Person Image

  Education

  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2540
  • M.S., Georgia Institute of Technology , สหรัฐอเมริกา, 2545
  • Ph.D. (Architecture), University of Michigan, สหรัฐอเมริกา, 2555

  Expertise Cloud

  agricultural wasteAir Pollution Abatement PlantsArchitectural EducationavailabilityBiofacadeBuilding energy demandBuilding Energy SimulationCommercial BuildingEnergy CrisesEnergy efficienct measuresEnergy EfficiencyEnergy efficient measuresEnergy Efficient.Environmentally ResponsiveExisting buildingExtensive Roof GardenFa?ade greeningFly ashFully-Immersive Virtual RealityGeopolymer concreteGlobal warmingGreen BuildingGrid-connected PV systemHeat gainHigh calcium fly ashHigh solar reflectance paintIndoor air qualityIntensive Roof GardenInterdisciplinaryISO 16000-9Learning EnvironmentLEEDLiving Wallliving wall, vertical landscape, bio wallow - income housingLow-cost residential housingsmaterialMechanical PropertiesMetal roofMetal sheetmultilayer built-in furnitureNatural Ventilationphotovoltaic system outputPhysical PropertiesPlanting BoardPMPM accumulationPM reductionPM2.5Rainwater noiserecycleRenewable energy and buildingsSustainable buildingsustainable constructionSustainable housesustainable neighbourhoodTemperatureThailand’s Green buildingthermal performancetropicalTropical climateuncertaintyUrban agricultureurban heat islandUrban PlanningvariabilityVegetation and Building,Vertical landscapeVolatile organic compoundvolatile organic compoundsWall blockwash offWeather dataกระจกสองชั้นกล่องทดสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การกักเก็บน้ำฝนการควบคุมการติดเชื้อทางอากาศการควบคุมโรคติดต่อการคำนวณพลศาสตร์ของไหลการเคหะแห่งชาติการจำลองพลังงานในอาคารการดัดแปลงโรงจอดรถการต่อเติมอาคารพักอาศัยการประหยัดพลังงานการระบายอากาศโดยธรรมชาติความส่องสว่างคุณภาพอากาศภายในอาคารพลศาสตร์ของไหลพลังงานภาพถ่ายดาวเทียมมวลอุณหภาพโมเดลสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมยั่งยืนสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตหลังคาเขียวห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบอาคารเขียวอาคารพักอาศัย

  Interest

  อาคารยั่งยืน การประหยัดพลังงานในอาคาร คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในการอาคาร การประเมินวัฏจักรชีวิต

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Thermal performance of biofacade with natural ventilation in the tropical climateSunakorn P., Yimprayoon C.2011Procedia Engineering
  21,pp. 34-41
  74
  2A Comparative Study of TVOC and HCHO Emissions from Various Multilayer Built-in Furniture Components Based on ISO 16000-9:2006 Emission Test Chamber MethodsSaengphet T., Yimprayoon C.2022Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning
  21(1)
  1
  3Energy efficient measures for buildings with grid-connected photovoltaic systems located in Bangkok, ThailandYimprayoon C.2013Applied Mechanics and Materials
  361-363,pp. 224-230
  1
  4Air conditioning electricity use simulation in low-cost residential housings after daylighting redesignYimprayoon C., Tuaychareon N., Chuancheang N., Kornisaranukul W., Tavasit P.2017Proceedings of 33rd PLEA International Conference: Design to Thrive, PLEA 2017
  2,pp. 3451-3457
  0
  5Performance comparison of VOCs reduction by three indoor air pollution abatement plantsSunakorn P., Bandatran R., Yimprayoon C.2017Proceedings of 33rd PLEA International Conference: Design to Thrive, PLEA 2017
  2,pp. 2975-2982
  0
  6Energy savings from roof and wall with high solar reflectance paints in different building types under tropical climateYimprayoon C., Tantiwong S., Thongbu N.2018PLEA 2018 - Smart and Healthy within the Two-Degree Limit: Proceedings of the 34th International Conference on Passive and Low Energy Architecture
  3,pp. 1153-1154
  0
  7PM2.5 reduction performance of LEED certified buildings in ThailandYimprayoon C.2020IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  588(4)
  0
  8Energy-Saving and Environmentally-Friendly Residential Drawings Certification and Labelling Rating Systems using Energy Simulation and Life Cycle AssessmentYimprayoon C., Mungkung R., Takkanon P., Intrachooto S.2022Journal of Architectural/Planning Research and Studies
  19(1),pp. 179-200
  0
  9Applications of grid-connected photovoltaic system in large institutional buildingsYimprayoon C., Navvab M.201140th ASES National Solar Conference 2011, SOLAR 2011
  1,pp. 786-793
  0
  10Quantifying the location advantage on solar energy production case study: Solar decathlon competitionYimprayoon C., Navvab M.201039th ASES National Solar Conference 2010, SOLAR 2010
  5,pp. 4111-4145
  0