ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

A356AnorthiteAvrami equationBagasse ashBarium titanateCalcinationCalcium TitanateCeramic materialsceramic processingChemical compositionsCombustionCombustion SynthesisCompression moldingCompressive strengthCorrosiondensityDental materialsdielectricDielectric constantDielectric propertiesDopingEAF DustEggshellEggshellsElectric arc furnace dust (EAFD)ElectrocatalystsElectrorheologyFiber-cement compositesflexural strengthFluxFly ashGlassHydroxyapatiteInjection moldingIntegrated IntensityMechanical propertiesmica-based glass ceramicsmicrostructureNanoparticleNanoparticlesNatural rubberNatural rubber foamsNatural rubber latexNitrogen-doped carbonsOxygen reduction reactionParticle sizePerovskite lead zirconatePhase transformationPhotocatalystPolylactic acidpowder injection moldingPowdersProcessing parameterpyrolysispyrometallurgical processrecycleRice husk ashsandwich injection moldingSinteringSintering temperatureSlip castingsol-gel processsolid state reactionSolution combustionSolution combustion techniquesolution plasmaSolution plasma processspecific surface areastatistical analysisStrontium TitanateSuperconductorSuperconductorsthermoplastic compositesTITANIUMTitanium dioxideweld line strengthweldline strengthX-Ray DiffractionXRDzinc ferritezinc oxidezinc recoveryZnOกระดูกเทียมกระบวนการโซล-เจลกระบวนการเผาไหม้กระป๋องกลาสเซรามิกชนิดไมกาความร้อนซิงค์ออกไซด์เปลือกไข่พลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดพอลิแล็กติกแอซิดไฟเบอร์ซีเมนต์แร่ใยหินวัสดุชีวภาพวัสดุทางการแพทย์วัสดุรูพรุนวัสดุไฮบริด

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 21 คน (รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 67 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 12.57 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 113 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 86 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)
 • ทุนนอก 81 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 67 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 662 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 445 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 217 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 12 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 11 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 196 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 196 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 59 รางวัล (เกียรติบัตร 32 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)