Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

  : Rabiesaccessory organsanesthetic drugsanimal biological resourceanimal germplasmAnimal ReproductionAnimal Welfareassisted reproductionAvian InfluenzaBirdbuccal graftbuccal mucosal graftCancer cellCanine spermatozoaCaptive felidsCatcat spermatozoaCatalasecell bankChilled semenClouded leopardcommon palm civetconservationCryopreservationCulturedetectiondogdog bloodEducationfelidFeline MedicineFeLVfertilityFlat-headed catFrozen-Thawedgenome resource bankingGermline Stem Cellin vitro conservationindigenous chickenintegumentLatex agglutinationmale dogManis javanicaMedicineMobile applicationmorphological studymosquitoesMulti-sectorNational animal cell bankNational Animal Cell Bank Collaborativenested polymerase chain reactionOne HealthOxidative stressParticipatory approach Primordial germ cellsproviral DNAreconstructionreconstructive surgeryReproductionresidueRT-PCRSB222200scalesemensemen collectionseminal traitsSeroprevalenceSperm cryopreservationSpermatozoaStem cellsSuperoxide dismutasesurgeryTigerToxoplasma gondiitransfusionurethroplastyVecTest (R)West Nile virusWild felidsการแช่แข็ง Primordial germ cellการเพาะเลี้ยงกินน้ำบ่อยและปัสสาวะบ่อยเกษตรศาสตร์เครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์มะเร็งเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดพัฒนาชาติแมวโรคเบาจืดสร้างคนสัตว์สุนัขบ้านเชียง โครงกระดูกออสโมลาริตี้แอนติไดยูเรติกฮอร์โมนีurethral

  Interest

  Animal Reproduction, Feline Medicine, Animal Welfare

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2564 - พ.ย. 2564 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
  • เม.ย. 2563 - ก.ย. 2563 ผู้อำนวยการ (ผู้รักษาการแทน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • ต.ค. 2560 - ม.ค. 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ (ผู้รักษาการแทน) คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ค. 2560 - ก.ย. 2560 รองคณบดี กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ค. 2560 - ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการ (ผู้รักษาการแทน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
  • ก.ค. 2560 - ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้รักษาการแทน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
  • มี.ค. 2559 - ก.ค. 2560 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน (รักษาการแทน) คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • มี.ค. 2559 - ก.ค. 2560 รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ค. 2558 - มี.ค. 2559 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Assessment of basic seminal characteristics, sperm cryopreservation and heterologous in vitro fertilisation in the fishing cat (Prionailurus viverrinus)Thiangtum K., Swanson W., Howard J., Tunwattana W., Tongthainan D., Wichasilpa W., Patumrattanathan P., Pinyopoommintr T.2006Reproduction, Fertility and Development
  18(3),pp. 373-382
  37
  2The effects of antioxidants on semen traits and in vitro fertilizing ability of sperm from the flat-headed cat (Prionailurus planiceps)Thuwanut P., Thuwanut P., Chatdarong K., Bergqvist A., Söderquist L., Thiangtum K., Tongthainan D., Axnér E.2011Theriogenology
  76(1),pp. 115-125
  37
  3Seroprevalence of Toxoplasma gondii in captive felids in ThailandThiangtum K., Nimsuphun B., Pinyopanuwat N., Chimnoi W., Tunwattana W., Tongthainan D., Jittapalapong S., Rukkwamsuk T., Maruyama S.2006Veterinary Parasitology
  136(3-4),pp. 351-355
  23
  4Effect of catalase and superoxide dismutase on motility, viability and acrosomal integrity of frozen-thawed cat spermatozoaThiangtum K., Pinyopummin A., Hori T., Kawakami E., Tsutsui T.2009Reproduction in Domestic Animals
  44(SUPPL. 2),pp. 369-372
  15
  5Effect of catalase and superoxide dismutase on motility, viability and acrosomal integrity of canine spermatozoa during storage at 50°cThiangtum K., Hori T., Kawakami E.2012Thai Journal of Veterinary Medicine
  42(4),pp. 447-453
  4
  6Detection of West Nile virus in mosquitoes in Nakhon-pathom and Phetchaburi province, ThailandWitoonsatian K., Sinwat N., Jam-On R., Thiangtum K., Songserm T., Songserm T.2011Thai Journal of Veterinary Medicine
  41(3),pp. 377-381
  3
  7Initiative on Avian Primordial Germ Cell Cryobanking in ThailandChaipipat S., Chaipipat S., Sritabtim K., Piyasanti Y., Prukudom S., Prukudom S., Prukudom S., Jurutha J., Phetpila V., Sinsiri R., Kammongkun J., Molee A., Thiangtum K., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K., Siripattarapravat K.2023Biopreservation and Biobanking
  21(5),pp. 458-466
  1