Person Image

  Education

  • ส.ม.(บริหารโรงพยาบาล), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Waist circumferenceAbdominal obesityantibiotic beadAtrial arrhythmiaAtrial dissociationAtrial parasystoleBacillus subtilisbehaviorberaprost sodiumBloodBlood chemical profileCanine atopic dermatitiscatclaudin-1column chromatographyComputed tomographyComputed tomography coxofemoral jointcoxofemoral osteoarthritiscytokineD-dimerDEA1.1Dogdogselectrophoresishiphistopathologyhypertrophic cardiomyopathyindirect blood pressure measurementIsolatonKeywords: DogsMaine Coon catMedicine Unit Kasetsart Veterinary Teaching Hospital BangkeanMitral Valve DiseaseNT-proBNPomega-3omega-3 concentrateosteoarthritispacemakerpainpain scorePCRPMMAPrimary lung tumorPurificationpurification radiographyReceiver operating characteristicrespiratory diseaseSEMsericin degrading proteaseSerum proteinservicesick sinus syndromeSkinsmall animal cardiology/respiratory hematologySmall Animal DiseasestresssyncopeThai bangkaewThai Bangkaew dogtight junctionWaist circumferenceการขยายใหญ่ของหลอดอาหารการผ่าตัดการผ่าตัดเปิดกล้ามเนื้อหลอดอาหารการศึกษาย้อนหลังการสำรอกคลาวดินเคโมเดคโตมาชุดทดสอบเชื้อไวรัสลิวคีเมียเนื้องอกเต้านมเนื้องอกที่ฐานหัวใจปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลสโปรตีน Cผิดปกติแต่กำเนิดผิวหนังเพศผู้แมวแมว ความดันซิสโทลิก white coat effectเยื่อหุ้มหัวใจรอยต่อระหว่างผนังเซลล์ระบบทางเดินหายใจในสัตว์เลี้ยง ระบบหมุนเวียนโลหิตในสัตว์เลี้ยง โรคผิวหนังชนิดอะโทปีโรคลิ้นหัวใจเสื่อมโรคหัวใจ โรคอะคาเลเซียของหลอดอาหารลิวคีเมียเลือดโลหิตวิทยาไวรัสสายสวนกระเพาะอาหารสุนัขสุนัข โรคหัวใจ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ภาวะซิกไซนัสซินโดรม หมดสติไส้เลื่อนกระบังลมหอบหายใจเอออร์ติกบอดีแอนตี้ธรอมบิน III

  Interest

  Small Animal Disease, โรคหัวใจ , ระบบทางเดินหายใจในสัตว์เลี้ยง , ระบบหมุนเวียนโลหิตในสัตว์เลี้ยง , small animal cardiology/respiratory hematology

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2546 - ต.ค. 2550 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง วิทยาเขตบางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2546 - ธ.ค. 2546 รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Myocardial-directed overexpression of the human β1-adrenergic receptor in transgenic miceBisognano J.D., Bisognano J.D., Weinberger H.D., Bohlmeyer T.J., Pende A., Pende A., Raynolds M.V., Sastravaha A., Roden R., Asano K., Blaxall B.C., Blaxall B.C., Wu S.C., Communal C., Singh K., Colucci W., Bristow M.R., Port D.J.2000Journal of Molecular and Cellular Cardiology
  32(5),pp. 817-830
  231
  2Myocyte cytoskeletal disorganization and right heart failure in hypoxia-induced neonatal pulmonary hypertensionLemler M.S., Bies R.D., Frid M.G., Sastravaha A., Zisman L.S., Bohlmeyer T., Gerdes A.M., Reeves J.T., Stenmark K.R.2000American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology
  279(3 48-3)
  25
  3Abdominal obesity is associated with heart disease in dogsThengchaisri N., Theerapun W., Kaewmokul S., Sastravaha A.2014BMC Veterinary Research
  10
  18
  4Clinically silent atrial dissociation in a dogKovacevic A., Sastravaha A.2007Journal of Veterinary Cardiology
  9(2),pp. 135-137
  7
  5Evaluation of serum NT-proBNP levels in dogs with respiratory distress associated with heart disease and respiratory diseaseSastravaha A., Kaewmokul S., Udomkusonsri P., Thengchaisri N.2010Thai Journal of Veterinary Medicine
  40(3),pp. 289-295
  2
  6Ameliorative effects of omega-3 concentrate in managing coxofemoral osteoarthritic pain in dogsSastravaha A., Suwanna N., Sinthusingha C., Noosud J., Roongsitthichai A.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(2),pp. 305-311
  1
  7The use of omega-3 concentrate to relieve coxofemoral osteoarthritic pain in dogsSastravaha A., Suwanna N., Sinthusingha C., Noosud J., Olanratmanee E., Roongsitthichai A.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(4),pp. 603-608
  0
  8Atopic dog skin shows decrease of claudin-1 but increase of atopic signature cytokinesTheerawatanasirikul S., Pongket P., Larsuprom L., Sastravaha A.2016Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
  40(2),pp. 243-250
  0
  9Transvenous pacemaker implantation in a schnauzer with sick sinus syndromeSastravaha A., Jirasirirojanakorn K., Noosud J., Duangurai T., Krajarngjang T., Sutthiprapa W., Niyom S., Thengchaisri N.2014Thai Journal of Veterinary Medicine
  44(1),pp. 133-139
  0