ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

A356AnorthiteAvrami equationBagasse AshBarium titanateCalcinationCalcium TitanateCeramic materialsCeramic processingChemical compositionsCombustionCombustion SynthesisCompression moldingcompressive strengthCorrosiondensitydielectricDielectric constantDielectric propertiesDopingEAF dustEggshellEggshellselectric arc furnace dust (EAFD)ElectrocatalysisElectrocatalystsElectrorheologyfiber-cement compositesflexural strengthfly ashGlassHydroxyapatiteinjection moldingMechanical propertiesmicrostructureNanoparticleNanoparticlesNatural rubbernatural rubber foamsNatural rubber latexNitrogen-doped carbonsoxygen reduction reactionparticle sizePerovskite lead zirconatePhase transformationPhotocatalystPolylactic acidpowder injection moldingPowdersprocessing parameterPyrolysispyrometallurgical processrecycleRice husk ashsandwich injection moldingSinteringSintering temperatureSlip castingSol-gel processSolid State ReactionSolution combustionSolution combustion techniquesolution plasmaSolution plasma processspecific surface areastatistical analysisStrontium TitanateSuperconductorSuperconductorsthermal conductivityThermoplastic compositesTiO2TITANIUMTitanium dioxideWeld line strengthWeldline strengthx-ray diffractionXRDzinc ferritezinc oxidezinc recoveryZnOกระดูกเทียมกระบวนการโซล-เจลกระบวนการเผาไหม้กระป๋องกลาสเซรามิกชนิดไมกาความร้อนซิงค์ออกไซด์เปลือกไข่พลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดพอลิแล็กติกแอซิดไฟเบอร์ซีเมนต์แร่ใยหินวัสดุชีวภาพวัสดุทางการแพทย์วัสดุรูพรุนวัสดุไฮบริดอะลูมิเนียม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 67 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 12.57 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 126 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 96 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 83 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 68 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 760 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 510 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 250 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 35 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 34 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 196 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 196 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 65 รางวัล (เกียรติบัตร 34 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)