ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

3-BromotyrosineAglepristoneAnalgesiaAntimicrobial peptidearteriolesAtopic dermatitisAustraliaBartonella spp.blood groupcanineCatcatscellulose acetatecesarean sectionChemotherapyChronic enteropathyDNA fingerprintdogdogselectrophoresisEndoscopyfelidFelineFleasForce plategait analysisgenetic testingHeart diseaseheartwormhemoglobinHipHouse dust miteHydrogen peroxideJointLymphomamicrosatellitenitric oxideNSAIDsomega-3OrthopedicosteoarthritisPainpain scorePCRperiodontitisphylogenypolycystic kidney diseasepolymerase chain reactionPomeranianporosityprevalenceprognosisproliferationrabbitReceiver operating characteristicRehabilitationretinal detachmentretinopexyroot teeth abscessessemenSerumSerum proteinsuperoxidesurgerytigertolfenamic aciduveitisvasodilationVeterinaryveterinary medicineWestern AustraliaWolbachiaกระต่ายการตัดม่านตาการติดเชื้อการผ่าตัดเคมีบำบัดเครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติชุดตรวจสอบชุดทดสอบเชื้อ Ehrlichia canisปฎิกิริยาลูกโซ่ผิดปกติแต่กำเนิดมะเร็งมะเร็งเต้านมแมวแมว ความหลากหลายทางพันธุกรรมเยื่อหุ้มหัวใจโรคลมชักโรคสัตว์เล็กเลือดโลหิตวิทยาศัลยกรรมสุนัขไส้เลื่อนกระบังลมหมู่เลือดแมวหอบหายใจอะกลีพรีสโตนอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก แอบแฝงกลุ่ม

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย กรไชย กรแก้วรัตน์

mangkon.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351-901-3

Avata

นางสาว กาวิล นันท์กลาง

gavil.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-0540

Avata

ดร. พายุ ศรีศุภร, อาจารย์

payu.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8751-9

Avata

นาย ศราวุธ อย่างธารา

sarawut.y@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2797-1900 ,1061-70


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 28 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 147 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 67 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 106 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 640 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 388 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 252 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 132 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 109 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)