Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2524
  • วท.ม..(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2528
  • D.Sc.(Chemical Engineering ), Washington University , USA, 2539

  Expertise Cloud

  Back diffusionCatalytic crackingCFDCFD SIMULATIONComputational fluid dynamicsDesignDiscrete Element MethodFlow fieldFluidizationFuel CellGrapheneHydrodesulfurizationHydrodynamickinetic rateMass transfermodelingModeling of chemical reactorsModellingModelling and Simulationmould Multi-fluid model.Multiphase reactorsNUMERICAL-SIMULATIONPEMFCReactorSimulationSlanted channelWater managementเครื่องปฏิกรณ์หลายเฟสโคพอลิเมอร์ชั้นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวมวลเชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอนเซลล์เชื้อเพลิงแบบ เปิดสัมผัสอากาศเซลล์เชื้อเพลิงแบบป้อนเอทานอลโดยตรงเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอลเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอลป้อนตรงไซโคลเฮกซานอลไซโคลเฮกซานอล cyclohexanolไซโคลเฮกซาโนนไซโคลเฮกซาโนน cyclohexanoneไซโคลเฮกเซนดีเอมอีดีเอ็มอี DMEไดเมทิลอีเทอร์ Dimrthyl etherไดเมธิลอีเทอร์ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นสูงตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ถังปฏิกรณ์เทคโนโลยีปฏิกรณ์เทคโนโลยียางพาราแบบจำลองแบบจำลองคณิตศาสตร์ไบโอดีเซลปฏิกรณ์ก๊าซของเหลวปฏิกรณ์ก๊าซ-ของเหลว gas-liquid reactปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์ปฏิกรณ์ก๊าซลิฟท์ gas-lift reactorปฏิกรณ์ก๊าซและของเหลวพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน alternative energyพลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนพลังงานแห่งอนาคตพลังงานไฮโดรเจนพอลิเมอร์พารามิเตจอร์การออกแบบ design parameteพารามิเตอร์พารามิเตอร์การออกแบบแฟตเตอร์ประสิทธิผลเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแม่พิมพ์ยางธรรมชาติ สไตรีน-บิวตะไดอีน-รับเบอรยางโปรตีนต่ำ กร๊าฟท์พอลิเมอร์ระบบโทโมแกรมรีไซเคิลพลาสติกวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีสมบัติของยางธรรมชาติสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงสมรรถนะเซลล์เชื้อเพลิงส่วนประกอบเอิเล็กโทรดเมมเบรนสารละลายออกซิเดชันอัตราการเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโทรดอิเล็กโทรดนาโนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี petrochemical industอุทกพลศาสตร์เอทานอลเอธานอลไฮโดรเจนไฮโดรเจนซัลไฟด์ไฮโดรดีซัลฟูไรเซชันไฮโดรไดนามิกส์

  Interest

  Reaction Engineering, Modelling and Simulation, Energy & Environment, Fuel Cell

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 80 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 42 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 72 เรื่อง (เชิงวิชาการ 62 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Discrete particle simulation of solids motion in a gas-solid fluidized bedLimtrakul S., Chalermwattanatai A., Unggurawirote K., Tsuji Y., Kawaguchi T., Tanthapanichakoon W.2003Chemical Engineering Science
   58(3-6),pp. 915-921
   79
   2DEM modeling and simulation of a catalytic gas-solid fluidized bed reactor: A spouted bed as a case studyLimtrakul S., Boonsrirat A., Vatanatham T.2004Chemical Engineering Science
   59(22-23),pp. 5225-5231
   72
   3Solids motion and holdup profiles in liquid fluidized bedsLimtrakul S., Chen J., Ramachandran P., Duduković M.2005Chemical Engineering Science
   60(7),pp. 1889-1900
   60
   4Assisted water management in a PEMFC with a modified flow field and its effect on performanceBunmark N., Limtrakul S., Fowler M., Vatanatham T., Gostick J.2010International Journal of Hydrogen Energy
   35(13),pp. 6887-6896
   36
   5Lagrangian modeling and simulation of effect of vibration on cohesive particle movement in a fluidized bedLimtrakul S., Rotjanavijit W., Vatanatham T.2007Chemical Engineering Science
   62(1-2),pp. 232-245
   34
   6Ultraporous palladium supported on graphene-coated carbon fiber paper as a highly active catalyst electrode for the oxidation of methanolSawangphruk M., Krittayavathananon A., Chinwipas N., Srimuk P., Vatanatham T., Limtrakul S., Foord J.S.2013Fuel Cells
   13(5),pp. 881-888
   34
   7Axial gas and solids mixing in a down flow circulating fluidized bed reactor based on CFD simulationKhongprom P., Aimdilokwong A., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2012Chemical Engineering Science
   73,pp. 8-19
   33
   8Classifying flow regimes in three-phase fluidized beds from CARPT experimentsFraguío M.S., Cassanello M.C., Larachi F., Limtrakul S., Dudukovic M.2007Chemical Engineering Science
   62(24),pp. 7523-7529
   24
   9Hydrodynamic behaviors and mixing characteristics in an internal loop airlift reactor based on CFD simulationWadaugsorn K., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2016Chemical Engineering Research and Design
   113,pp. 125-139
   20
   10Experiments, modeling and scaling-up of membrane reactors for hydrogen production via steam methane reformingChompupun T., Limtrakul S., Vatanatham T., Kanhari C., Ramachandran P.A.2018Chemical Engineering and Processing - Process Intensification
   134,pp. 124-140
   19
   11Gas-lift reactor for hydrogen sulfide removalLimtrakul S., Rojanamatin S., Vatanatham T., Ramachandran P.2005Industrial and Engineering Chemistry Research
   44(16),pp. 6115-6122
   12
   12DEM modeling and simulation of a down-flow circulating fluidized bedLimtrakul S., Thanomboon N., Vatanatham T., Khongprom P.2008Chemical Engineering Communications
   195(11),pp. 1328-1344
   11
   13Water transport in a PEM fuel cell with slanted channel flow field platesWawdee P., Limtrakul S., Vatanatham T., Fowler M.W.2015International Journal of Hydrogen Energy
   40(9),pp. 3739-3748
   11
   14Modeling of electro-organic synthesis to facilitate cleaner chemical manufacturing: Adiponitrile productionSuwanvaipattana P., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2017Journal of Cleaner Production
   142,pp. 1296-1308
   10
   15Mathematical modeling and simulation for gas-liquid reactorsKongto A., Limtrakul S., Ngaowsuwan K., Ramachandran P., Vatanatham T.2005Computers and Chemical Engineering
   29(11-12 SPEC. ISS.),pp. 2461-2473
   8
   16Distribution coefficient and adsorption-desorption rates of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) onto and from the surface of suspended particles in fresh waterSirivithayapakorn S., Limtrakul S.2008Water, Air, and Soil Pollution
   190(1-4),pp. 45-53
   8
   17Kinetic evaluation for hydrodesulfurization via lumped model in a trickle-bed reactorBannatham P., Teeraboonchaikul S., Patirupanon T., Arkardvipart W., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2016Industrial and Engineering Chemistry Research
   55(17),pp. 4878-4886
   5
   18Heat transfer effect in scaling-up a fluidized bed reactor for propylene polymerizationBumphenkiattikul P., Limtrakul S., Vatanatham T., Khongprom P., Ramachandran P.A.2018RSC Advances
   8(50),pp. 28293-28312
   4
   19Modeling of Chemical Vapor Deposition of Silane for Silicon Production in a Spouted Bed via Discrete Element Method Coupled with Eulerian ModelChanlaor P., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2018Industrial and Engineering Chemistry Research
   57(36),pp. 12096-12112
   4
   20A solution strategy for the film model for non-isothermal gas-liquid reactionsLimtrakul S., Kongto A., Vatanatham T., Ramachandran P.2010Chemical Engineering Science
   65(15),pp. 4420-4431
   4
   21Scaling of a catalytic cracking fluidized bed downer reactor based on computational fluid dynamics simulationsKhongprom P., Ratchasombat S., Wanchan W., Bumphenkiattikul P., Limtrakul S.2020RSC Advances
   10(5),pp. 2897-2914
   3
   22Modeling and evaluation of hydrodesulfurization and deactivation rates for partially wetted Trilobe catalyst using finite element methodLimtrakul S., Bannatham P., Teeraboonchaikul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2019Powder Technology
   354,pp. 779-791
   2
   23Study of wall-to-bed heat transfer in circulating fluidized bed riser based on CFD simulationWanchan W., Khongprom P., Limtrakul S.2020Chemical Engineering Research and Design
   156,pp. 442-455
   2
   24Mixing Characteristics of Gas and Liquid Phases in Bubble Column Reactors from Virtual Tracer SimulationWadaugsorn K., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2018Industrial and Engineering Chemistry Research
   57(42),pp. 14064-14079
   2
   253-D simulation of particle and gas flow behavior in a riser with venturi pipe inletKhongprom P., Limtrakul S., Vatanatham T.2008Chiang Mai Journal of Science
   35(1),pp. 131-140
   2
   26Cleaning of lubricant-oil-contaminated plastic using liquid carbon dioxideCharoenchaitrakool M., Tungkasatan S., Vatanatham T., Limtrakul S.2016Journal of Industrial and Engineering Chemistry
   34,pp. 313-320
   1
   27The effect of process factors to the kinetic studies of emulsion copolymerization of natural rubber and styreneJaimuang S., Vatanatham T., Limtrakul S., Prapainainar P.2014Advanced Materials Research
   844,pp. 361-364
   1
   28Axial gas mixing in a high density downer reactorKhongprom P., Limtrakul S., Vatanatham T.2014CFB-11: Proceedings of the 11th International Conference on Fluidized Bed Technology
   ,pp. 67-72
   1
   29Scaling up of CO2Sorption in DSU Fluidized Bed Reactor Based on CFD SimulationKhongprom P., Soontarose P., Wanchan W., Limtrakul S.2019RI2C 2019 - 2019 Research, Invention, and Innovation Congress
   0
   30CFD Simulation of the Hydrodynamics in Three Phase Fluidized Bed Reactor: Effect of Particle PropertiesKhongprom P., Wanchan W., Kamkham K., Limtrakul S.2019RI2C 2019 - 2019 Research, Invention, and Innovation Congress
   0
   31Two-Scale Model for Kinetics, Design, and Scale-Up of Biodiesel ProductionBannatham P., Banthaothook C., Limtrakul S., Vatanatham T., Jaree A., Ramachandran P.A.2021Industrial and Engineering Chemistry Research
   0
   32Amidation Reaction System: Kinetic Studies and Improvement by Product RemovalWongwanichkangwarn I., Limtrakul S., Vatanatham T., Ramachandran P.A.2021ACS Omega
   0
   33Catalytic Cracking of Heavy Oil from Waste Plastic in Tapered Circulating Fluidized Bed Riser ReactorKhongprom P., Whansungnoen T., Pienduangsri P., Wanchan W., Limtrakul S.2020E3S Web of Conferences
   141
   0
   34Dispersion Model for Cocurrent Upflow Circulating Fluidized Bed (Riser) and Cocurrent Downflow Circulating Fluidized Bed (Downer) for Thermal CrackingKruehong C., Limtrakul S., Ramachandran P.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
   ,pp. 168-176
   0
   35Temperature control of polypropylene thermal cracking reactor by input/output linearization with two-degree-of-freedom structureWantawee S., Panjapornpon C., Limtrakul S., Vatanatham T.2015Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
   52,pp. 72-78
   0
   36Assessment of anammox bacteria in the enrichment culture on sand and granular activated carbonSukthamruksa C., Saricheewin K., Intaraprasong V., Yimhoy P., Sirivithayapakorn S., Limtrakul S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
   45(6),pp. 1150-1157
   0
   37Scaleup effect on performance of proton exchange membrane fuel cellLeelasupakorn H., Kaewchada A., Traisantikul W., Tiengtrakarnsuk W., Limtrakul S., Vatanatham T.2008Chiang Mai Journal of Science
   35(1),pp. 89-94
   0