Person Image

  Education

  • วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • M.Sc. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2543
  • วท.ด.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2555

  Expertise Cloud

   Alkali Oxygen vacancy XANESACTIVE MEDIUMAlkali hexatitantesAluminumAverage speedBELOUSOV-ZHABOTINSKY REACTIONBelousov-Zhabotinsky reactionsBiomedical engineeringBlood vesselsbreakupCARDIAC-MUSCLECarlaChemical mediumsCircular waveguidesConductor materialsCopperCopper meshesDeoxygenationDFTDiffusion in liquidsDRIFTDYNAMICSElectrical conductorsELECTRIC-FIELDElectromagnetic shieldingElectromagnetic wavesElectron energiesElectron microscopesElectron microscopyEnclosuresEpitaxial grapheneEpitaxial growthexcitable mediaexternal gamma radiation dose rateFatty acidsFlat coilGrapheneGraphene layersHelical pitchHexatitanatesHydrocarbonsKetonizationLow energy electron microscopyLow-energy electron microscopyLower frequenciesMagnetic shieldingMEDIAMODELNew devicesNon-magnetic materialsOregonator modelOxygen vacancyPEEMpinningPROPAGATIONreaction-diffusion mechanismReaction-diffusion mechanismsreaction-diffusion systemReactivityScroll wavesSelf organizationsSelf-organizationShielding effectivenessShielding enclosureSiCSiC(0 0 0 1)Silicon carbideSmooth substratesSpatial controlSpatial variationsSpectrum analyzersspiral waveSpiral wavesStatic magnetic fieldsSubstrate scratchSynchrotron based techniques for characterization of structural and electronic property of materialsSYSTEMSWave dynamicsWave frequenciesWave structuresWire diameterXANESกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากลไกปฏิกิริยาและการแพร่การกระตุ้นสามมิติการกำจัดคลื่นการจัดการความรู้การเรียงตัวคลื่นสไปรอลตัวกลางกระตุ้นได้ตัวกลางเคมีทฤษฎีฟังก์ชันนอลของความหนาแน่นนิสตินิสิตปฏิกิริยาบิโลซอฟ-ซาบอทินสกีผลลัพธ์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาทั่วไป

  Interest

  Synchrotron based techniques for characterization of structural and electronic property of materials

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2565 - มี.ค. 2567 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
  • เม.ย. 2561 - มี.ค. 2565 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์
  • ต.ค. 2560 - เม.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Propagation of spiral waves pinned to circular and rectangular obstaclesSutthiopad M., Luengviriya J., Porjai P., Phantu M., Kanchanawarin J., Müller S.C., Luengviriya C.2015Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
  91(5)
  17
  2Influence of excitability on unpinning and termination of spiral wavesLuengviriya J., Sutthiopad M., Phantu M., Porjai P., Kanchanawarin J., Müller S.C., Luengviriya C.2014Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
  90(5)
  15
  3Production of liquid fuel from palmitic acid over nanocrystalline CeO2-based catalysts with minimal use of H2Maluangnont T., Dararat C., Kulrat T., Soontontaweesub S., Anothaiwalaikul T., Bunprechawong P., Chanda R., Kanchanawarin J., Kidkhunthod P., Sooknoi T.2017Catalysis Communications
  102,pp. 123-126
  14
  4Local structure of stoichiometric and oxygen-deficient A 2Ti6O13 (A = Li, Na, and K) studied by X-ray absorption spectroscopy and first-principles calculationsKanchanawarin J., Limphirat W., Promchana P., Sooknoi T., Maluangnont T., Simalaotao K., Boonchun A., Boonchun A., Reunchan P., Reunchan P., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2018Journal of Applied Physics
  124(15)
  12
  5Spatial variation of the number of graphene layers formed on the scratched 6H-SiC(0 0 0 1) surfaceOsaklung J., Osaklung J., Euaruksakul C., Euaruksakul C., Meevasana W., Meevasana W., Meevasana W., Songsiriritthigul P., Songsiriritthigul P., Songsiriritthigul P.2012Applied Surface Science
  258(10),pp. 4672-4677
  6
  6A derivation of the Z → ∞ limit for atomsManoukian E., Osaklung J.2000Progress of Theoretical Physics
  103(4),pp. 697-702
  1
  7Effect of a modified sinusoidal forcing on spiral wave in a simulated reaction-diffusion systemKhaothong K., Sutthiopad M., Kumchaiseemak N., Luengviriya J., Kanchanawarin J., Müller S., Luengviriya C.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  1
  8Initiation of two-armed spiral waves pinned to obstacles in simulated excitable mediaPonboonjaroenchai B., Sutthiopad M., Kanchanawarin J., Luengviriya C., Luengviriya J., Muller S.2019BMEiCON 2018 - 11th Biomedical Engineering International Conference
  0
  9Multiarmed spiral waves generated by periodic stimuli in excitable systemsLuengviriya J., Sutthiopad M., Kanchanawarin J., Luengviriya C.2020Journal of Physics: Conference Series
  1593(1)
  0
  10Dynamics of spiral waves and bubble formation in a closed chemical system of thin photosensitive excitable mediaKhaothong K., Chanchang V., Kanchanawarin J., Sutthiopad M., Luengviriya C.2022Journal of Physics: Conference Series
  2145(1)
  0
  11Estimation of external gamma radiation dose rate for personnel and students in the area of Kasetsart university, ThailandPornnumpa C., Kanchanawarin J.2019Journal of Physics: Conference Series
  1285(1)
  0