ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Achatina fulicaAcute toxicityAdvertisement callBacillusBeauveria bassianaBioacousticsBioinformaticsbiological controlbivalveBlack tiger shrimpBloodbotanical pesticideBreast Cancercell deathcentral plainChronic cerebral hypoperfusioncommon carotid arteryCordycepinCordyceps militarisCrocodilecrocodile bloodCrocodylus siamensisdensitydetoxification enzymesDietary supplementdistributionDiversityEndometriumEntomopathogenic fungiEssential oil compoundsestradiolFairy shrimpfeeding guildsGastric ulcergastropodGeneticsGiant African Snailgolden apple snailGulf of Thailandhematological valuesHippocampusHistochemistryhistologyin vitroIntegrated analysisiron deficiency anemiajatropha gossypifolialarvaLearning flexibilityLipidLipidomeMacrobrachium rosenbergiimarine fishMetabolic NetworkMicroanatomyMomordica charantiaMorphologyMorris water mazeMucor circinelloidesOdonataparasitePlutella xylostellaPopulationProbioticReproductionSerumSiamese crocodileSiamese Fighting FishSpatial learningSystems biologytestosteronethe Gulf of ThailandTiliacora triandraToxicityYeastการเพาะเลี้ยงเกษตรอินทรีย์ความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจระเข้น้ำดีปรสิตปลาโปรตีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพันธุกรรมพิษวิทยามะเร็งเต้านมเมือกหอยทากเลือดจระเข้สัตว์สมุนไพรสารสกัดจากพืชหนอนกระทู้ผักหอยกาบน้ำจืดหอยเชอรี่หอยทากยักษ์หอยมุกน้ำจืดองค์ประกอบทางเคมีอนุกรมวิธานอ่าวไทย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. นริศรา ปิยะแสงทอง, อาจารย์

บริหารการศึกษาและการเงิน

E-Mail: fscinap@ku.ac.th

Tel.:

ดร. ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์

สายสนับสนุนการศึกษา

E-Mail: fscicrp@ku.ac.th

Tel.: 02-5625555 ต่อ 3273

ดร. วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fsciwyth@ku.ac.th

Tel.: 025625555 ต่อ 3273

ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิชาการและหลักสูตร

E-Mail: fsciwsf@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555


Persons (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์

E-Mail: fscikaw@ku.ac.th Tel.025625555:3222,3256

Avata

ดร. นิตยา สมทรัพย์, อาจารย์

E-Mail: fscinys@ku.ac.th Tel. 025625555 ต่อ 3278


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 29 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 12 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 208 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 177 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 57 โครงการ)
 • ทุนนอก 152 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 110 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 787 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 487 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 300 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 17 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 14 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 289 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 244 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 33 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 84 รางวัล (เกียรติบัตร 33 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 29 รางวัล, ประชุมวิชาการ 22 รางวัล)