ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Achatina fulicaAcute toxicityAdvertisement CallBacillusBeauveria bassianabioacousticsBioinformaticsbiological controlbivalveBlack tiger shrimpbloodbotanical pesticideBreast Cancercell deathCentral plainChronic cerebral hypoperfusionCOIcommon carotid arteryCordycepinCordyceps militarisCrocodileCrocodile bloodCrocodylus siamensisdensitydescriptiondetoxification enzymesdietary supplementdistributionDiversityEndometriumEntomopathogenic fungiEssential oil compoundsEstradiolfairy shrimpfeeding guildsgastric ulcergastropodGeneticsGiant African Snailgolden apple snailGulf of Thailandhematological valuesHippocampusHistochemistryhistologyIntegrated analysisiron deficiency anemiaJatropha gossypifolialarvaLearning flexibilityLipidlipidomeMacrobrachium rosenbergiimarine fishMicroanatomyMomordica charantiaMorphologyMucor circinelloidesOdonataParasitePlutella xylostellapopulationprobioticReproductionserumsiamese crocodileSiamese fighting fishspatial learningSystems biologyTestosteronethe Gulf of ThailandTiliacora triandraToxicityYeastการเพาะเลี้ยงเกษตรอินทรีย์ความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจระเข้น้ำดีปรสิตปลาโปรตีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพันธุกรรมพิษวิทยามะพร้าวมะเร็งเต้านมเมือกหอยทากเลือดจระเข้สัตว์สมุนไพรสารสกัดจากพืชหนอนกระทู้ผักหอยกาบน้ำจืดหอยเชอรี่หอยทากยักษ์หอยมุกน้ำจืดองค์ประกอบทางเคมีอนุกรมวิธานอ่าวไทย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. นริศรา ปิยะแสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารการศึกษาและการเงิน

E-Mail: narisara.pi@ku.ac.th

Tel.:

ดร. ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์

สายสนับสนุนการศึกษา

E-Mail: fscicrp@ku.ac.th

Tel.: 02-5625555 ต่อ 3273

ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์

วิชาการและหลักสูตร

E-Mail: fsciwsf@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555


Persons (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 232 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 189 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 154 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 111 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 71 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 949 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 628 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 321 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 15 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 299 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 253 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 34 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 86 รางวัล (เกียรติบัตร 33 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 30 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)