Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Agriculture Science), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น
  • วท.ม. ( เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.เกียรตินิยม ( เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Allelochemical potentialanatomyBioactive compoundBioactive compoundsBioactivitybioassayBioherbicideBlue-green algaeBrassinosteroidCapsaicincell viabilityCentrosema pascuorum cv. CavalcadeChili pepperCultureCulture of Cyanobacteriacultured extractC-V characteristicscyanbacteriaCyannobacteriacyanobacteriCyanobacteriacyanobacterialcyanobacterial extractCymbopogonCyperaceaedevelopmentdiversitydroughtelectrolyte leakageendangered speciesexometaboliteexportationfiberfiber yieldFischerellaFischerella muscicola (Thuret) GomontFischerella sp.flavonoidsfloral initiationfloweringforage legumeGarden balsamgerminationgiant mimosagiant mimosa (Mimosa pigra L.)Growthgrowth and developmentH2O2 pretreatment็HapalosiphonHapalosiphon ap.Hapalosiphon fontinalis (Ag.) BornetHapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet.Hapalosiphon spHapalosiphon sp.herbicidelipid peroxidationmicropropagationMitotic Indexmorphologyoxidative stressphenolic compoundsphotosynthesisPlant conservation propagationrare native speciesRice strawSecondary metabolitesseed germinationseedling growthsoybeansustainable usestissue cultureการขยายพันธุ์การขาดน้ำการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสงการงอกการงอกของเมล็ดการเจริญเติบโตของต้นกล้าการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชความเครียดความหลากหลายแคปไซซินจังหวัดนครสวรรค์ไซยาโนแบคทีเรียบราสสิโนสเตอรอยด์บึงบอระเพ็ดพริกพริกขี้หนูพฤกษเคมีสัณฐานวิทยาสารกำจัดวัชพืชสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารประกอบฟีนอลิกสารสกัดหยาบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสาหร่ายสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอัลลีโลพาธี

  Interest

  Plant Physiology, Plant Biotechnology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 48 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 176 เรื่อง (เชิงวิชาการ 176 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of 24-epibrassinolide and the synthetic brassinosteroid mimic on chili pepper under droughtKhamsuk O., Sonjaroon W., Suwanwong S., Jutamanee K., Suksamrarn A.2018Acta Physiologiae Plantarum
  40(6)
  40
  2Characterization of phytochemical profile and phytotoxic activity of Mimosa pigra L.Koodkaew I., Senaphan C., Sengseang N., Suwanwong S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(2),pp. 162-168
  20
  3Increased activity and reduced sensitivity of glutamine synthetase in glufosinate-resistant vetiver (Vetiveria zizanioides Nash) cellsPrasertsongskun S., Sangduen N., Suwanwong S., Santisopasri V., Matsumoto H.2002Weed Biology and Management
  2(4),pp. 171-176
  8
  4Nostoc sp. extract induces oxidative stressmediated root cell destruction in mimosa pigra L.Sukkhaeng S., Sanevas N., Suwanwong S.2015Botanical Studies
  56
  5
  5Inhibition of seedling growth in giant mimosa and reduction of mitotic activity in onion root tips caused by cyanobacterial extractSukkhaeng S., Sanevas N., Suwanwong S.2014Chiang Mai Journal of Science
  41(5-1),pp. 1150-1156
  1
  6Antioxidant enzyme activity in salt tolerant selected clones of stylo 184 (Stylosanthes guianensis CIAT 184), an important forage legumeVeraplakorn V., Veraplakorn V., Nanakorn M., Bennett I., Kaveeta L., Suwanwong S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(4),pp. 516-527
  1
  7Allelopathic effects of tamarind husk, lemongrass and citronella residues to suppress emergence and early growth of some weedsSukkhaeng S., Promdang S., Saejiw A., Thanomchat P., Suwanwong S.2023Australian Journal of Crop Science
  17(2),pp. 146-154
  1