Expertise Cloud

golden apple shell เปลือกหอยเชอรี่24-dichlorophenoxyacetic acidactivated carbonAdmicellaradsorbentsAdsorptionadsorption isothermbiogasBiogas Motorcycle.biomaterialbiosorbentcapsaicincarbamateCarbamate pesticidesCarbarylCarbon Dioxidecarbon dioxide adsorptionchitinchitosanCTABDCP-FI Enginedispersive micro-solid phase extractionDownscalingdyeencapsulanteenvironmenenvironmentflow injectionGas Adsorptiongauzegolden apple snail shellHDTMAheavy metalherbicidelinuronMetal cation modified zeolite YMethanemethane adsorptionMultiresidue analysisOn-line SPEPain reliefparaquatPesticidepesticidesPOLYANILINE-COATED ZEOLITE NaYPolyaniline-modified zeolitePTAB-K-modificationRGB color detection systemRGB Portable PhotometerSolid phase extractionsorbentstop bleedsurfactanttetracyclinetoxic heavy metalWaste-to-Energywastewater treatmentzeolitezeolite NaYzeolite Yก๊าซชีวภาพการเกษตรการจัดการน้ำทิ้งการดูดซับการดูดซับสีย้อมการบำบัดน้ำเสียการปรับสภาพการย้อมครามธรรมชาติของไหลจุลภาคข้าวข้าวไรซ์เบอรี่ครแคปซูล น้ำมันหอมระเหย พอลิแอลแลคติกแอชิด การสกัดน้ำมันหอมระเหย สมุนไพรความปลอดภัยคาร์บาริลเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องบรรจุเครื่องยนต์เครื่องอัดก๊าซชีวภาพไคตินไคโตซานชุดตรวจภาคสนามซีโอไลต์ โซเดียมวายซีโอไลต์วายเปลือกหอยเชอรี่พลังงานแมลงไมโครแคปซูลระบบความปลอดภัยโลหะหนักวัสดุชีวภาพวัสดุดูดซับชีวภาพว่านสาวหลง อองเฟอราจ การควบแน่นด้วยไอน้ำสารกำจัดแมลงสารชีวภาพสีย้อมเส้นใยกัญชงห้องปฏิบัติการบนชิปแอนโทไซยานิน

Interest


Administrative Profile

 • ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • ธ.ค. 2562 - ส.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 102 ชั้น 1 อาคาร6
  • ห้อง 6-102 และ 22-306 ชั้น 1 และ 3 อาคารอ. 6 และ อ. 22

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Ethylene adsorption on cationic surfactant modified zeolite NaYPatdhanagul N., Srithanratana T., Rangsriwatananon K., Hengrasmee S.2010Microporous and Mesoporous Materials
131(1-3),pp. 97-102
54
2Vortex-Assisted Dispersive Micro-Solid Phase Extraction Using CTAB-Modified Zeolite NaY Sorbent Coupled with HPLC for the Determination of Carbamate InsecticidesSalisaeng P., Arnnok P., Patdhanagul N., Patdhanagul N., Burakham R.2016Journal of Agricultural and Food Chemistry
64(10),pp. 2145-2152
53
3Dispersive solid-phase extraction using polyaniline-modified zeolite NaY as a new sorbent for multiresidue analysis of pesticides in food and environmental samplesArnnok P., Patdhanagul N., Burakham R.2017Talanta
164,pp. 651-661
53
4An On-line Admicellar SPE-HPLC System Using CTAB-Modified Zeolite NaY as Sorbent for Determination of Carbamate Pesticides in WaterArnnok P., Patdhanagul N., Burakham R.2015Chromatographia
78(21-22),pp. 1327-1337
16
5Combined modification of zeolite NaY by phenyl trimethyl ammonium bromide and potassium for ethylene gas adsorptionPatdhanagul N., Rangsriwatananon K., Siriwong K., Hengrasmee S.2012Microporous and Mesoporous Materials
153,pp. 30-34
13
6Removal of paraquat solution onto zeolite materialSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Photharin S.2018AIP Conference Proceedings
1954
3
7The performance of synthetic zeolite combined with activated carbon for removal of linuron herbicideSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Nantaphan P., Mahem R.2020Suranaree Journal of Science and Technology
27(3),pp. 030027-1-030027-5
1
8Removal of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from water by modified zeolite adsorbentsSirival R., Patdhanagul N., Preecharram S., Saikhao L.2021ScienceAsia
47(5),pp. 602-608
0
9Erratum: Combined modification of zeolite NaY by phenyl trimethyl ammonium bromide and potassium for ethylene gas adsorption (Microporous and Mesoporous Materials (2012) 153 (30-34))Patdhanagul N., Rangsriwatananon K., Siriwong K., Hengrasmee S.2012Microporous and Mesoporous Materials
160,pp. 194
0
10Adsorption and desorption of carbaryl on hexadecyl trimethyl ammonium bromide modified zeolite NaY using RGB portable photometerPatdhanagul N., Chanpaka S., Intharaksa O., Sirival R., Thanomsith K., Wongkwanklom S.2018AIP Conference Proceedings
1954
0