Person Image

  Education

  • B.S. in Materials Science and Engineering, Carnegie Mellon University, USA , สหรัฐอเมริกา, 2544
  • Ph.D. in Materials Science and Engineering , University of Virginia, สหรัฐอเมริกา, 2552

  Expertise Cloud

  Alternative compositeantiabacterialantibacterialbioactivityBioceramicsbiocompatibilitybiomimetic scaffoldBound rubbercement roof tileCoatingcollagencompositeconductivityConfocal scanning laser microscopyCoordinationdemineralized bone matrixDirect mixing methodDispersionsdoped hydroxyapatitedopingEpoxyFiller dispersionFiller rubber interactionFiller-filler interactionsFillersfirst-principles calculationFluoroprobefresh natural rubber latexHand and Arm StrengthHand exercise ballhydroxyapatiteintermediate bandIon entryLi deficiencyLiFePO4Li-ion batteryLocal structureMasterbatchMechanical propertiesmineralizationMoir? FringesNatural rubberOlder AdultPARA Rubber Ball Training ProgramPayne effectPayne-effectspolycaprolactoneRubberRubber foamSafe acceleratorscaffoldScanning electron microscopySilicasmall hole polaronsound absorptionStress-Strain Measurementsupervalent dopingSurface treatmentsurfactantTensile strengththermal conductivityVulcanizatesvulcanizationwaste natural fiberwaste tire rubberXANESกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยปาล์ม กระเบื้องซีเมนต์ยาง วัสดุมุงหลังคา วัสดุก่อสร้างกราฟีน การบดผสมด้วยลูกบอลการเผาให้ความร้อนเขม่าดำซิลิกา น้ำยางสดเบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตแบบจำลองพลวัติเชิงโมเลกุลไบเฟสิกแคลเซียมฟอสเฟตไบโอแอคทิวิตีเปลือกหอยมุกน้ำจืดผ้าเบรคมาสเตอร์แบทช์ยางธรรมชาติลูกบอลยางพาราวัสดุเชิงประกอบวัสดุปราศจากแร่ใยหินวัสดุรับแรงเสียดทานวิทยาศาสตร์สุขภาพสารละลายจำลองสภาวะร่างกายไฮดรอกซีอะพาไทต์

  Interest

  วัสดุเชิงประกอบ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Cure characteristic and mechanical properties of silica masterbatch prepared from fresh natural rubber latex mixingBuakhlee W., Suwanna P., Keawwattana W.2020Plastics, Rubber and Composites
   49(3),pp. 127-133
   0
   2Development of natural rubber latex foam for hand exercising applicationKajon S., Somsongkul V., Suwanna P.2020Key Engineering Materials
   861 KEM,pp. 154-158
   0
   3First-principles study of effects of combined ti supervalent cations and lithium ion vacancies doping on crystal and electronic structures and conductivity in lifepo4Cholsuk C., Suwanna S., Sukkabot W., Busayaporn W., Suwanna P.2020Key Engineering Materials
   861 KEM,pp. 277-283
   0
   4Enhancement of thermal and sound insulation properties of cement composite roofing tile by addition of nanocellulose coated pineapple fiber and modified rubber tire wasteHancharoen K., Kamhangrittirong P., Suwanna P.2020Key Engineering Materials
   861 KEM,pp. 465-472
   0
   5Photomagnetism and structure in cobalt ferrite nanoparticlesGiri A., Kirkpatrick E., Moongkhamklang P., Majetich S., Harris V.2002Applied Physics Letters
   80(13),pp. 2341-2343
   144
   6The compressive and shear response of titanium matrix composite lattice structuresMoongkhamklang P., Deshpande V., Wadley H.2010Acta Materialia
   58(8),pp. 2822-2835
   73
   7Titanium matrix composite lattice structuresMoongkhamklang P., Elzey D., Wadley H.2008Composites Part A: Applied Science and Manufacturing
   39(2),pp. 176-187
   39
   8The delineation of ionic pathways in organic coatings using a molecular probe techniqueMoongkhamklang P., Taylor S.2003Progress in Organic Coatings
   46(4),pp. 259-265
   24
   9Titanium alloy lattice structures with millimeter scale cell sizesMoongkhamklang P., Wadley H.2010Advanced Engineering Materials
   12(11),pp. 1111-1116
   15
   10The use of cationic fluoroprobes to characterize ionic pathways in organic coatingsTaylor S.R., Contu F., Santhanam R., Suwanna P.2012Progress in Organic Coatings
   73(2-3),pp. 169-172
   13
   11Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy study of local structure in strontium-doped hydroxyapatiteBootchanont A., Sailuam W., Sutikulsombat S., Sutikulsombat S., Temprom L., Chanlek N., Kidkhunthod P., Suwanna P., Yimnirun R.2017Ceramics International
   43(14),pp. 11023-11027
   11
   12The delineation of local water interaction with epoxy coatings using fluorescence microscopyTaylor S.R., Moongkhamklang P.2005Progress in Organic Coatings
   54(3),pp. 205-210
   10
   13Preparation of strontium- and/or zinc-doped hydroxyapatite nanoparticles and their polycaprolactone composite fibrous scaffoldsPantasri T., Seet S., Suwanna P., Suwanna P.2017Journal of Physics: Conference Series
   901(1)
   3
   14Bioactivity, cytotoxicity and antibacterial evaluation of undoped, Zn-doped, Sr-doped, and Zn/Sr-codoped hydroxyapatites synthesized by a Sol-gel methodTemprom L., Seet S., Tippayawat P., Suwanna P., Suwanna P.2017Chiang Mai Journal of Science
   44(2),pp. 630-639
   2
   15Stress-Strain Measurement of Rubber with Optical Moiré FringesSriklin W., Sriwipat T., Suwanna P., Suwanna S., Pongophas E.2017Journal of Physics: Conference Series
   901(1)
   1
   16Improvement filler-rubber interaction and mechanical properties of silica/NR vulcanizates by using masterbatch processingBuakhlee W., Suwanna P., Keawwattana W.2018Key Engineering Materials
   777 KEM,pp. 44-49
   0