สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

architecturebambooBangkokBuildingCO2 emissionDaylightDaylightingDiscomfort glareEco-designelderlyenergy conservationenergy efficiencyGeopolymerGreen Buildinggreen roofgreen roof mathigh calcium fly ashInnovationintegralLand UseLife Cycle AssessmentLightingnon-motorized transportationReal EstateShading deviceSmart GrowthSodium hydroxidesodium silicateSustainable ArchitectureSustainable Transportationthermal performanceTransit Oriented DevelopmentUpcycleurban geometryUrban Heat IslandventilationViewการขนส่งที่ยั่งยืนการเคหะแห่งชาติการใช้จักรยานการใช้ประโยชน์ที่ดินการเดินเท้าการเติบโตอย่างชาญฉลาดการถ่ายเทความร้อนการประเมินวัฏจักรชีวิตการประหยัดพลังงานการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนการพัฒนาอย่างยั่งยืนการออกแบบความร้อนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมนวัตกรรมนวัตกรรมอาคารน้ำยางธรรมชาติประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจผังเมืองผังเมืองรวมผังเมืองและผังภาคผู้สูงอายุผู้สูงอายุชาวไทยแผงกันแดดพลังงานพืชพรรณประกอบอาคารพื้นที่สีเขียวภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารภาพถ่ายดาวเทียมภาวะซึมเศร้าภาวะสมองเสื่อมมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสีเขียวเมลามีนเมืองโมเดลไม้ไผ่ไม้เลื้อยยางพาราย่านนวัตกรรมระบบความจริงเสมือนวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างสำหรับงานตกแต่งภายในวัสดุทางเลือกเศษวัสดุเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมันสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมยั่งยืนสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมภายในสภาวะน่าสบายสิ่งแวดล้อมเส้นทางจักรยานแสงบาดตาแสงและการส่องสว่างแสงสว่างหน้าต่าง2ชั้นอสังหาริมทรัพย์อาคารเขียวอาคารพักอาศัย

Executives


Persons (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. กนกอร หั้นเจริญ

kanokon.h@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428960 #357


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 7 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 182.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.76 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 80 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 69 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 149 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 120 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 362 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 119 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 243 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 40 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 35 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 175 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 158 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 81 รางวัล (เกียรติบัตร 26 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 46 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)