Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Air ConditionAir ConditionerAir conditioning and refrigerationAl2O3Al2O3 nanoparticlesAluminaAnimal healthcareAnode catalystsAnode chambersAutomatic ControlBiogasBiogas compressorBiogas feederBiogas Motorcycle.Biogas premixerBiogas storageboundary layerBoundary layer flowBoundary layer thicknessBoundary layerscarbon dioxide adsorptionCatalystsCathode catalystCFDColonoscopyComposite MaterialsComputational Fluid Dynamics, Turbulence models, NanofluidsComputer codesComputer simulationcondensing unitControllerConvective heat transfercooling padcopperCopper oxidescounter-flow heat exchangerDCP-FI EngineDouble pipe heat exchangersGastroscopygeenhouseGeometrical modelsGreen MaterialsHeat and Mass TransferHeat convectionheat exchangerHeat Exchangersheat recoveryHeat transferHeat transfer enhancementHybrid engineHybrid FeederHydrocarbon fuelHydrocarbonsIndirect internal reformingIntermediate temperaturesInternal reformingLab-on-a-Chiplaminar ?owlaminar flowlarminarLow operating temperatureLow temperature productionLow temperaturesmarigold seedlingmathematical modelMathematical modelingmethane adsorptionMicrochannelMicrofluidicMicroscopic scaleMixingMixing modelModulus of elasticityNano?uidnanofluidnanofluidsNumerical modelsPig stomachPlanar solidsPorous mediaPre-mixerProduction of hydrogenR-32Radiant floor cooling systemReforming processRubberRubber CastingRubber DippingSheep Bloodsingle phaseSingle-phase modelUltimate tensile stressคลื่นเหนือเสียงความปลอดภัยเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องตากข้าวเครื่องเตรียมวัตถุดิบเครื่องทอเสื่อแบบกึ่งอัติโนมัติเครื่องบรรจุเครื่องปรับอากาศ

  Interest

  Computational Fluid Dynamics, Turbulence models, Nanofluids

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Numerical Study of Mixing Thermal Conductivity Models for Nanofluid Heat Transfer EnhancementPramuanjaroenkij A., Tongkratoke A., Kakaç S.2018Journal of Engineering Physics and Thermophysics
  91(1),pp. 104-114
  31
  2Non-linear turbulence models for multiphase recirculating free-surface flow over stepped spillwaysTongkratoke A., Chinnarasri C., Pornprommin A., Dechaumphai P., Juntasaro V.2009International Journal of Computational Fluid Dynamics
  23(5),pp. 401-409
  12
  3Numerical study of nanofluid heat transfer enhancement with mixing thermal conductivity modelsTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Chaengbamrung A., Kakaç S.2014Computational Thermal Sciences
  6(1),pp. 1-12
  12
  4Numerical study of turbulence nanofluid flow to distinguish models for in-house programmingTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Chaengbamrung A., Kakaç S.2013AIP Conference Proceedings
  1569,pp. 384-388
  5
  5The development of lab-on-a-chip fabricated from two moldsPramuanjaroenkij A., Bunta J., Thiangpadung J., Sansaradee S., Kamsopa P., Sodsai S., Vichainsan S., Wongpanit K., Maturos T., Lomas T., Tuantranont A., Cetin B., Phankhoksoong S., Tongkratoke A.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  297(1)
  3
  6The permeability effects of copper-nanofluid flow with using the porous media modelTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Chaengbamrung A., Kakaç S.2015International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer
  ,pp. 756-768
  3
  7Nanofluids flow simulasion as the flow through the porous mediaTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Chaengbamrung A., Kakaç S.2014International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer
  ,pp. 451-467
  3
  8The Experimental Investigation of Double Pipe Heat Exchangers Prepared from Two TechniquesTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Phankhoksoong S., Kakac S.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  501(1)
  2
  9The experimental investigation of a double pipe heat exchanger installed inside a split-type air-conditioning systemPramuanjaroenkij A., Phankhoksoong S., Tongkratoke A., Kakac S.2018International Heat Transfer Conference
  2018-August,pp. 4823-4832
  1
  10The behaviors of three different transmission systems between a hybrid engine and a generatorPramuanjaroenkij A., Phankhoksoong S., Tongkratoke A., Pathumwan K., Ponsukkhwa R., Thipruetri P.2018ACM International Conference Proceeding Series
  1
  11Numerical study of turbulence nanofluid flow to distinguish multiphase flow models for in-house programmingPramuanjaroenkij A., Tongkratoke A., Kakaç S.2016ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  8
  1
  12Development in Rubber Preparation for Endoscopic Training SimulatorSurangsrirat D., Tongkratoke A., Samphanyuth S., Sununtachaikul T., Pramuanjaroenkij A.2016Advances in Materials Science and Engineering
  2016
  1
  13Numerical study of nanofluid heat transfer enhancement with mixing thermal conductivity modelsTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Chaengbamrung A., Kakaç S.2012International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer
  ,pp. 855-867
  1
  14Experimental Study of HFC-32 Split-Type Air Conditioning Systems in Different Indoor TemperaturesSaihong T., Chaweram A., Sridara P., Tongkratoke A., Phankhoksoong S., Pramuanjaroenkij A.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  501(1)
  1
  15Pressure drop and heat transfer in spirally corrugated tube for a counter-flow heat exchangerChaengbamrung A., Tongkratoke A., Pramuanjaroenkij A.2012International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer
  ,pp. 649-661
  0
  16Nanofluid Flow Simulation as the Flow through the Porous MediaTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Kakaç S.2016Microscale and Nanoscale Heat Transfer: Analysis, Design, and Applications
  ,pp. 233-250
  0
  17Feasibility study of revolutionizing animal healthcare with Lab-on-a-Chip technology: Case study on water buffalo blood analysisTongkratoke A., Pramuanjaroenkij A., Pramuanjaroenkij A., Wongpanit K., Torbica T.2024Agriculture and Natural Resources
  58(2),pp. 205-212
  0
  18The development of a simple alternative hybrid engine for gasoline, LPG and biogasPramuanjaroenkij A., Tongkratoke A., Phankhoksoong S., Kakaç S.2018ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  6A-144113
  0
  19Simulation of indirect internal reforming with selfsustained electrochemical promotion catalysts in a planar solid oxide fuel cell anodePramuanjaroenkij A., Yang Zhou X., Tongkratoke A., Kakaç S.2010ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2010
  4,pp. 297-302
  0