Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  3D printingamikacinantibioticantibiotic beadAntimicrobial peptidebeadbonebone substitute materialcalcium sulfateCalcium sulfate beadCanineCatceftazidimeCell viabilityChitosancompositeComputer-aided design (CAD)cranial cruciate ligamentcranial cruciate ligament ruptureDiagnosisdogdogsElutionentropyextracapsular techniqueFixation methodfracture classificationgentamicinholding powerhydroxyapatiteInterleukin-8intra-articular suture techniqueisometric distanceKLKlateral suture techniqueloadinglong boneMammary glandManagementMandibular fractureMechanical propertiesminimum alveolar concentrationmorphinenanoparticlenon-tapped insertionOldorthopedic screwOsteoarthritisOsteoblastosteomyelitisOsteosarcomaPlasticPoly(butylene succinate adipate)Polylactic acidporosityporousPrototyperabbitRadial Osteotomy ModelratreleaseSalt leachingsalt leaching techniquesscaffoldSerumsevofluraneskullSpay clamptapped insertiontotal knee arthroplastytramadolTumorVEGFกระดูกกระดูกสะบ้ากระต่ายการปล่อยยาการผ่าตัดการพิมพ์ 3 มิติการรักษาการออกแบบกำลังคนคอมพิวเตอร์ช่วย (แคด)คุณสมบัติเชิงกลเครื่องพิมพ์ 3 มิติแคลเซียมแคลมป์ทำหมันไคโตซานต้นแบบพลาสติกพอลิบิวทิลีน ซัคซิเนต อะดิเปตพอลิแล็กติกแอซิดยาปฏิชีวนะศัลยศาสตร์ในสัตว์เลี้ยง ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สะบ้าเคลื่อนสุนัขอะมิกาซินไฮดรอกซิอพาไทด์

  Interest

  ศัลยศาสตร์ในสัตว์เลี้ยง , ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ค. 2558 - ม.ค. 2559 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (รักษาการแทน) คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ค. 2558 - ก.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of continuous intravenous infusion of morphine and morphine-tramadol on the minimum alveolar concentration of sevoflurane and electroencephalographic entropy indices in dogsMahidol C., Niyom S., Thitiyanaporn C., Suprasert A., Thengchaisri N.2015Veterinary Anaesthesia and Analgesia
  42(2),pp. 182-186
  14
  2Comparison of polymethylmethacrylate (PMMA), native calcium sulfate, and high porous calcium sulfate beads as gentamicin carriers and osteoblast attachmentThitiyanaporn C., Thitiyanaporn C., Thengchaisri N., Udomkusonsri P.2013Songklanakarin Journal of Science and Technology
  35(3),pp. 293-301
  3
  3Effect of porosity of calcium sulfate beads on ceftazidime elution and in vitro osteogenic propertiesThitiyanaporn C., Thitiyanaporn C., Thengchaisri N., Udomkusonsri P.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(5),pp. 703-714
  2
  4Suture attachment sites on stifle joint of small and large dog breeds for cranial cruciate ligament rupture repairThitiyanaporn C.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(2),pp. 157-163
  2
  5Investigation of serum interleukin-8 level and clinicopathological parameters in canine mammary gland tumorsMonkong N., Thitiyanaporn C., Niyatiwatchanchai N., Jaroensong T.2020Veterinary Integrative Sciences
  18(3),pp. 1-10
  1
  6Mechanical testing of paraosseous clamp-cerclage stabilization compared to interfragmentary wiring and combination technique in L-shape acrylic plate simulate to canine mandibular fractureThitiyanaporn C., Wasanasuk K., Shomwiwat N., Plangngan P., Panmongkol P., Suranunt P., Jaroensong T.2022Veterinary Integrative Sciences
  20(1),pp. 107-116
  0
  7Comparison of an intra-articular suture technique and a lateral suture technique in toy breed dogs with cranial cruciate ligament ruptureTuek-U S., Thitiyanaporn C., Phongwirat P., Thengchaisri N., Thengchaisri N.2022Thai Journal of Veterinary Medicine
  52(1),pp. 127-133
  0
  8Comparison of canine stifle kinematic analysis after two types of total knee arthroplasty: A cadaveric studyThitiyanaporn C., Chantarapanich N., Sompaisarnsilp S., Sompaisarnsilp S., Thengchaisri N.2020Veterinary World
  13(5),pp. 956-962
  0
  9Comparison of gentamicin impregnated polymethlymetacrylate bead, gentamicin coated native calcium sulfate bead and gentamicin coated high porous calcium sulfate bead on osteomyelitis management in a rat modelThitiyanaporn C., Thitiyanaporn C., Udomkusonsri P., Thengchaisri N.2013Thai Journal of Veterinary Medicine
  43(3),pp. 397-404
  0
  10Repairing of rabbit calvarial defects by rapid prototyping BisGMA and hydroxy-appatite incorporated BisGMAThengchaisri N., Thitiyanaporn C., Tanodekaew S.2020Thai Journal of Veterinary Medicine
  50(3),pp. 389-395
  0