Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมี), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • M.S-PhD (Polymer Engineering), University of Akron, สหรัฐอเมริกา, 2545

  Expertise Cloud

  Barium ferritebiodegradable polymerbone substituteBound rubbercarbon blackClindamycincomposite materialComposite materialsconductive fillerConductive fillerscureDirect mixing methodDispersionsdrug delivery systemDrug LoadinDrug loadingElectric propertiesethanolfillerFiller dispersionFiller rubber interactionFiller-filler interactionsFillersFire retardancyflammability, flame retardantfresh natural rubber latexgasohol resistanceGraphenegraphene nanoplateletsgraphene nanosheetGraphene nanosheetsgraphene oxideGraphene oxide . Silica . Natural rubber . Nanohybrids . Tube modelGraphene oxidesgraphene nanoplateletH5N1Hemagglutininhydroxyapatite (HAp)IFRKaolin clayLa-substitutedLatex mixingLatexeslipid peroxidationMagnetic PropertyMasterbatchmechanical propertiesMixingMolecular modelingNanosheetsNatural RubberNatural Rubber (NR)Natural rubber latexNatural Rubber matNatural zeolitenitrile rubberoil palm emtryoil resistancePayne effectPolylactic Acid (PLA)Pr Substitutionpre-dispersed natural rubberPVA/HA/Fe2O3PVA/HA/Fe3O4Reactive oxygen speciesrubberRubber, Natural Zeolite,Scanning electron microscopySilicaTensile strengthThermal Degradationvulcanizatesvulcanization systemvulcanization systemsWater Hyacinthwater-deficitzeoliteกระดูกเทียมกราฟีน กราฟีนออกไซด์การจัดทำการซ่อมแซมตัวเองการระเบิดด้วยไอน้ำแกรฟีนแก๊สโซฮอล์ข้อมูลความปลอดภัยซิลิกา ซีโอไลท์ซีโอไลท์จากธรรมชาติตัวดูดซับคอมโพสิตตัวดูดซับอนุภาคนาโนทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ปรึกษาน้ำยางข้นน้ำยางสด น้ำเสียยางธรรมชาติสารมลพิษที่เป็นโลหะสารแม่เหล็กคอมโพสิตอนุภาคนาโน

  Interest

  พอลิเมอร์เบลนด์ คุณลักษณะของพอลิเมอร์ ยางคอมปาวด์

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2561 - ก.พ. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
  • มิ.ย. 2553 - ก.พ. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of thermal transport on spatiotemporal emergence of lamellar branching morphology during polymer spherulitic growthXu H., Keawwattana W., Kyu T.2005Journal of Chemical Physics
  123(12)
  29
  2Silica-graphene oxide nanohybrids as reinforcing filler for natural rubberCharoenchai M., Tangbunsuk S., Keawwattana W.2020Journal of Polymer Research
  27(8)
  26
  3Role of curvature elasticity in sectorization and ripple formation during melt crystallization of polymer single crystalsMehta R., Keawwattana W., Guenthner A.L., Kyu T.2004Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
  69(6 1)
  21
  4Growth dynamics of isotactic polypropylene single crystals during isothermal crystallization from a miscible polymeric solventMehta R., Keawwattana W., Kyu T.2004Journal of Chemical Physics
  120(8),pp. 4024-4031
  16
  5Biological properties and enzymatic degradation studies of clindamycin-loaded PLA/HAp microspheres prepared from crocodile bonesPradid J., Keawwatana W., Boonyang U., Tangbunsuk S.2017Polymer Bulletin
  74(12),pp. 5181-5194
  11
  6The effect of kaolin clay on fire retardancy and thermal degradation of intumescent flame retardant (IFR)/natural rubber compositeThuechart T., Keawwattana W.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 334-337
  10
  7Utilization of different curing systems and natural zeolite as filler and absorbent for natural rubber/Nitrile rubber blendSiriyong T., Keawwattana W.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(6),pp. 918-930
  6
  8Preparation and magnetic properties of La substituted barium ferrites synthesized by the oxide one pot synthesis (OOPS) processSorlateap S., Keawwattana W.2013Advanced Materials Research
  634-638(1),pp. 2250-2253
  4
  9Role of curvature elasticity in sectorization and ripple formation during melt crystallization of polymer single crystalsMehta R., Keawwattana W., Guenthner A.L., Kyu T.2004Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics
  69(6),pp. 9
  4
  10Thermal ageing of thermoplastic elastomeric natural rubber-low density polyethylene blendsSuaysom W., Keawwattana W.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 148-157
  3
  11Study the effect of the substitution of Ba with Pr in barium ferrite powder on magnetic propertiesMarawichayo P., Keawwattana W., Koonsaeng N., Jantaratana P.2014Advanced Materials Research
  1025-1026,pp. 440-444
  3
  12Study the effect of HAp content in PLA/HAp microsphere on the efficiency of drug (Clindamycin) loading processPradid J., Keawwattana W., Tangbunsuk S.2013Advanced Materials Research
  834-836,pp. 559-562
  2
  13Cure characteristic and mechanical properties of silica masterbatch prepared from fresh natural rubber latex mixingBuakhlee W., Suwanna P., Keawwattana W.2020Plastics, Rubber and Composites
  49(3),pp. 127-133
  2
  14Study the effect of the addition of HAp from crocodile bones on the mechanical properties of PLA/HAp compositesPawarangkool K., Keawwattana W.2013Advanced Materials Research
  834-836,pp. 237-240
  2
  15Filled-NR conductive thin film: A simple route of graphene dispersion in natural rubber latexSiriyong T., Boonyuen C., Warakulwit C., Keawwattana W.2014Applied Mechanics and Materials
  548-549,pp. 106-110
  1
  16Improvement filler-rubber interaction and mechanical properties of silica/NR vulcanizates by using masterbatch processingBuakhlee W., Suwanna P., Keawwattana W.2018Key Engineering Materials
  777 KEM,pp. 44-49
  1
  17Influence of Graphene Nanoplatelets on silica-filled natural rubber composites: Dispersion mixing and effect on thermal stability, rheological and mechanical propertiesCharoenchai M., Tungbunsuk S., Keawwattana W.2018Materials Science Forum
  943 MSF,pp. 100-104
  1
  18In situ synthesis and mechanical properties of polylactic acid/hydroxyapatite functionalized graphene nanocompositeSriboonrung A., Tangbunsuk S., Sinthuvanich C., Keawwattana W.2017Key Engineering Materials
  735 KEM,pp. 230-234
  0
  19Effect of ashes as biomass in silica filled natural rubberPinpat W., Keawwattana W., Tangbunsuk S.2017Key Engineering Materials
  735 KEM,pp. 153-157
  0
  20Morphological Phase Diagrams of Blends of Polypropylene Isomers with Poly(Ethylene-Octene) CopolymerKeawwattana W., Matkar R., Kyu T.2007Polyolefin Blends
  ,pp. 157-197
  0