Person Image

  Education

  • วท.บ.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2540
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • D.Eng. (Biotechnology and Life Science), Tokyo University of Agriculture and Technology, ญี่ปุ่น, 2547

  Expertise Cloud

  3D printingBenzoxazineBioplasticbiopolymersblock copolymerCrystallizationelectrospinningElectrosprayEnrofloxacinenvironmentally friendly foamester compoundFilmsfiltrationFlexibilityFluorineFluoropolymerFTIRgraft copolymersGrafting (chemical)Graphene oxidegreenHydroponic planting cup/pothydroxyapatitehysteresis behaviorinclusion chemistryIon sensingIonsLigninmechanical propertiesMethyl methacrylatemicrostructureModified thermoplastic starchNanofibrousNanotechnologynatural rubberN-HydroxysuccinimideNMR techniquesnon-enzymatic sensorNonmetallic fractionNucleating agentPoly (lactic acid)polylactic AcidPolymer blendstereocomplexStoichiometric ratiosurface wettabilitythermal propertiesthermoresponsive polymerเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบเงินนาบรรจุภัณฑ์แบเรียมสตรอนเทียมไททาเนตเปลือกมะพร้าวอ่อนแป้งผลิตไฟฟ้าผลิตภัณฑ์พลาสติกปลอดจุลชีพพลาสติกพลาสติกชีวฐานพลาสติกชีวภาพพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพพลาสติกย่อยสลายได้พอลิ(แลคติก แอซิด)พอลิบิวทิลีน ซัคซิเนตพอลิบิวทิลีน ซัคซิเนต อะดิเปตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดพอลิแล็กติกแอซิดพอลิแล็กติกแอซิด พลาสติกชีวภาพ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพพอลิแลคติกแอซิคพอลิแลคติกแอซิดพอลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลต่ำว พลาสติไซเซอร์พอลิเอสเทอร์เพียโซอิเล็กทริกฟิล์มคลุมดินฟิล์มที่ถูกจัดเรียงตัวฟิล์มที่มีการเรียงตัวฟิล์มป้องกันการซึมผ่านฟิล์มพรุนฟิล์มหายใจได้โมเลกุลกลุ่มก้อนยางไฮบริดระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบนิเวศวัสดุขั้นสูงวัสดุภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรวัสดุไฮบริดวัสดุไฮบริดไดอิเล็กทริกวิชาวัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์สเตอริโอคอมเพลกซ์สารมลพิษสุนัขอนุพันธ์ไคโตซานอนุภาคนาโนอันตรกิริยาแบบอ่อนโอห์มมิคฮณ-PGAไฮโดรเจล

  Interest

  พอลิเมอร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 เรื่อง (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Molecular and crystal structures of chitosan/HI type I salt determined by X-ray fiber diffractionLertworasirikul A., Yokoyama S., Noguchi K., Ogawa K., Okuyama K.2004Carbohydrate Research
  339(4),pp. 825-833
  38
  2Two different molecular conformations found in chitosan type II saltsLertworasirikul A., Tsue S., Noguchi K., Okuyama K., Ogawa K.2003Carbohydrate Research
  338(11),pp. 1229-1233
  34
  3Plausible molecular and crystal structures of chitosan/HI type II saltLertworasirikul A., Noguchi K., Ogawa K., Okuyama K.2004Carbohydrate Research
  339(4),pp. 835-843
  21
  4Carbaryl insecticide conjugation onto chitosan via iodochitosan and chitosan carbonyl imidazolide precursorsChirachanchai S., Lertworasirikul A., Tachaboonyakiat W.2001Carbohydrate Polymers
  46(1),pp. 19-27
  14
  5Preparation of flexible and transparent polylactic acids films by crystallization manipulationLertworasirikul A., Lertworasirikul A., Arikawa Y., Kaneko T., Kaneko T., Kida T., Akashi M.2008Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry
  46(19),pp. 6489-6495
  8
  6Pomelo (Citrus maxima) peel-inspired property for development of eco-friendly loose-fill foamLooyrach J., Methacanon P., Gamonpilas C., Lekpittaya P., Lertworasirikul A.2015Key Engineering Materials
  659,pp. 279-283
  8
  7Structure and properties of in situ reactive blend of polylactide and thermoplastic starchJariyasakoolroj P., Supthanyakul R., Laobuthee A., Lertworasirikul A., Yoksan R., Phongtamrug S., Chirachanchai S.2021International Journal of Biological Macromolecules
  182,pp. 1238-1247
  7
  8Titanium dioxide and fluoropolymer-based coating for smart fabrics with antimicrobial and water-repellent propertiesJongprateep O., Jongprateep O., Mani-Lata C., Sakunrak Y., Audcharuk K., Narapong T., Janbooranapinij K., Pitiphattharabun S., Lertworasirikul A., Laobuthee A., Thengchaisri N., Ajiro H., Yoshida H., Panomsuwan G., Panomsuwan G.2021RSC Advances
  12(1),pp. 588-594
  6
  9A novel colorimetric sensing material, poly(γ-glutamic acid)-graft-3, 4-dihydro-3-(2′-ethyl hydroxyl)-6-ethyl-1,3,2H-benzoxazine (γ-PGA-graft-ethyl-Bx), for iron(III) ionsChoothong N., Kaewvilai A., Laobuthee A., Lertworasirikul A.2013Sains Malaysiana
  42(2),pp. 223-229
  4
  10Hydroxyapatite coating on an aluminum/bioplastic scaffold for bone tissue engineeringJongprateep O., Jongprateep O., Jitanukul N., Saphongxay K., Saphongxay K., Petchareanmongkol B., Bansiddhi A., Laobuthee A., Lertworasirikul A., Techapiesancharoenkij R., Techapiesancharoenkij R.2022RSC Advances
  12(41),pp. 26789-26799
  2
  11Effect of poly(D-Lactic Acid)-co-polyethylene glycol on the crystallization of poly(L-lactic acid)Kaewlamyai P., Lertworasirikul A.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 283-289
  2
  12Effect of poly(hexamethylene succinamide) on crystallization of poly(L-lactic acid)Yueagyen P., Lertworasirikul A.2017Key Engineering Materials
  751 KEM,pp. 302-307
  1
  13Study on Crystallization of Poly (lactic acid)/Poly (propylene succinate) BlendsYueagyen P., Lertworasirikul A.2018Materials Today: Proceedings
  5(3),pp. 9609-9614
  1
  14Using Biowastes and Nonmetallic Fraction from Printed Circuit Board Waste to Fabricate Ecofriendly Lightweight Cement BlocksChandeng L., Saphongxay K., Lertworasirikul A., Tuakta C., Kwonpongsagoon S., Jonprateep O.2023Journal of Materials in Civil Engineering
  35(1)
  1
  15Investigation of synthesis parameters for modification of chitosan with enrofloxacinSrithongkham S., Sutcharee P., Lertworasirikul A.2015Key Engineering Materials
  659,pp. 436-440
  1
  16Crystallization behavior of poly(lactide) blended with glycerol esterLertworasirikul A., Arikawa Y., Kaneko T., Kida T., Akashi M.2005Polymer Preprints, Japan
  54(1),pp. 1971
  1
  17Preparation of transparent and flexible polylactide films by the crystallization controlLertworasirikul A., Arikawa Y., Kaneko T., Kida T., Akashi M.2005Polymer Preprints, Japan
  54(2),pp. 5296-5297
  0
  18Development of a novel sensing material, poly(-glutaniic acid) grafted benzoxazine (-PGA-g-Bzx), for transition metal(II) ionsChoothong N., Kaewvilai A., Laobuthee A., Lertworasirikul A.20122012 International Conference on Enabling Science and Nanotechnology, ESciNano 2012 - Proceedings
  0
  19Investigation on thermoresponsive behavior of biodegradable poly(γ-glutamic acid)-graft-L-phenylalanine ethyl esterLertworasirikul A., Choothong N., Yoshida H., Matsusaki M., Kida T., Laobuthee A., Akashi M.2012Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry
  50(23),pp. 4823-4828
  0
  20Regulating surface wettability of PEO/PLLA composite electrospun nanofibrous membrane for liquid phase filtrationPoonsit L., Sunthornvarabhas J., Akira I., Lertworasirikul A.2014Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  9234
  0
  21Study on triclosan/cyclodextrin inclusion complex for natural rubber antibacterial agentSrithongkham S., Sokhuma W., Udomkusonsri P., Lertworasirikul A.2015Macromolecular Symposia
  354(1),pp. 42-47
  0