Person Image

  Education

  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Agricultural Science), Nagoya University , ญี่ปุ่น, 2530

  Expertise Cloud

  accessory organsanatomical modelanatomyapoptosisArsenicbasenjiCadmiumCommercialcommunity-based participatory action.demand-driven curriculumdescending colonDigestive OrgansdogEdible-nest SwiftletentropyEpidermisEpitheliumfemale reproductive systemflood driven diseasesGlycoconjugateglycoconjugatesGlycoconjugates histochemistry goblet cellsGreen Pit ViperGross anatomyGut weedhealth risk managementhistochemicalhistochemistryhistologicalhistologyhorse anatomyhorse anatomy horse carpal jointHumanhuman cholangiocarcinomaImmunohistochemistryInnate immunityIntegumentInteractive learning modelinternational master programintestineKeratinisationKnowledge attitude practice rabiesknowledge practices RabieslectinMalayan pangolinMandibular salivary glandManis javanicaMegkong giant catfish fryminimum alveolar concentrationModelmorphinemorphological studyNatural Rubber Modelone healthovarypangolinPangolin AnatomyPangolin skinpara Rubberparotid salivary glandParticipatory epidemiologyscaleScale evolutionsevofluranestomach epitheliumStudent Volunteersublingual salivary glandswamp buffalotonguetramadolUlva intestinalisVenom Veterinary EducationVeterinary HarmonizationVeterinary TrainingWastewater treatmentWater qualityการดูดซับโลหะหนักการบำบัดน้ำเสียการฝึกปฏิบัติไกลโคคอนจูเกตคุณภาพน้ำแคดเมียมตุ่มรับรสแต่งกลิ่นปลาบึกผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยางพาราแพทย์มหกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง (ส่วนอกและท้อง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหยางพารารอบปากสัตวแพทย์สารหนูสาหร่ายไส้ไก่สุนัขบ้านเชียง โครงกระดูกหุ่นจําลองหุ่นจำลองทางการแพทย์

  Interest

  มหกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง (ส่วนอกและท้อง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบห, Glycoconjugates histochemistry , หุ่นจำลองทางการแพทย์

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2554 - ต.ค. 2560 คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ก.ค. 2550 - ก.ค. 2554 รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ธ.ค. 2542 - ก.ย. 2544 ผู้อำนวยการสถาบันสมทบวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2541 - มิ.ย. 2548 หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2534 - ม.ค. 2542 เลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The histochemistry of glycoconjugates in the colonic epithelium of the chickenSuprasert A., Fujioka T., Yamada K.1987Histochemistry
  86(5),pp. 491-497
  35
  2Glycoconjugates in the secretory epithelium of the chicken mandibular glandSuprasert A., Fujioka T., Yamada K.1986The Histochemical Journal
  18(2-3),pp. 115-121
  19
  3Characterization of Salmonella Typhimurium DNA gyrase as a target of quinolonesKongsoi S., Yokoyama K., Suprasert A., Utrarachkij F., Nakajima C., Suthienkul O., Suzuki Y.2015Drug Testing and Analysis
  7(8),pp. 714-720
  13
  4Immunohistochemical demonstration of keratins in the epidermal layers of the Malayan pangolin (Manis javanica), with remarks on the evolution of the integumental scale armourMeyer W., Liumsiricharoen M., Suprasert A., Fleischer L., Hewicker-Trautwein M.2013European Journal of Histochemistry
  57(3),pp. 172-177
  11
  5Effects of continuous intravenous infusion of morphine and morphine-tramadol on the minimum alveolar concentration of sevoflurane and electroencephalographic entropy indices in dogsMahidol C., Niyom S., Thitiyanaporn C., Suprasert A., Thengchaisri N.2015Veterinary Anaesthesia and Analgesia
  42(2),pp. 182-186
  10
  6Histochemistry of glycoconjugates in ovarian follicles of the adult house musk shrew, suncus murinusSuprasert A., Hirunagi K., Fujioka T., Yokoyama A.1989Acta Anatomica
  136(4),pp. 269-278
  7
  7Demonstration of substances of innate immunity in the integument of the Malayan pangolin (Manis javanica)Meyer W., Liumsiricharoen M., Hornickel I., Suprasert A., Schnapper A., Fleischer L.2010European Journal of Wildlife Research
  56(3),pp. 287-296
  7
  8Lectin histochemistry of glycoconjugates in esophageal mucous gland of the chicken.Suprasert A., Fujioka T.1987Nippon juigaku zasshi. The Japanese journal of veterinary science
  49(3),pp. 555-557
  6
  9Lectin and ultrastructural cytochemistry of glycoconjugates in the cecal epithelium of the chickenSuprasert A., Fujioka T.1988Acta Histochemica
  83(2),pp. 141-151
  6
  10Organization of the sources of reticulospinal projections in the chicken by means of a confocal laser scanning microscopeIshikawa H., Naito J., Ohmori Y., Watanabe T., Suprasert A., Inoue K.1995Journal of Veterinary Medical Science
  57(2),pp. 187-192
  2
  11Use of lectins for detection of glycoconjugate changes in mucous epithelium of the chicken proventriculusSuprasert A., Fujioka T.1990Anatomischer Anzeiger
  170(2),pp. 91-98
  1
  12Histology and glycoconjugates histochemistry in the small and large intestinal epithelium of the Malayan Pangolin, Manis javanicaSuprasert A., Liumsiricharoen M., Pongket P., Prapong T., Doungern A., Prompa N.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(1),pp. 186-191
  0
  13Histology and histochemical distribution of goblet cells in the descending colonic epithelium of the swamp Buffalo (Bubalus bubalis)Pongket P., Liumsiricharoen M., Romratanapan S., Pongjunyakul S., Pongchairerk U., Suprasert A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 63-68
  0