Person Image

  Education

  • วท.บ (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542
  • วท.ม (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • PhD (Plants, Soil, and Insects), University of Tennessee, สหรัฐอเมริกา, 2559

  Expertise Cloud

  AllelochemicalAllelochemicalsand flavonoid compounds.antifungal activityBioactive compoundBioactive compoundsBlue-green algaeCyanobacteriacycadCycadaceaecyclopentane derivativeCyclopentanesdevelopmentEncephalartosendangered speciesendangered specieวFischerellafloral initiationGarden balsamGCMSgene lossgeographic distributiongibberellinGibberellinsHapalosiphon sp.in vitro propagationindoleacetic acidindoleacetic acid derivativeIndoleacetic AcidsJasmonic acidmetabolismmethyltransferaseMethyltransferasesMolecular Structuremorphological charactersNepenthes sp. non-coding chloroplast DNANorwayNorway spruceoxylipinOxylipinsphenolic compoundsphylogenetic treePhylogenyphytohormonePhytophthoraPiceaPicea abiesplant conservationplant extractsplant functional genomicsPlant Growth Regulatorsplant hormonePlant physiologyplant secondary metabolismpotential evaluationpropagationpsbM-trnDRAPDrare native speciesreproductionSABATH methyltransferasesalicylic acidseed germinationseed plantssex-specific DNA sequencesshoot multiplicationsoybeansoybean promising linessprucesustainable usestissue culturetrnL-trnFtrnS-trnGกายวิภาคศาสตร์พืชการกำเนิดดอกการขยายพันธุ์การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการเติบโตการประเมินศักยภาพการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไซยาโนแบคทีเรียถั่วเหลืองพัฒนาการไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ลำดับดีเอ็นเอที่จำเพาะกับเพศวงศ์ถั่ววงศ์ทานตะวันวงศ์ย่อยประดู่วัชพืชสมุนไพรบางชนิดสรีรวิยา พัฒนาการ ถั้วเหลือง การกำเนิดสัณฐานวิทยาเรณูสาบเสือสายพันธุ์ถั่วเหลืองดีเด่นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

  Interest

  plant secondary metabolism, plant functional genomics

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Molecular and biochemical characterization of the jasmonic acid methyltransferase gene from black cottonwood (Populus trichocarpa)Zhao N., Zhao N., Yao J., Chaiprasongsuk M., Li G., Guan J., Tschaplinski T., Guo H., Chen F.2013Phytochemistry
  94,pp. 74-81
  21
  2Substrate-Assisted Catalysis in the Reaction Catalyzed by Salicylic Acid Binding Protein 2 (SABP2), a Potential Mechanism of Substrate Discrimination for Some Promiscuous EnzymesYao J., Yao J., Guo H., Guo H., Chaiprasongsuk M., Zhao N., Chen F., Yang X., Guo H., Guo H.2015Biochemistry
  54(34),pp. 5366-5375
  17
  3Biochemical characterization in Norway spruce (Picea abies) of SABATH methyltransferases that methylate phytohormonesChaiprasongsuk M., Chaiprasongsuk M., Zhang C., Qian P., Chen X., Li G., Trigiano R.N., Guo H., Guo H., Chen F.2018Phytochemistry
  149,pp. 146-154
  17
  4Phylogenetic relationships within cycadaceae inferred from non-coding regions of chloroplast DNASangin P., Lindstrom A., Kokubugata G., Chaiprasongsuk M., Mingmuang M.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(4),pp. 544-557
  8
  5Origin and evolution of a gibberellin-deactivating enzyme GAMTZhang C., Chaiprasongsuk M., Chaiprasongsuk M., Chanderbali A.S., Chanderbali A.S., Chen X., Fu J., Soltis D.E., Soltis D.E., Chen F.2020Plant Direct
  4(12)
  3
  6Molecular identification of Encephalartos (Zamiaceae) species and their relationships to morphological charactersChaiprasongsuk M., Mingmuang M., Thongpan A., Namwongprom K.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(1),pp. 43-60
  1