoverpa armigeraHeptageniidaeintegrative taxonomyJatropha gossypifolialarvamayfliesmayflynew speciesOdonataOriental RegionPlutella xylostellaProsopistoma annamenseProsopistoma sinensereproductionSpodoptera exiguaSTEAM educationstreamStreamsStylogomphusSubsamplingsystematicssytonefliestaxonomyTenuibaetis panhai sp. nov.TETRAPHYLLIDEANThai fairy shrimpThai streamsThalerosphyrusthongphaphumensisthymolความก้าวหน้าในการเรียนรู้ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แบบจำลองเป็นฐาน ระบบย่อยอาหารความหลากชนิดความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำ คู่มือการประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วทักษะการจัดการเรียนรู้นิสิตครูแมลงชีปะขาวระบบนิเวศลำธารต้นน้ำวัฎจักรคาร์บอนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแหล่งน้ำจืด ในแง่ ความหลากหลาย นิเวศวิทยา และการประยุกต์ใช้สิ่งแวดล้อมศึกษาเส้นทางการเรียนรู้อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ของตัวอ่อนแมลงชีปะขาว แมลงปอ

  Interest

  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแหล่งน้ำจืด ในแง่ ความหลากหลาย นิเวศวิทยา และการประยุกต์ใช้, อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ของตัวอ่อนแมลงชีปะขาว แมลงปอ

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2559 - ก.ค. 2563 หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
  • มิ.ย. 2558 - ก.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 64 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Development of rapid bioassessment approaches using benthic macroinvertebrates for Thai streamsBoonsoong B., Boonsoong B., Sangpradub N., Barbour M.2009Environmental Monitoring and Assessment
  155(1-4),pp. 129-147
  43
  2Developing scientific argumentation strategies using revised argument-driven inquiry (rADI) in science classrooms in ThailandSongsil W., Pongsophon P., Boonsoong B., Clarke A.2019Asia-Pacific Science Education
  5(1)
  33
  3Heptageniidae (Insecta, Ephemeroptera) of ThailandBoonsoong B., Braasch D.2013ZooKeys
  272,pp. 61-93
  24
  4A contribution to the Heptageniidae (Insecta, Ephemeroptera) of Thailand and MalaysiaBraasch D., Boonsoong B.2010Zootaxa
  (2610),pp. 1-26
  16
  5Cymbalcloeon gen. nov., an incredible new mayfly genus (Ephemeroptera: Baetidae) from ThailandSuttinun C., Gattolliat J.L., Gattolliat J.L., Boonsoong B.2020PLoS ONE
  15(10 OCTOBER)
  12
  6Effects of the botanical insecticide thymol on biology of a braconid, Cotesia plutellae (Kurdjumov), parasitizing the diamondback moth, Plutella xylostella L.Yotavong P., Boonsoong B., Pluempanupat W., Koul O., Koul O., Bullangpoti V.2015International Journal of Pest Management
  61(2),pp. 171-178
  10
  7An implementation plan for using biological indicators to improve assessment of water quality in ThailandBoonsoong B., Sangpradub N., Barbour M., Simachaya W.2010Environmental Monitoring and Assessment
  165(1-4),pp. 205-215
  9
  8A new species of Dudgeodes Sartori, 2008 (Ephemeroptera: Teloganodidae) from ThailandMartynov A.V., Palatov D.M., Boonsoong B.2016Zootaxa
  4121(5),pp. 545-554
  9
  9A new Notacanthurus Tshernova, 1974 and a new Rhithrogena Eaton, 1881 (subgenus Tumungula Zhou & Peters, 2004) from Thailand (Heptageniidae, Ephemeroptera)Braasch D., Boonsoong B.2009Zootaxa
  (2166),pp. 33-44
  8
  10First report of the genus Tenuibaetis (Ephemeroptera, Baetidae) from Thailand revealing a complex of cryptic speciesSuttinun C., Gattolliat J.L., Gattolliat J.L., Boonsoong B.2022ZooKeys
  2022(1084),pp. 165-182
  8
  11A benthic macroinvertebrate multimetric index for assessment of the ecological integrity of northeast streams, ThailandRattanachan N., Boonsoong B., Getwongsa P., Uttaruk Y., Sangpradub N., Sangpradub N.2016EnvironmentAsia
  9(2),pp. 186-194
  8
  12New records of Isonychia formosana, Prosopistoma annamense and Prosopistoma sinense (Ephemeroptera) from ThailandTungpairojwong N., Boonsoong B.2011Entomological Research
  41(2),pp. 66-69
  7
  13A new species of platybaetis müller-Liebenau, 1980 (Ephemeroptera: Baetidae) from Thailand, with description of the imago of platybaetis bishopi müller-Liebenau, 1980Sutthinun C., Gattolliat J., Gattolliat J., Boonsoong B.2018Zootaxa
  4378(1),pp. 85-97
  7
  14A review of genus Agriocnemis larva (Odonata: Coenagrionidae) from Thailand including a description of the final stadium larva of Agriocnemis minima Selys, 1877 with supporting molecular (COI) dataSaetung T., Boonsoong B.2019Zootaxa
  4711(3),pp. 579-599
  6
  15A new species and first record of the genus procerobaetis kaltenbach & gattolliat, 2020 (Ephemeroptera, baetidae) from ThailandSuttinun C., Kaltenbach T., Kaltenbach T., Gattolliat J.L., Gattolliat J.L., Boonsoong B.2021ZooKeys
  2021(1023),pp. 13-28
  6
  16Review of Notacanthella jacobus & McCafferty, 2008 (Ephemeroptera: Ephemerellidae) in Thailand, with the redescription of Notacanthella commodema (Allen, 1971)Auychinda C., Sartori M., Sartori M., Boonsoong B.2020Zootaxa
  4731(3),pp. 414-424
  6
  17Description of the last stadium larva and female of Microgomphus thailandica Asahina, 1981 (Odonata: Gomphidae)Boonsoong B., Chainthong D.2014Zootaxa
  3811(2),pp. 271-279
  6
  18The nymph of Gilliesia Peters & Edmunds, 1970 (Ephemeroptera: Leptophlebiidae), with description of a new species from ThailandBoonsoong B., Sartori M.2015Zootaxa
  3981(2),pp. 253-263
  5
  19Integrative taxonomy of Thalerosphyrus Eaton, 1881 (Ephemeroptera, Heptageniidae) in ThailandSutthacharoenthad W., Sartori M., Sartori M., Boonsoong B.2019Journal of Natural History
  53(23-24),pp. 1491-1514
  5
  20Vietnamellidae (Insecta, ephemeroptera) of ThailandAuychinda C., Sartori M., Sartori M., Boonsoong B.2020ZooKeys
  2020(902),pp. 17-36
  5
  21Review and integrative taxonomy of the genus Prosopistoma Latreille, 1833 (Ephemeroptera, Prosopistomatidae) in Thailand, with description of a new speciesBoonsoong B., Sartori M., Sartori M.2019ZooKeys
  2019(825),pp. 123-144
  4
  22Sangpradubina, an astonishing new mayfly genus from Thailand (Ephemeroptera: Leptophlebiidae: Atalophlebiinae)Boonsoong B., Sartori M., Sartori M.2016Zootaxa
  4169(3),pp. 587-599
  4
  23Description of two final stadium Onychogomphus larvae from Thailand (Odonata: Gomphidae)Chainthong D., Boonsoong B.2016Zootaxa
  4066(5),pp. 561-570
  4
  24Phoretic associations between Nanocladius asiaticus (Diptera, Chironomidae) and its hosts Gestroiella (Heteroptera, Naucoridae) and Euphaea masoni (Odonata, Euphaeidae) in streams in Western ThailandBoonsoong B.2016Annales de Limnologie
  52,pp. 163-169
  4
  25Description of the final-instar larva of Heliogomphus selysi Fraser (Odonata: Gomphidae)Boonsoong B., Chainthong D.2014Zootaxa
  3764(4),pp. 482-488
  4
  26Behningiidae and potamanthidae (Insecta, ephemeroptera) in ThailandKwanboon S., Sartori M., Sartori M., Boonsoong B.2021ZooKeys
  (1067),pp. 57-82
  4
  27Megabranchiella gen. nov., a new mayfly genus (Ephemeroptera, Baetidae) from Thailand with description of two new speciesPhlai-Ngam S., Boonsoong B., Gattolliat J.L., Gattolliat J.L., Tungpairojwong N.2022ZooKeys
  2022(1125),pp. 1-31
  3
  28Colonisation of leaf litter by lotic macroinvertebrates in a headwater stream of the Phachi River (western Thailand)David F., Boonsoong B.2014Fundamental and Applied Limnology
  184(2),pp. 109-124
  3
  29A new species of Compsoneuriella Ulmer, 1939 (Ephemeroptera: Heptageniidae) from ThailandBoonsoong B., Sartori M., Sartori M.2015Zootaxa
  3936(1),pp. 123-130
  3
  30Effect of thymol on reproductive biology of Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae).Bovornnanthadej T., Boonsoong B., Taylor D., Kainoh Y., Koul O., Bullangpoti V.2013Communications in agricultural and applied biological sciences
  78(2),pp. 311-315
  3
  31Description of the final instar larva of Pseudagrion pruinosum (Burmeister, 1839) (Odonata: Coenagrionidae) from ThailandSaetung T., Boonsoong B.2016Zootaxa
  4175(3),pp. 292-300
  3
  32A new species of vietnamella tshernova 1972 (Ephemeroptera: Vietnamellidae) from ThailandAuychinda C., Jacobus L.M., Sartori M., Sartori M., Boonsoong B.2020Insects
  11(9),pp. 1-18
  3
  33First record of paegniodes eaton, 1881 (Ephemeroptera, heptageniidae) from thailand with description of a new speciesBoonsoong B., Auychinda C., Sartori M., Sartori M., Khanyom N.2021ZooKeys
  1036,pp. 153-170
  3
  34A new species of tetraphyllidean (Onchobothriidae) cestode from the brown-banded bambooshark Chiloscyllium punctatum (Elasmobranchii: Hemiscylliidae)Purivirojkul W., Boonsoong B.2012Journal of Parasitology
  98(6),pp. 1216-1219
  2
  35Lead contamination and bioaccumulation in a lotic ecosystem around an abandoned mining area of Khliti Creek, Kanchanaburi province, ThailandZungbudda P., Boonsoong B., Chaichana R.2019Applied Ecology and Environmental Research
  17(2),pp. 3897-3908
  1
  36Spatial and temporal variability in water quality, sediment, and benthic macroinvertebrates in the mae klong river, thailandSudta H., Veeravaitaya N., Ingthamjitr S., Boonsoong B.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(2),pp. 55-68
  1
  37The post-larval and juvenile fish assemblage in the Sukhothai Floodplain, ThailandSiriwan S., Boonsatien B.2018Journal of Oceanology and Limnology
  36(3),pp. 1013-1024
  1
  38Stylogomphus thongphaphumensis (Odonata: Anisoptera: Gomphidae), a new gomphid dragonfly and the first record of S. Malayanus Sasamoto, 2001 from ThailandChainthong D., Sartori M., Sartori M., Boonsoong B.2020Zootaxa
  4763(2),pp. 231-245
  1
  39The subfamily Platycnemidinae (Zygoptera: Platycnemididae) in Thailand, with description of the final stadium larva of Copera chantaburii Asahina, 1984Saetung T., Makbun N., Sartori M., Sartori M., Boonsoong B.2020International Journal of Odonatology
  23(3),pp. 219-237
  1
  40Taxonomy and Distribution of the Gomphid Dragonfly Orientogomphus minor (Laidlaw, 1931) (Odonata: Gomphidae) in ThailandChainthong D., Boonsoong B.2022Diversity
  14(4)
  1
  41Cincticostella ebura sp. nov., a new species of mayfly (Ephemeroptera, Ephemerellidae) from ThailandAuychinda C., Sartori M., Sartori M., Boonsoong B.2022ZooKeys
  2022(1130),pp. 191-204
  0
  42Genetic diversity and phylogenetic analysis of mayfly Caenis (Insecta: Ephemeroptera) using Cytochrome C Oxidase I (COI) and 12s rRNA genes from ThailandPrakrongrak N., Boonsoong B., Monthatong M.2023Biodiversitas
  24(4),pp. 1990-1998
  0
  43Unravelling the diversity of the genus Afronurus Lestage, 1924 (Ephemeroptera, Heptageniidae) in ThailandWongyam A., Sartori M., Sartori M., Boonsoong B.2023ZooKeys
  2023(1176),pp. 55-78
  0
  44Taxonomic review of the Oriental genus Polyplocia Lestage, 1921 (Ephemeroptera, Euthyplociidae), with two new records for ThailandKwanboon S., Boonsoong B., Suttinun C.2023ZooKeys
  1179,pp. 197-217
  0
  45Effects of environmental impacts on the distribution and morphometric characteristics of Rehderiella parva (Lea, 1856) (Gastropoda: Hydrobiidae) and the gastropod communities of the Chao Phraya River (Thailand)Printrakoon C., Boonsoong B., Homthong C.2024Fundamental and Applied Limnology
  197(2),pp. 127-148
  0
  46Antifeedant effect of Jatropha gossypifolia senescent leaf extract on Spodoptera exigua.Panvongsa W., Preedawan T., Boonsoong B., Bullangpoti V.2012Communications in agricultural and applied biological sciences
  77(4),pp. 715-719
  0
  47Acute toxicity of Roundup and carbosulfan to the Thai fairy shrimp, Branchinella thailandensis.Boonsoong B., Bullangpoti V.2012Communications in agricultural and applied biological sciences
  77(4),pp. 431-437
  0
  48Mating behavior of Hansen's Bush frog (Chiromantis hansenae) at Sakaerat environmental research station, Northeastern ThailandTaksintum W., Lauhachinda V., Boonsoong B.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(6),pp. 862-870
  0