Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • Ph.D.(Air Quality Modelling), University of Hertfordshire, อังกฤษ, 2544

  Expertise Cloud

  air pollutionBangkokBiomassblack carboncapacity buildingCarbon DioxidecommunityCommunity wastewater treatmentComplex TerrainEHIAEIAElemental carbonenvironmental monitoringFactorizationfine particulate matterFossil fuelsHazeHaze episodeIndoor air qualityIonic speciesisoprenemachine learningMicrometeorologynitrogen oxidesNorthern ThailandOrganic carbonoxidation pondOxidation pondsOxidative potentialOxides of NitrogenozonePAHParticulate matterPM 2.5quality of lifesamplingSize distributionSmall Wetlandssoil and water assessment toolsoil particlesolar home systemsolar radiationsolar spectrumSource apportionmentThai local governmenturban aerosolsurban air qualityUrban areaUrban areasUrban Boundary LayerUrban energy balanceUrban heat islandUrban planningurban plant managementUrban street canyonUrban zoningurbanizationVehicleVehicle exhaustsventilationVertical distributionVertical measurementVertical meteorological factorvertical meteorological factorsvertical profileVertical variationVisible lightVolatile organic compoundsV-shaped valleyWaste incinerationwaste to energywaste utilizationwastewaterWastewater OdorWastewater Treatmentมลพิษทางอากาศมลสารทางอากาศ (Air pollutant)มันสำปะหลังมาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครวัคซีนสถานภาพสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศบริเวณใกล้ผิวดินสมดุลพลังงาน (Energy balance)สมดุลพลังงาน (Energy Balance) อุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินในเมือง (Urban microclimate)สารที่เป็นแกนกลั่นตัวสิงแวดล้อมและสุขภาพเสียงหมอกควันเหมืองหินปูนองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์ประกอบคาร์บอนองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง (Chemical composition of particle)อนุภาคแขวนลอยชีวภาพ อนุภาคแขวนลอยชีวภาพ: บรรยากาศอำเภอวังน้อยอุตสหากรรมซีเมนต์อุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินในเมือง (Urban microclimate)อุตุนิยมวิทยาสำหรับมลพิษทางอากาศ (Air pollution meteorology)

  Interest

  Air Pollution, Air Quality Modelling, Urban meteorology

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ส.ค. 2566 คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม
  • มิ.ย. 2558 - มิ.ย. 2562 คณบดี คณะสิ่งแวดล้อม
  • มิ.ย. 2558 - ส.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รักษาราชการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม
  • ม.ค. 2556 - มิ.ย. 2558 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
  • ก.ค. 2555 - ม.ค. 2556 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(รักษาราชการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 363.49 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.46 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคารLERD ILC
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ชั้น ุ6 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยโครงการติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ชั้น 7 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 91 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 52 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Physical characteristics of Bangkok and its urban heat island phenomenonPakarnseree R., Chunkao K., Bualert S.2018Building and Environment
  143,pp. 561-569
  36
  2Factors affecting sensitivity and stability of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons determined by gas Chromatography Quadrupole Ion Trap mass spectrometryPongpiachan S., Bualert S., Sompongchaiyaku P., Kositanont C.2009Analytical Letters
  42(13),pp. 2106-2130
  34
  3Temporal variations of urban heat island intensity in three major cities, ThailandJongtanom Y., Kositanont C., Baulert S.2011Modern Applied Science
  5(5),pp. 105-110
  27
  4Source apportionment of water-soluble oxidative potential in ambient total suspended particulate from Bangkok: Biomass burning versus fossil fuel combustionWang J., Wang J., Jiang H., Jiang H., Jiang H., Jiang H., Mo Y., Mo Y., Geng X., Geng X., Li J., Li J., Mao S., Mao S., Bualert S., Ma S., Li J., Zhang G.2020Atmospheric Environment
  235
  20
  5Measurement report: Long-emission-wavelength chromophores dominate the light absorption of brown carbon in aerosols over Bangkok: Impact from biomass burningTang J., Tang J., Wang J., Wang J., Wang J., Zhong G., Zhong G., Jiang H., Jiang H., Jiang H., Mo Y., Mo Y., Zhang B., Zhang B., Zhang B., Geng X., Geng X., Geng X., Chen Y., Tang J., Tian C., Bualert S., Li J., Li J., Zhang G., Zhang G.2021Atmospheric Chemistry and Physics
  21(14),pp. 11337-11352
  16
  6Vertical variation of carbonaceous aerosols within the PM2.5 fraction in Bangkok, ThailandChoomanee P., Bualert S., Thongyen T., Salao S., Szymanski W.W., Szymanski W.W., Rungratanaubon T.2020Aerosol and Air Quality Research
  20(1),pp. 43-52
  15
  7Detection of airborne Mycobacterium tuberculosis complex in high-risk areas of health care facilities in ThailandSornboot J., Sornboot J., Aekplakorn W., Ramasoota P., Bualert S., Tumwasorn S., Jiamjarasrangsi W., Jiamjarasrangsi W.2019International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
  23(4),pp. 465-473
  14
  8Modeling community quality of life indicators for developing solar home system in remote areasIemsomboon P., Tangtham N., Kanjanasuntorn S., Bualert S.2011Energy Procedia
  9,pp. 44-55
  6
  9Secondary sources of PM2.5 based on the vertical distribution of organic carbon, elemental carbon, and water-soluble ions in BangkokRattanapotanan T., Thongyen T., Bualert S., Choomanee P., Suwattiga P., Rungrattanaubon T., Utavong T., Phupijit J., Changplaiy N.2023Environmental Advances
  11
  6
  10Evaluation of dissolved oxygen stratification in an oxidation pond for community wastewater treatment through king’s royally initiated “nature by nature” processNoikondee R., Chunkao K., Bualert S., Pattamapitoon T.2019EnvironmentAsia
  12(1),pp. 169-177
  5
  11Above ground carbon sequestration in mangrove forest filtration systemNipithwittaya S., Bualert S.2012Journal of Applied Sciences
  12(15),pp. 1537-1546
  4
  12Emission factors of CH4 and CO2 emitted from vehiclesNilrit S., Sampanpanish P., Bualert S.2013American Journal of Environmental Sciences
  9(1),pp. 38-44
  4
  13Assessment of bioaerosols in tuberculosis high-risk areas of health care facilities in central ThailandSornboot J., Sornboot J., Aekplakorn W., Ramasoota P., Bualert S., Tumwasorn S., Jiamjarasrangsi W., Jiamjarasrangsi W.2019Asian Biomedicine
  12(2),pp. 55-63
  4
  14Bowen ratio method for measuring heat transfer on land cover change in establishing green patch in urban heat Island of BangkokIntaraksa A., Chunkao K., Bualert S.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 158-173
  3
  15Dynamic modeling of water storage capacity for the dilution of waste water of land utilization in the upper tha chin watershed, ThailandFaksomboon B., Bualert S., Dampin N., Thangtham N.2017EnvironmentAsia
  10(2),pp. 33-42
  3
  16Carbon dioxide and methane emission rates from taxi vehicles in ThailandNilrit S., Sampanpanish P., Bualert S.2018Carbon Management
  9(1),pp. 37-43
  2
  17Handling water through irrigation watershed management for coping with stream pollution dilution in Phetchaburi river, ThailandVoravong S., Chunkao K., Bualert S.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 195-210
  2
  18Testing a health impact assessment tool by assessing community opinion about a public parkHengpraprom S., Bualert S., Sithisarankul P.2012Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  43(1),pp. 236-242
  2
  19Effect of solar radiation on cyanobacteria bloom in oxidation ponds community wastewater treatment at the king’s royally initiated laem phak bia environmental research and development project, Phetchaburi, ThailandSukchinda S., Bualert S., Phewnil O., Phewnil O., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Srichomphu M., Srichomphu M.2019EnvironmentAsia
  12(3),pp. 54-61
  2
  20Species Diversity of Mangroves in Central Zambales, PhilippinesSerrano S.C., Serrano S.C., Tangtham N., Bualert S., Janyasuthiwong S.2022Journal of Environmental Management and Tourism
  13(3),pp. 782-789
  2
  21Biogenic volatile organic compound emission from tropical plants in relation to temperature changesJanyasuthiwong S., Choomanee P., Bualert S., Maneejantra S., Charoenpun T., Chommon W., Jitjun S.2022Environmental Challenges
  9
  2
  22Statistical PM2.5 Prediction in an Urban Area Using Vertical Meteorological FactorsSaiohai J., Bualert S., Thongyen T., Duangmal K., Choomanee P., Szymanski W.W., Szymanski W.W.2023Atmosphere
  14(3)
  2
  23Relationship between bacteria and nitrogen dynamics in wastewater treatment oxidation pondsSaneha S., Pattamapitoon T., Bualert S., Phewnil O., Wararam W., Semvimol N., Chunkao K., Tudsanaton C., Srichomphu M., Nachaiboon U., Wongsrikaew O., Wichittrakarn P., Chanthasoon C.2023Global Journal of Environmental Science and Management
  9(4),pp. 707-718
  2
  24Ozone formation potential of ambient volatile organic compounds at roadside in Bangkok, ThailandFakkaew N., Bualert S., Thongyen T., Rungratanaubon T.2021Applied Environmental Research
  43(4),pp. 14-28
  2
  25Experimental assessment of tropical surface ozone related to land utilization in Central ThailandChoomanee P., Bualert S., Thongyen T., Duangmal K., Intaraksa A., Rungratanaubon T., Szymanski W.W., Szymanski W.W.2021Atmospheric Environment: X
  11
  1
  26Investigation of Secondary Organic Aerosol Formation during O3 and PM2.5 Episodes in Bangkok, ThailandUttamang P., Choomanee P., Phupijit J., Phupijit J., Bualert S., Thongyen T.2023Atmosphere
  14(6)
  1
  27Oxidative potential of solvent-extractable organic matter of ambient total suspended particulate in Bangkok, ThailandWang J., Wang J., Zhao S., Zhao S., Jiang H., Geng X., Li J., Li J., Mao S., Ma S., Bualert S., Zhong G., Zhong G., Zhang G., Zhang G.2022Environmental Science: Processes and Impacts
  24(3),pp. 400-413
  0
  28The relationship between environmental factors and the onsets of avian influenza outbreaks in ThailandSawaengkaew H., Baulert S., Thirakhupt K.2011Modern Applied Science
  5(1),pp. 32-37
  0
  29Enhancing high-concentrated wastewater quality on evaporation rate from five-consecutive oxidation ponds as located in Phetchaburi, Southerly ThailandMaskulrath P., Maskulrath P., Bualert S., Chunkao K., Jinjaruk T., Pattamapitoon T., Wararam W., Szymanski W.W.2021Applied Environmental Research
  43(1),pp. 116-126
  0
  30Hygroscopic Growth Factors of Sub-micrometer Atmospheric Aerosols at Four Selected Sites in ThailandPariyothon J., Pariyothon J., Bualert S., Choomanee P., Rungratanaubon T., Thongyen T., Fakkaew N., Phuetfoo C., Phupijit J., Szymanski W.W., Szymanski W.W.2023Aerosol and Air Quality Research
  23(6)
  0
  31Assessment of urban green areas towards changing surface energy balance fluxes in tropical study sites, Central ThailandMaskulrath P., Maskulrath P., Bualert S., Szymanski W.W., Szymanski W.W., Choomanee P., Chunkao K., Pattamapitoon T., Saiohai J., Phupijit J., Utavong T., Rattanapotanan T., Fakkaew N., Chueytawarit O., Fungkeit Y.2023Environmental Challenges
  11
  0
  32Mapping the Contribution of Biomass Burning to Persistent Organic Pollutants in the Air of the Indo-China Peninsula Based on a Passive Air Monitoring NetworkJiang H., Jiang H., Li J., Li J., Zhang R., Pansak W., Zhong G., Zhong G., Li K., Li K., Zhao S., Zhao S., Bualert S., Phewnil O., Zhang G., Zhang G.2022Environmental Science and Technology
  0
  33Source apportionment of PM10 in Samutprakan, ThailandLimpaseni W., Suwattiga P., Osataphan K., Bualert S.2007100th Annual Conference and Exhibition of the Air and Waste Management Association 2007, ACE 2007
  4,pp. 2169-2180
  0
  34Inadequate ventilation for nosocomial tuberculosis prevention in public hospitals in Central Thailand (Internatinal Journal of Tuberculosis and Lung Disease (2009) 13, 4, (454-459))Jiamjarasrangsi W., Bualert S., Chongthaleong A., Chaindamporn A., Udomsantisuk N., Euasamarnjit W.2009International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
  13(12),pp. 1579
  0
  35Modeling appropriate solar home system operations for optimal quality of life in remote areasIemsomboon P., Tangtham N., Kanjanasuntorn S., Bualert S.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(1),pp. 92-104
  0
  36Using multiple-phase nozzles to produce water droplets for removing smaller dust particles of below MRT-BTS Saphan Khwai station in Bangkok ThailandDuangmal K., Bualert S., Chunkao K., Chunkao K.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 174-186
  0