Person Image

  Education

  • วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

  Interest

  โรคสัตว์เล็ก, อายุรศาสตร์ระบบประสาท, ศัลยศาสตร์ระบบประสาท, Neurology and Neuroscience

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
  • ต.ค. 2558 - ต.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ส่วนกลางบางเขน)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 26602 ชั้น 6 อาคาร26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Estrogen receptor β ligand therapy activates PI3K/Akt/mTOR signaling in oligodendrocytes and promotes remyelination in a mouse model of multiple sclerosisKumar S., Patel R., Moore S., Crawford D.K., Suwanna N., Mangiardi M., Tiwari-Woodruff S.K.2013Neurobiology of Disease
  56,pp. 131-144
  109
  2Protective role of N-trans-feruloyltyramine against β-amyloid peptide-induced neurotoxicity in rat cultured cortical neuronsThangnipon W., Suwanna N., Kitiyanant N., Soi-ampornkul R., Tuchinda P., Munyoo B., Nobsathian S.2012Neuroscience Letters
  513(2),pp. 229-232
  35
  3The use of flow cytometry as a diagnostic test for malaria parasitesWongchotigul V., Wongchotigul V., Suwanna N., Krudsood S., Chindanond D., Kano S., Hanaoka N., Akai Y., Maekawa Y., Nakayama S., Kojima S., Looareesuwan S.2004Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  35(3),pp. 552-559
  30
  4Neuroprotective effects of diarylpropionitrile against β-amyloid peptide-induced neurotoxicity in rat cultured cortical neuronsSuwanna N., Thangnipon W., Soi-ampornkul R.2014Neuroscience Letters
  578,pp. 44-49
  23
  5Neuroprotection of N-benzylcinnamide on scopolamine-induced cholinergic dysfunction in human SH-SY5Y neuroblastoma cellsPuangmalai N., Thangnipon W., Soi-Ampornkul R., Suwanna N., Tuchinda P., Nobsathian S.2017Neural Regeneration Research
  12(9),pp. 1492-1498
  21
  6First Detection of Ehrlichia canis in Cerebrospinal Fluid From a Nonthrombocytopenic Dog with Meningoencephalitis By Broad-Range PCRKaewmongkol G., Maneesaay P., Suwanna N., Tiraphut B., Krajarngjang T., Chouybumrung A., Kaewmongkol S., Sirinarumitr T., Jittapalapong S., Fenwick S.2016Journal of Veterinary Internal Medicine
  30(1),pp. 255-259
  16
  7Potential role of N-benzylcinnamide in inducing neuronal differentiation from human amniotic fluid mesenchymal stem cellsThangnipon W., Puangmalai N., Suwanna N., Suwanna N., Soi-ampornkul R., Phonchai R., Kotchabhakdi N., Mukda S., Phermthai T., Julavijitphong S., Tuchinda P., Nobsathian S.2016Neuroscience Letters
  610,pp. 6-12
  10
  8Canine vertebral screw and rod fixation system: Design and mechanical testingLewchalermwong P., Suwanna N., Meij B.2018Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology
  31(2),pp. 95-101
  8
  9Neuroprotection by diarylpropionitrile in mice with spinal cord injurySuwanna N., Thangnipon W., Kumar S., Vellis J.D.2014EXCLI Journal
  13,pp. 1097-1103
  6
  10Protective roles of N-benzylcinnamide on cortex and hippocampus of aged rat brainsThangnipon W., Suwanna N., Suwanna N., Jantrachotechatchawan C., Ngampramuan S., Tuchinda P., Nobsathian S.2015Archives of Pharmacal Research
  38(7),pp. 1380-1388
  4
  11Localization of cerebral hypoperfusion in dogs with refractory and non-refractory epilepsy using [99mtc] ethyl cysteinate dimer and single photon emission computed tomographyHuaijantug S., Huaijantug S., Theeraphun W., Suwanna N., Thongpraparn T., Chanachai R., Aumarm W.2020Journal of Veterinary Medical Science
  82(5),pp. 553-558
  3
  12Protective effects of diarylpropionitrile against hydrogen peroxide-induced damage in human neuroblastoma SH-SY5Y cellsSuthprasertporn N., Suwanna N., Thangnipon W.2019Drug and Chemical Toxicology
  3
  13Curcumin attenuates hydrogen peroxide-induced cytotoxicity in human neuroblastoma SK-N-SH cellsSoi-Ampornkul R., Ghimire S., Thangnipon W., Suwanna N., Vatanashevanopakorn C.2018Siriraj Medical Journal
  70(3),pp. 184-190
  2
  14Ameliorative effects of omega-3 concentrate in managing coxofemoral osteoarthritic pain in dogsSastravaha A., Suwanna N., Sinthusingha C., Noosud J., Roongsitthichai A.2016Thai Journal of Veterinary Medicine
  46(2),pp. 305-311
  2
  15The use of omega-3 concentrate to relieve coxofemoral osteoarthritic pain in dogsSastravaha A., Suwanna N., Sinthusingha C., Noosud J., Olanratmanee E., Roongsitthichai A.2015Thai Journal of Veterinary Medicine
  45(4),pp. 603-608
  0
  16Evaluation of Overshunting between Low and Medium Pressure Ventriculoperitoneal Shunts in Dogs with Severe Hydrocephalus Using Frameless Stereotactic Ventricular Shunt PlacementKeadwut K., Lewchalermwong P., Inpithuk N., Choochalermporn P., Pongpradit A., Koatsang N., Suwanna N.2023Animals
  13(12)
  0
  17A retrospective study of structural brain lesions identified by magnetic resonance imaging in 114 cats with neurological signsPrompinichpong K., Thengchaisri N., Suwanna N., Tiraphut B., Theerapan W., Steiner J.M., Sattasathuchana P.2023Veterinary World
  16(9),pp. 1871-1879
  0