ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Achatina fulicaAcute toxicityAdvertisement callBacillusBeauveria bassianaBioacousticsBiodiversityBioinformaticsbiological controlBivalveBlack tiger shrimpBloodbotanical pesticideBreast Cancercell deathCentral plainChronic cerebral hypoperfusionCOIcommon carotid arteryCordycepinCordyceps militarisCrocodilecrocodile bloodCrocodylus siamensisdensitydescriptiondetoxification enzymesdietary supplementdistributionDiversityecologyendometriumentomopathogenic fungiessential oil compoundsEstradiolfairy shrimpfeeding guildsGastric ulcergastropodGeneticsGiant African Snailgolden apple snailGulf of Thailandhematological valuesHippocampusHistochemistryhistologyiron deficiency anemiaLearning flexibilitylipidLipidomemarine fishmetabolic networkMicroanatomyMomordica charantiaMorphologyMucor circinelloidesOdonataParasitePlutella xylostellapopulationprobioticratReproductionserumSiamese crocodileSiamese Fighting FishSpatial learningSystems Biologytestosteronethe Gulf of ThailandTiliacora triandraToxicityYeastการเพาะเลี้ยงเกษตรอินทรีย์ความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจระเข้น้ำดีปรสิตปลาโปรตีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพันธุกรรมพิษวิทยามะพร้าวมะเร็งเต้านมเมือกหอยทากเลือดจระเข้สัตว์สมุนไพรสารสกัดจากพืชหนอนกระทู้ผักหอยกาบน้ำจืดหอยเชอรี่หอยทากยักษ์หอยมุกน้ำจืดองค์ประกอบทางเคมีอนุกรมวิธานอ่าวไทย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. นริศรา ปิยะแสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารการศึกษาและการเงิน

E-Mail: narisara.pi@ku.ac.th

Tel.:

ดร. ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์

สายสนับสนุนการศึกษา

E-Mail: fscicrp@ku.ac.th

Tel.: 02-5625555 ต่อ 3273

ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์

วิชาการและหลักสูตร

E-Mail: fsciwsf@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555


Persons (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. กมลพร มาแสวง

kamonporn.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5555ext.3246

Avata

ดร. บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์

boonsatien.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5555ต่อ647829

Avata

ดร. อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์

anchalee.a@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-562555 ต่อ 3273

Avata

ดร. วชิรญาณ์ ธงอาสา, รองศาสตราจารย์

wachiryah.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 025625555 ต่อ 3273

Avata

ดร. นพรัตน์ สระแก้ว, รองศาสตราจารย์

nopparat.sr@nontri.ku.ac.th, โทร. 025625555 ต่อ 3260


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 29 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 13 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 265 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 206 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 91 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 155 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 112 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1008 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 684 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 324 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 20 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 16 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 39 เรื่อง (Unknown 39 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 299 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 253 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 34 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 86 รางวัล (เกียรติบัตร 33 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 30 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)