Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Chemical Engineering), The University of Queensland, ออสเตรเลีย, 2541

  Expertise Cloud

  AutoclaveBiodieselbiodiesel productionBioethanolCFDChitosanComputational Fluid Dynamic (CFD)computational fluid dynamicsComputational Fluid Dynamics (CFD)ControlControllabilityCPSSdefatted rice branDesign reactorDistinct Element Method (DEM)DoxorubicinEthanol ProductionEvacuationexplosionFast pyrolysisFire dynamics simulationGenetic algorithmHeat exchanger networkHeat Exchanger Networksmeta-heuristic optimizationmicroalgaeMicrowaveMicrowave-assisted pyrolysismolecular modelingmulti-objective optimizationOptimizationPEM fuel cellPinch Analysisreactive distillationRisk AssessmentScheduling Batch ProcessSimulationSkim milk powder/ Stickinesssoil corrosionSoy protein isolateSpherocylinder Particle.Spirulina platensissubcritical waterTechno-economicTechno-economicsTestThai Palm OilTIS 18000TransesterificationTransesterification reactorTriglyceridestubular photo bioreactortubular photobioreactorstubular solid oxide fuel cellTubular photobioreactorUltrasonic attenuation spectroscopyUnit operationventilationVibrated Fluidized BedVirtual Impactorwaste utilizationWastewater minimizationwater footprint / biodiesel/palm oil/Thailand worker's residential buildingXylitolXyloseกระบวนการทำให้เย็นกระบวนการผลิตกระบวนการสังเคราะห์ก๊าซธรรมชาติการกลั่นแบบมีปฏิกิริยาการเกิดเพลิงไหม้การควบคุมการคัดเลือกการผลิตเซลลูเลสสูงการจัดทำแผนการจัดลำดับหอกลั่นการจำลองการจำลองการผลิตการจำลองสถานการณ์การฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมการดัดแปลงพันธุกรรมยีสต์สร้างเซลลูเลสการถ่ายทอดเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพโคจิการทดสอบการบูรณาการความร้อนการประเมินความเสี่ยงการปรับปรุงโครงสร้างอาคารการปรับปรุงอาคารการเปลี่ยนแปลงการผลิตซีอิ้วและเต้าเจี้ยวระดับชุมชนและโการผลิตแบบวิวิธสัมพันธ์การเผาไหม้การยกระดับมาตรฐานการผลิตซีอิ้วและเต้าเจีการระเบิดการรั่วไหลการหมักแบบแห้งการหาค่าเหมาะสมการอพยพบูรณาการกระบวนการหน่วยปฏิบัติการอัคคีภัย

  Interest

  ทฤษฎีการควบคุม, การออกแบบกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีสะอาด พลังงานและความปลอดภัย

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 98 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 78 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 42 เรื่อง (เชิงวิชาการ 42 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1GAPinch: Genetic algorithm toolbox for water pinch technologyPrakotpol D., Srinophakun T.2004Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
   43(2),pp. 203-217
   75
   2Design of raceway ponds for producing microalgaeSompech K., Chisti Y., Srinophakun T.2012Biofuels
   3(4),pp. 387-397
   67
   3Particle formation of ibuprofen-supercritical CO2 system from rapid expansion of supercritical solutions (RESS): A mathematical modelHirunsit P., Huang Z., Srinophakun T., Charoenchaitrakool M., Kawi S.2005Powder Technology
   154(2-3),pp. 83-94
   62
   4Optimization of lactic acid production by immobilized Lactococcus lactis IO-1Sirisansaneeyakul S., Luangpipat T., Vanichsriratana W., Srinophakun T., Chen H., Chisti Y.2007Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology
   34(5),pp. 381-391
   44
   5Control structure design for optimal operation of heat exchanger networksLersbamrungsuk V., Srinophakun T., Narasimhan S., Skogestad S.2008AIChE Journal
   54(1),pp. 150-162
   36
   6Simulation of power cycle with energy utilization diagramSrinophakun T., Laowithayangkul S., Ishida M.2001Energy Conversion and Management
   42(12),pp. 1437-1456
   35
   7Modified genetic algorithm for nonlinear data reconciliationWongrat W., Srinophakun T., Srinophakun P.2005Computers and Chemical Engineering
   29(5),pp. 1059-1067
   34
   8Life cycle assessment of biodiesel production from jatrophaKaewcharoensombat U., Prommetta K., Srinophakun T., Srinophakun T.2011Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
   42(3),pp. 454-462
   32
   9Ionic conductivity in a chitosan membrane for a PEM fuel cell using molecular dynamics simulationSrinophakun T., Martkumchan S.2012Carbohydrate Polymers
   88(1),pp. 194-200
   31
   10Optimal hydrodynamic design of tubular photobioreactorsWongluang P., Chisti Y., Srinophakun T.2013Journal of Chemical Technology and Biotechnology
   88(1),pp. 55-61
   25
   11Integration of safety instrumented system with automated HAZOP analysis: An application for continuous biodiesel productionJeerawongsuntorn C., Sainyamsatit N., Srinophakun T.2011Journal of Loss Prevention in the Process Industries
   24(4),pp. 412-419
   22
   12Preliminary study of conformation and drug release mechanism of doxorubicin-conjugated glycol chitosan, via cis-aconityl linkage, by molecular modelingSrinophakun T., Boonmee J.2011International Journal of Molecular Sciences
   12(3),pp. 1672-1683
   16
   13Solving mixed-integer nonlinear programming problems using improved genetic algorithmsWasanapradit T., Mukdasanit N., Chaiyaratana N., Srinophakun T., Srinophakun T.2011Korean Journal of Chemical Engineering
   28(1),pp. 32-40
   13
   14A systematic formulation for HAZOP analysis based on structural modelBoonthum N., Mulalee U., Srinophakun T.2014Reliability Engineering and System Safety
   121,pp. 152-163
   11
   15Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated yeast cellsSirisansaneeyakul S., Chainoy R., Vanichsriratana W., Srinophakun T., Chisti Y.2009Journal of Chemical Technology and Biotechnology
   84(8),pp. 1218-1228
   8
   16A Mixed Coding Scheme of a Particle Swarm Optimization and a Hybrid Genetic Algorithm with Sequential Quadratic Programming for Mixed Integer Nonlinear Programming in Common Chemical Engineering PracticeChanthasuwannasin M., Kottititum B., Srinophakun T.2017Chemical Engineering Communications
   204(8),pp. 840-851
   6
   17Early age carbonation of fiber-cement composites under real processing conditions: A parametric investigationKottititum B., Kottititum B., Phung Q., Maes N., Prakaypan W., Srinophakun T.2018Applied Sciences (Switzerland)
   8(2)
   4
   18Feedback linearization controller design for continuous stirred-tank reactor (CSTR) in biodiesel production processSanposh P., Leenanithikul W., Phoojaruenchanachai S., Srinophakun P., Srinophakun T., Panjapornpon C.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
   2,pp. 613-616
   4
   19Complex effects of wax on ionic liquid pretreatment of oil palm empty fruit bunchLiu Q., Li K., Liu C.G., Zhao X.Q., Bai F.W., Sakdaronnarong C., Srinophakun P., Srinophakun T.R.2020Industrial Crops and Products
   152
   4
   20Phase equilibrium modeling of triglycerides in supercritical fluidsSrinophakun T., Srinophakun T., Phithakchokchai B.2011Journal of Chemical Thermodynamics
   43(3),pp. 471-478
   4
   21Simulation of mass exchange networks using modified genetic algorithmsThunyawart J., Srinophakun T., Srinophakun T., Henwatthana W.2011Korean Journal of Chemical Engineering
   28(2),pp. 332-341
   3
   22Structural controllability evaluation for heat exchanger networksLersbamrungsuk V., Srinophakun T.2009Proceedings of 2009 7th Asian Control Conference, ASCC 2009
   ,pp. 835-840
   3
   23Optimization of a six-step pressure swing adsorption process for biogas separation on a commercial scaleKottititum B., Srinophakun T., Phongsai N., Phung Q.T.2020Applied Sciences (Switzerland)
   10(14)
   3
   24Non-negative differential evolution for particle sizing from ultrasonic attenuation spectroscopyBoonkhao B., Wang X.Z., Srinophakun T.R.2021Powder Technology
   378,pp. 602-617
   3
   25Simulation approach to biodiesel production from palm oil by conventional and reactive distillation processesKottititum B., Chakton K., Srinophakun T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(1),pp. 139-149
   2
   26Computational fluid dynamics of a horizontal hydrocyclone for freezing desalinationJunkratuek A., Srudhiprom J., Srinophakun T.2017Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering
   12(5),pp. 765-774
   1
   27Design and control of alkali-catalyzed transesterification reactorsLersbamrungsuk V., Srinophakun T.2014ASEAN Journal of Chemical Engineering
   13(2),pp. 22-26
   1
   28Extension of energy-utilisation diagram to power availability for exergy loss analysisBouapetch W., Tungwungwiwat P., Srinophakun T.2013International Journal of Exergy
   12(3),pp. 323-343
   1
   29The application of a mixed coding approach to address mixed integer linear and non-linear programming problems using Particle Swarm Optimization (PSO) with an Artificial Bee Colony (ABC) AlgorithmSukpancharoen S., Srinophakun T., Hirunlabh J.2018ACM International Conference Proceeding Series
   ,pp. 78-83
   1
   30Application of the ant colony algorithm to optimize the synthesis of heat-integrated distillation sequences for 6-components (C4-C7)Sukpancharoen S., Srinophakun T., Srinophakun T.2018International Journal of Mechanical Engineering and Technology
   9(4),pp. 514-530
   1
   31Performance comparison of different control strategies for heat exchanger networksMahitthimahawong S., Chotvisut Y., Srinophakun T.2018Polish Journal of Chemical Technology
   20(1),pp. 13-20
   1
   32Influence of soil conditions on corrosion behavior of buried coated and uncoated carbon steelsShoaib S., Srinophakun T., Palsson N.20182018 IEEE International Conference on Innovative Research and Development, ICIRD 2018
   ,pp. 1-6
   1
   33Design of a control structure for mass exchanger networksChaiwattanapong N., Sattarattanakul P., Srinophakun T., Lersbamrungsuk V.2012Chemical Engineering Communications
   199(9),pp. 1102-1124
   1
   34Grey wolf optimizer (GWO) with multi-objective optimization for biodiesel production from waste cooking oil using central composite design (CCD)Sukpancharoen S., Sukpancharoen S., Srinophakun T.R., Srinophakun T.R., Aungkulanon P.2020International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
   9(8),pp. 1219-1225
   1
   35Bioethanol production from oil palm trunk with scheduling optimizationSungpichai P., Srinophakun T.R.2020International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology
   11(6),pp. 18-27
   1
   36Simultaneous heat and mass exchanger networks with process simulatorSoywiset S., Srinophankun T., Turnprakiat K., Nuengwang W.2013Journal of Chemical Engineering of Japan
   46(2),pp. 146-157
   1
   37Design and implementation of energy recovery system from autoclaves in fiber cement industryKottititum B., Bouapetch W., Srinophakun T.R., Prakaypan W.2020Applied Science and Engineering Progress
   13(1),pp. 19-31
   0
   38Techno-Economic of 100 kW power plant from microwave-assisted biodiesel pyrolysisHansirisawat P., Srinophakun T.R.2020International Journal of Renewable Energy Research
   10(2),pp. 1021-1030
   0
   39Heat integration and batch scheduling of optimal bioethanol productionSungpichai P., Srinophakun T.R.2020International Journal of Renewable Energy Research
   10(3),pp. 1376-1384
   0
   40Mathematical model for agglomeration process of milk powderAuamwong S., Srinophakun T.R.2020ASEAN Journal of Chemical Engineering
   20(2),pp. 154-164
   0
   41Implementation of response surface to optimum biodiesel power plant derived from empty fruit bunchSukpancharoen S., Hansirisawat P., Srinophakun T.R.2022Journal of Energy Resources Technology, Transactions of the ASME
   144(1)
   0
   42Production of milk analogues from rice bran protein hydrolysate using the subcritical water techniqueWongthaweewatana I., Srinophakun T.R., Saramala I., Kasemwong K.2021Food Science and Technology (Brazil)
   41(3),pp. 722-729
   0
   43Process simulation of ethanol production from oil palm trunkLaosiriwut O., Srinophakun P., Parakulsuksatid P., Srinophakun T.R.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
   43(4),pp. 927-935
   0
   44Techno-economic analysis for bioethanol plant with multi lignocellulosic feedstocksSrinophakun P., Thanapimmetha A., Rohitatisha Srinophakun T., Parakulsuksatid P., Sakdaronnarong C., Vilaipan M., Saisriyoot M.2020International Journal of Renewable Energy Development
   9(3),pp. 319-328
   0
   45Controllability studies of chemical processes based on the concept of passivityBoonkhao B., Srinophakun T., Sirisak R.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(1),pp. 137-148
   0
   46The use of factorial design to improve a harmony search algorithm to synthesize heat-integrated distillation sequencesSukpancharoen S., Srinophakun T.R., Hirunlabh J., Rattanachoung N.2018Key Engineering Materials
   777 KEM,pp. 218-225
   0
   47Computational fluid dynamics of ethylene dichloride production by oxychlorination reaction in a fluidized bedSrinophakun T.R., Kodchakong A.2018Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
   0
   48Real-time optimization of pulp mill operations with wood moisture content variationNuengwang W., Srinophakun T.R., Realff M.J., Realff M.J.2020Processes
   8(6)
   0
   49Process modeling and simulation of cyclohexanone productionKamchaddaskorn A., Mukdasanit N., Srinophakun T.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
   0
   50Performance study of passivity based control on heat exchanger networksAthithunchaiyaphong V., Prajimtis N., Srinophakun T.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
   0
   51Passivity-based proportional integral tuning method for a simple heat exchanger networkMahitthimahawong S., Chaiwattanapong N., Paterson T., Srinophakun T.2014Kasetsart Journal - Natural Science
   48(4),pp. 651-664
   0