คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
92 168 33.766 207.185
260 240.951
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
1 24 20 14 4 ---
63 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
5 0.00 67 12.572

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
494 48 178 110 0 18 0 0 0 0 82 1 3
930 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
--รศ.ดวงฤดีฉายสุวรรณ
ABC02-รศ.สุรีรัตน์ผลศิลป์
หน่วยปฏิบัติการการสังเคราะห์และขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพขั้นสูง-ผศ.อมรรัตน์เลิศวรสิริกุล
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน-รศ.ราชธีร์เตชไพศาลเจริญกิจ
หน่วยวิจัยวัสดุเฉพาะทางขั้นสูง-รศ.อภิรัตน์เลาห์บุตรี

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ABC02CT Compression148,000.00
ABC02Hold drill (Residual Stress)-
ABC02Ultrasonic 1-
ABC02Ultrasonic 2-
ABC02Universal Testing Mechin (Instron)-
ABC02XRD (Residual Stress)-
ABC02กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดวิเคราะห์-
ABC02เครื่อง EPMA-
ABC02เครื่อง extrusion-
ABC02เครื่อง extrusion ( scientific tech; LIE 12-36)-
ABC02เครื่อง Potentionstst-
ABC02เครื่อง TGA-
ABC02เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer-
ABC02เครื่อง X-Ray Driffraction, Philips-
ABC02เครื่องกด Hydrolic-
ABC02เครื่องกลึง C8C, Model ZMM297,000.00
ABC02เครื่องกัด (Milling)-
ABC02เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า 10A (TecNv)249,900.00
ABC02เครื่องขัดจานเดี่ยว Imptech-
ABC02เครื่องขึ้นรูปเซรามิกส์(จานหมุน)-
ABC02เครื่องขึ้นรูปแบบถ้วยดิน-
ABC02เครื่องขึ้นรูปพลาสติกด้วยความร้อน-
ABC02เครื่องฉีดพลาสติก Arburg 320c-
ABC02เครื่องตัดความเร็วต่ำ-
ABC02เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Micro Vicker hardness Innovatest-
ABC02เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Micro Vicker hardness Mittutoyo-
ABC02เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell IDENTECH-
ABC02เครื่องทดสอบความล้า-
ABC02เครื่องทดสอบความสึกหรอ-
ABC02เครื่องทดสอบอเนกประสงค์-
ABC02เครื่องทดสอบอเนกประสงค์-
ABC02เครื่องบดดินแบบความเร็วสูง-
ABC02เครื่องบดพลาสติก (Retsch; SM100)499,904.00
ABC02เครื่องเป่าขึ้นรูปพลาสติก300,000.00
ABC02เครื่องผสมดินทางด้านเซรามิกส์-
ABC02เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของสารพร้อมอุปกรณ์ (DSC)1,800,000.00
ABC02เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน DTA1,749,878.00
ABC02เครื่องสเปกโทรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน (EDS)1,975,000.00
ABC02เครื่องอัดขึ้นรูปดิน-
ABC02เครื่องอัดขึ้นรูปโพลิเมอร์ (Gotech; GT-7014)-
ABC02เครื่องอัดขึ้นรูปโพลีเมอร์ [Compression molding]-
ABC02ชุด Electroplating-
ABC02ชุด Image Analyser-
ABC02ชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดโพลาไรซ์700,000.00
ABC02ชุดเครื่อง Induction Coil-
ABC02ชุดเครื่องเชื่อม Ar(TIG, Miller)-
ABC02ชุดเครื่องเชื่อม MIG-
ABC02ชุดเครื่องเชื่อมแก็ส-
ABC02ชุดเครื่องทดสอบการเร่งสภาวะอากาศ (QUV)-
ABC02ชุดเครื่องทดสอบมุมสัมผัส-
ABC02ชุดเครื่องทดสอบแรงตึงผิว574,900.00
ABC02ชุดเครื่องวิเคราะห์ฟูรีย์ทรานฟอร์มสเป็คโตรโฟรโทรมิเตอร์-
ABC02ชุดเคลือบทอง494,875.00
ABC02ชุดทดสอบงานหล่อโลหะ2,998,000.00
ABC02ชุดวิเคราห์องค์ประกอบธาตุ Holiba ;XGT : 5200-
ABC02ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น299,600.00
ABC02เตาท่ออุณหภูมิสูง Tube Furnance 1150C (Vecster,)141,240.00
ABC02เตาท่ออุณหภูมิสูง Tube Furnance 1200 (Chavachote 1,)-
ABC02เตาท่ออุณหภูมิสูง Tube Furnance 1200 (Chavachote 2,)-
ABC02เตาเผาจิวเวอร์รี่-
ABC02เตาเผาอุณหภูมิสูง Muffle feunac 1200C (Linn,)-
ABC02เตาเผาอุณหภูมิสูง Muffle feunac 1200C (Model temp,)-
ABC02เตาเผาอุณหภูมิสูง Muffle feunac 1400C-
ABC02เตาเผาอุณหภูมิสูง Muffle feunace 1750C-
ABC02เตาเผาอุณหภูมิสูง Muffle feunace 1800C-
ABC02เตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า343,470.00
ABC02เตาอบอุณหภูมิ 200C-

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Email: fengsrsn@ku.ac.th
โทร. 029428555ต่อ2108
ABC02 (ABC02)
Member: 21 (Int: 20 Nisit: 1 Ext: 0)
ดร. ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Email: fengrct@ku.ac.th
โทร. 0-2942-8555ต่อ2116
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน (MEH)
Member: 19 (Int: 7 Nisit: 12 Ext: 0)
นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Email: fengddc@ku.ac.th
โทร. 029428555 ค่อ 2107
- (GGG)
Member: 10 (Int: 3 Nisit: 7 Ext: 0)
ดร. อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Email: fengarl@ku.ac.th
โทร. 02-797-0999 ต่อ2128
หน่วยปฏิบัติการการสังเคราะห์และขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพขั้นสูง (SPA)
Member: 5 (Int: 2 Nisit: 3 Ext: 0)
ดร. อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
Email: fengapl@ku.ac.th
โทร. 0-2979-0999 ต่อ 2132
หน่วยวิจัยวัสดุเฉพาะทางขั้นสูง (AFM)
Member: 14 (Int: 3 Nisit: 11 Ext: 0)

Member Performance

ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิก-2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
46
+ Univ. Project
28
- Leader
12
- Co-
10
- Ads.
6
+ Ext. Project
18
- Leader
11
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
37.485
+ Univ. Project
18.250
- Leader
6.910
- Co-
6.510
- Ads.
4.830
+ Ext. Project
19.235
- Leader
8.333
- Co-
10.902
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
17
- International
17
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยวิจัยวัสดุเฉพาะทางขั้นสูง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
33
+ Univ. Project
28
- Leader
15
- Co-
13
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.834
+ Univ. Project
9.040
- Leader
4.620
- Co-
4.420
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.794
- Leader
0.200
- Co-
6.594
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
33
- International
33
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
23
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
5
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.900
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.900
- Leader
0.050
- Co-
0.000
- Ads.
10.850
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
32
+ Univ. Project
13
- Leader
9
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
19
- Leader
14
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.408
+ Univ. Project
2.500
- Leader
1.760
- Co-
0.540
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
22.908
- Leader
10.097
- Co-
11.911
- Ads.
0.900
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
42
- International
42
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
20
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
25
- International
25
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นเร ผิวนิ่ม, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
สมาชิกหน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.674
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.674
- Leader
0.000
- Co-
3.674
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
30
- International
30
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
สมาชิกหน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.241
+ Univ. Project
0.580
- Leader
0.580
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.661
- Leader
2.661
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
54
- International
54
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธเนศ ณ วิเชียร, นักวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.300
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.300
- Leader
0.000
- Co-
4.300
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
สมาชิกหน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.400
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.400
- Leader
0.000
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
24
- International
24
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศศิวิมล พุทธิรานนท์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.250
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.250
- Leader
0.250
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.900
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
0.600
- Leader
0.600
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พยูร เสนทองแก้ว, นักวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.100
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.100
- Leader
0.100
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
สมาชิกหน่วยปฏิบัติการการสังเคราะห์และขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพขั้นสูง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.120
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.120
- Leader
0.100
- Co-
0.020
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุรีรัตน์ ผลศิลป์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าABC022559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
8
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.217
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
16.217
- Leader
1.714
- Co-
2.930
- Ads.
11.573
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
67
- Equip Price (Baht)
12,571,767.00
 
Output:
+ Journal
38
- International
38
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
สมาชิกหน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.870
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
5.570
- Leader
1.549
- Co-
4.022
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิก-2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
12
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.451
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.451
- Leader
7.187
- Co-
2.264
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
57
- International
57
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
7
- Leader
1
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.872
+ Univ. Project
2.090
- Leader
2.090
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.782
- Leader
0.100
- Co-
5.682
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
76
- International
76
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
7
+ Univ. Project
3
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.091
+ Univ. Project
0.780
- Leader
0.780
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.311
- Leader
1.291
- Co-
0.020
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
42
- International
42
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
8
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
สมาชิกหน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.919
+ Univ. Project
1.180
- Leader
1.180
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.739
- Leader
0.710
- Co-
2.029
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
126
- International
126
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกหน่วยวิจัยวัสดุเฉพาะทางขั้นสูง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
32
+ Univ. Project
12
- Leader
6
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Project
20
- Leader
9
- Co-
9
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
60.912
+ Univ. Project
7.211
- Leader
3.606
- Co-
3.406
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
53.701
- Leader
11.978
- Co-
41.533
- Ads.
0.190
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
75
- International
75
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุภัตรา ทิพพิลา, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.725
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.725
- Leader
0.000
- Co-
1.725
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
8
- Leader
5
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
8
- Co-
6
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
22.215
+ Univ. Project
2.620
- Leader
1.390
- Co-
1.230
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
19.595
- Leader
3.718
- Co-
14.674
- Ads.
1.203
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
99
- International
99
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.277
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.277
- Leader
7.764
- Co-
1.514
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
หัวหน้า-2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
32
- Leader
14
- Co-
11
- Ads.
7
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.701
+ Univ. Project
12.100
- Leader
5.240
- Co-
4.240
- Ads.
2.620
+ Ext. Project
1.601
- Leader
1.051
- Co-
0.550
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
105
- International
105
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
63
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
สมาชิกหน่วยวิจัยเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการแปลงผันและเก็บเกี่ยวพลังงาน2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.850
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.850
- Leader
0.830
- Co-
1.020
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุเฉพาะทางขั้นสูง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
54
+ Univ. Project
24
- Leader
12
- Co-
10
- Ads.
2
+ Ext. Project
30
- Leader
20
- Co-
8
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
53.473
+ Univ. Project
7.640
- Leader
3.820
- Co-
3.220
- Ads.
0.600
+ Ext. Project
45.833
- Leader
12.016
- Co-
33.497
- Ads.
0.320
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
168
- International
168
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
105
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
4
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
17
- Leader
15
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.263
+ Univ. Project
0.870
- Leader
0.670
- Co-
0.000
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
11.393
- Leader
7.833
- Co-
3.560
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
132
- International
132
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
สายสัมพันธ์:
สมาชิกABC022559 - ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการการสังเคราะห์และขึ้นรูปพอลิเมอร์ชีวภาพขั้นสูง2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
26
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
8
- Co-
11
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
58.031
+ Univ. Project
2.200
- Leader
1.500
- Co-
0.700
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
55.831
- Leader
6.372
- Co-
37.886
- Ads.
11.573
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
33
- International
33
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
15
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0