Person Image

  Education

  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง , ไทย, 2530
  • M.Arch.(Architecture), Illinois Institure of Technology , สหรัฐอเมริกา, 2542
  • Ph.D.(Architecture), Texas A&M University , สหรัฐอเมริกา, 2550

  Expertise Cloud

  รังผึ้ง (Flexible Shade)(PET) Bottle BlockBioclimatic houseCompressive StrengthConcrete BlockDaylightDevelopment of Concrete BlockEnergy Saving Concrete BlockEnergy Saving WallGreen Building MaterialGreen materialheat gain reductionheat transferIndirect LightOyster Shellsshading deviceskylightStack Effect Ventilation BlockSustainable architectureThermal Conductivityการประหยัดพลังงานการพัฒนาคอนกรีตบล็อกกำลังรับแรงอัดคอนกรีตบล็อกคอนกรีตบล็อกจากขวดน้ำดื่มพลาสติกคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนักคอนกรีตบล็อกระบายอากาศคอนกรีตพรุนโครงสร้างถอดประกอบซีเมนต์บล็อกเซลล์แสงอาทิตย์ดินเบาโดมทรงกลมต้นแบบ ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันเถ้าปาล์มน้ำมันที่พักอาศัยชั่วคราวเทคโนโลยี ที่เหมาะสมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเปลือกหอยนางรมผนังจากวัสดุธรรมชาติผนังตอกซี่ผนังประหยัดพลังงานผนังไม้ไผ่สานฉาบปูนผนังระบายอากาศผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตภัณฑ์สีเขียวแผ่นกรองแสงแผ่นบุผนังภายในแผ่นโปร่งแสงแผ่นผนังภายในอาคารแผ่นมะขามไผ่ซางหม่นฝ้าชายคาระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์พาราฟินแวกซ์ภาวะโลกร้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นมลพิษทางอากาศไม้ไผ่ไม้ไผ่ฉาบดินยางบงใยกล้วยใยมะพร้าวรกมะขามวัสดุจากธรรมชาติวัสดุทางเลือกวัสดุธรรมชาติวัสดุบุผนังวัสดุเปลี่ยนสถานะวัสดุสีเขียววัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรวัสดุเหลือทิ้งวิศวกรรมคุณค่าวิศวกรรมโครงสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพเศษวัสดุสถปัตยกรรมยั่งยืนสถาปัตยกรรมแบบชั่วคราวกึ่งถาวรสถาปัตยกรรมยั่งยืนสถาปัตยกรรมยั่งยืน นวัตกรรมอาคาร หลักสูตร ปริญญาเอกสภาวะน่าสบายสังคมผู้สูงอายุสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสารเรืองแสงเส้นใยทะลายปาล์มนํ้ามันเส้นใยว ผนังภายในแสงจ้าแสงทางอ้อมหน้าต่าง2ชั้นหลังคาไม้ไผ่หลังคาแสงอาทิตย์ห้องปรับอากาศหินกรวดอาคารเขียวอาคารประหยัดพลังงานและสถาปัตยกรรมยั่งยืนอาคารพักอาศัยอีโค่บล็อกอุทยานแห่งชาติอุปกรณ์กันแดดอุปกรณ์กันแดด (Sustainable Modern Architecture)

  Interest

  นวัตกรรมสำหรับอาคารเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ, อาคารประหยัดพลังงานและสถาปัตยกรรมยั่งยืน, การออกแบบอาคารสูง

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2563 - ม.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
  • ก.พ. 2553 - ก.พ. 2557 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 59 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 47 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 12 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 10 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 35 เรื่อง (Unknown 35 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 72 เรื่อง (เชิงวิชาการ 67 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 30 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 9 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A design and assessment of solar chimney of bioclimatic house wall and roof for construction in the housing market of ThailandRatanachotinun J., Kasayapanand N., Hirunlabh J., Visitsak S., Teekasap S., Khedari J.2016Building Services Engineering Research and Technology
  37(6),pp. 694-709
  8
  2Technical and economical assessment of energy-saving roof and wall construction in ThailandRatanachotinun J., Kasayapanand N., Hirunlabh J., Visitsak S., Teekasap S., Khedari J.2016Journal of the Chinese Institute of Engineers, Transactions of the Chinese Institute of Engineers,Series A
  39(1),pp. 1-11
  3
  3The daylight performance of an integrated skylight and shading dome for the tropicsVisitsak S., Beltran L., Sridaranon N.2017ISES Solar World Congress 2017 - IEA SHC International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry 2017, Proceedings
  ,pp. 237-245
  2