Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, ไทย, 2538
  • M.S.(Chemical Engineering), Lehigh University, สหรัฐอเมริกา, 2541
  • Ph.D.(Chemical Engineering), Lehigh University, สหรัฐอเมริกา, 2547

  Expertise Cloud

  ALOHAAntibacterial activityantistatic rubberantistatic rubber glovesbacteriaBias tireBiogasCarbon footprintCassava RootCassava starchCentral composite designsChitosanCopolymersDeproteinizationdrilling rigEnergy conservationengine roomgraftingHierarchical porous silicasimmobilizationlife cycle assessmentlife cycle assessment (LCA)Mechanical propertiesMethyl MethacrylatemodelingNatural RubberNeural networkspolystyrenePre vulcanizationsPrevulcanizationProteaseRaspingrisk assessmentsepiolitesilicaSilicon compoundsSodium dodecyl sulfateSol-gelssoy sauceSulfur compoundsSurfactantTetraethylenepentamineThermal insulationtruck tireUVUV radiationการเชื่อมขวางด้วยพันธะโคเวเลนต์การประเมินความเสี่ยงการหาสภาวะที่เหมาะสมความปลอดภัยไคโตซานซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาดโซเดียม ซิลิเกตน้ำยางธรรมชาติน้ำยางสด น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยความหนืดไนไตรส์บัดกรีโปรติเอสผลิตภัณฑ์ยางยางธรรมชาติยางล้อรถบรรทุกยางล้อรถประจำทางยาปฏิชีวนะยูวีเยื่อเลือกผ่านโปรตอนระบบผลิตไอน้ำระบบวัดคุมนิรภัยรีไซเคิลพลาสติกรีดอกซ์รูพรุนทรงกลมกลวงฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียลิกนินแลกเปลี่ยนโปรตอนวัลคาไนเซชั่นวัสดุนำไฟฟ้าวัสดุรูพรุนซิลิกาวัสดุลิกนินวิธีการกำจัดวิธีการทางสถิติวิธีโซลเจลอิมัลชันวิธีทากูชิวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีเศษเหลือทิ้งปาล์มสไตรีน-บิวตะไดอีน-รับเบอร์สไตรีน-ยางธรรมชาติสภาวะที่เหมาะสมสภาวะในการสังเคราะห์สมรรถนะของเซลล์สร้างเครือข่ายสวอทสัตว์เลี้ยงสารตัวเติมชนิดใหม่สารต้านเชื้อแบคทีเรียสารแม่แบบสารลดแรงตึงผิวสารไวไฟหางน้ำยางหางน้ำยางธรรมชาติ

  Interest

  การยึดจับพอลิเมอร์ด้วยพื้นผิวทีมีประจุตรงข้าม, การสังเคราะห์พอลิเมอร์เพื่อนำไปใช้ในการเซลล์เชื้อเพลิง, การตรึงเอนไซม์บนตัวรองรับพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการทำปฏิกิริยาต่างๆ เช่นย่อยโปรตีนในยางธรรมชาติ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคาร1 วิศวกรรมเคมี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 99 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 44 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 55 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 93 เรื่อง (เชิงวิชาการ 92 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Sharp polyelectrolyte adsorption cutoff induced by a monovalent saltHansupalak N., Santore M.2003Langmuir
  19(18),pp. 7423-7426
  59
  2Biogas reduces the carbon footprint of cassava starch: a comparative assessment with fuel oilHansupalak N., Piromkraipak P., Tamthirat P., Manitsorasak A., Sriroth K., Tran T., Tran T.2016Journal of Cleaner Production
  134(Part B),pp. 539-546
  39
  3Polyelectrolyte Desorption and Exchange Dynamics near the Sharp Adsorption Transition: Weakly Charged ChainsHansupalak N., Santore M.2004Macromolecules
  37(4),pp. 1621-1629
  23
  4Kinetics and mechanism of grafting styrene onto natural rubber in emulsion polymerization using cumene hydroperoxide-tetraethylenepentamine as redox initiatorSongsing K., Vatanatham T., Hansupalak N.2013European Polymer Journal
  49(5),pp. 1007-1016
  23
  5Prediction of mechanical properties of compatibilized styrene/natural- rubber blend by using reaction conditions: Central composite design vs. artificial neural networksSresungsuwan N., Hansupalak N.2013Journal of Applied Polymer Science
  127(1),pp. 356-365
  18
  6Environmental impacts of examination gloves made of natural rubber and nitrile rubber, identified by life-cycle assessmentPatrawoot S., Tran T., Tran T., Arunchaiya M., Somsongkul V., Chisti Y., Hansupalak N.2021SPE Polymers
  2(3),pp. 179-190
  18
  7Improvement of proton-exchange membrane fuel cell performance using platinum-loaded carbon black entrapped in crosslinked chitosanPhompan W., Hansupalak N.2011Journal of Power Sources
  196(1),pp. 147-152
  17
  8Template-assisted facile synthesis and characterization of hollow calcium silicate hydrate particles for use as reflective materialsPhattharachindanuwong C., Hansupalak N., Plank J., Chisti Y.2018Materials Research Bulletin
  97,pp. 343-350
  15
  9Deproteinization of natural rubber using protease immobilized on epichlorohydrin cross-linked chitosan beadsPrasertkittikul S., Chisti Y., Hansupalak N.2013Industrial and Engineering Chemistry Research
  52(33),pp. 11723-11731
  14
  10Kinetics and modeling of methyl methacrylate graft copolymerization in the presence of natural rubber latexSirirat T., Vatanatham T., Hansupalak N., Rempel G., Arayapranee W.2015Korean Journal of Chemical Engineering
  32(5),pp. 980-992
  14
  11Natural rubber as a template for making hollow silica spheres and their use as antibacterial agentsKerdlap W., Thongpitak C., Keawmaungkom S., Warakulwit C., Klangprapan S., Choowongkomon K., Chisti Y., Hansupalak N.2019Microporous and Mesoporous Materials
  273,pp. 10-18
  12
  12Production and characterization of hierarchical porous silica made using natural rubber as template: Effects of the template removal methods, the pH of production, and the natural rubber sourcesPhattharachindanuwong C., Hansupalak N., Jantawatchai K., Warakulwit C., Plank J., Chisti Y.2016Chemical Engineering Research and Design
  113,pp. 273-283
  11
  13Prediction of styrene conversion of polystyrene/natural rubber graft copolymerization using reaction conditions: Central composite design versus artificial neural networksAroonsingkarat K., Hansupalak N.2013Journal of Applied Polymer Science
  128(4),pp. 2283-2290
  10
  14Production and characterization of a novel hierarchical porous silica adsorbent for removal of methylene blue dye from wastewatersJantawatchai K., Jitpluem S., Kerdlap W., Phanawadee P., Warakulwit C., Chisti Y., Hansupalak N.2017Chemical Engineering Communications
  204(12),pp. 1452-1465
  9
  15Sulfur-Free Prevulcanization of Natural Rubber Latex by Ultraviolet Irradiation in the Presence of DiacrylatesWiroonpochit P., Uttra K., Jantawatchai K., Hansupalak N., Chisti Y.2017Industrial and Engineering Chemistry Research
  56(25),pp. 7217-7223
  8
  16Sulfur-Free Prevulcanization of Natural Rubber Latex by Ultraviolet IrradiationHansupalak N., Srisuk S., Wiroonpochit P., Chisti Y.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
  55(14),pp. 3974-3981
  8
  17Kinetic study of styrene and methyl methacrylate emulsion polymerization induced by cumene hydroperoxide/tetraethylenepentamineSirirat T., Vatanatham T., Hansupalak N., Rempel G.L., Arayapranee W.2015Journal of Polymer Research
  22(2)
  8
  18A comparison between the effects of sepiolite and silica on mechanical properties and thermal stability of NR/EPDM blendWinya N., Winya N., Hansupalak N.2016MATEC Web of Conferences
  69
  8
  19Morphology and adsorption capacity of sodium silicate-based hierarchical porous silica templated on natural rubber: Influence of washing-drying methodsPhatharachindanuwong C., Hansupalak N., Chareonpanich M., Chisti Y., Limtrakul J., Plank J.2014Materials Letters
  130,pp. 206-209
  8
  20Optimal conditions for deproteinizing natural rubber using immobilized alkaline proteaseJunoi S., Chisti Y., Hansupalak N.2015Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  90(1),pp. 185-193
  6
  21Compositing prevulcanized natural rubber with multiwalled carbon nanotubes to make antistatic filmsWiroonpochit P., Keawmaungkom S., Chisti Y., Hansupalak N.2022Polymers for Advanced Technologies
  6
  22Prediction of pore properties of hierarchical porous silica templated on natural rubberOng-on I., Embley B., Chisti Y., Hansupalak N.2016Microporous and Mesoporous Materials
  233,pp. 1-9
  5
  23Extraction of curcumin from turmeric by ultrasonic-assisted extraction, identification, and evaluation of the biological activityInsuan W., Hansupalak N., Chahomchuen T.2022Journal of HerbMed Pharmacology
  11(2),pp. 188-196
  4
  24A novel preparation of natural rubber films with a conducting nanocarbon network for antistatic applicationsWiroonpochit P., Keawmaungkom S., Chisti Y., Hansupalak N.2023Materials Today Communications
  34
  3
  25Model-based design, synthesis and use of thermally insulating mortar formulations for energy conservation in buildingsSarilak D., Kerdlap W., Embley B., Chisti Y., Hansupalak N.2020Journal of Cleaner Production
  276
  3
  26Identification of bacteria caused bad odors in the rubber plantsChoowongkomon K., Pumloifa S., Hansupalak N., Insuan W.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  27A simple postsulfonation of poly(arylene ether sulfone) Radel RSrithong S., Jiraratananon R., Hansupalak N.2011Journal of Applied Polymer Science
  119(2),pp. 973-976
  1
  28Immobilized flavourzyme on chitosan beads for seasoning sauce production: Covalent binding vs entrapmentHansupalak N., Kitsongsermthon P., Jiraratananon R.2010ACS Symposium Series
  1061,pp. 53-62
  0
  29Synthesis of hollow silica spheres using skim natural rubber as a templateHansupalak N., Jantawatchai K.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  30Performance of PEMFC with platinum/carbon black entrapped in a chitosan matrixHansupalak N., Sodapak K., Ghatty S.L., Rambabu B.2018Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  31Insect-trapping glues made of natural rubber: Effects of nonrubber components and rubber molar mass on performanceHansupalak N., Tengpavadee S., Chisti Y., Uttra K., Wiroonpochit P.2023International Journal of Adhesion and Adhesives
  126
  0
  32Synthesis of low crystalline thermally insulating calcium silicate hydrate via a simple template-assisted sol–gel methodWiroonpochit P., Boonmee P., Kerdlap W., Chisti Y., Hansupalak N.2022Construction and Building Materials
  353
  0
  33Surfactants affect urea deproteinization and subsequent prevulcanization of natural rubber latexWiroonpochit P., Sarilak D., Insuan W., Chahomchuen T., Chollakup R., Chisti Y., Hansupalak N.2024Materials Chemistry and Physics
  311
  0
  34Multi-response optimization of conductive natural rubber films with enhanced properties and reduced materials requirementsWiroonpochit P., Keawmaungkom S., Chisti Y., Hansupalak N.2024Industrial Crops and Products
  212
  0