ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

3-bromotyrosineadenosineallergyALPALTAnalgesiaAnimalanimal cellannona muricataAntimicrobial peptidearteriolesarticleAsian elephantatopic dermatitisAustraliaBacteriaBartonella spp.bitchBloodblood groupbonebreeding managementcalcium sulfatecancercaninecanine hip dysplasiacatCatalasecatscellulose acetatechemotherapychronic enteropathyCo-evolutionComputer tomographycoronaryDNA FingerprintdogdogsElectrophoresisEndoscopyfelidFelineFleasforce plateGait analysisgenetic testingHeart diseaseHemoglobinHiphouse dust miteHydrogen peroxidejointLymphomaNitric oxideNSAIDsOmega-3OrthopedicOsteoarthritisPainpain scorePCRPolymerase Chain ReactionporosityrabbitRehabilitationsemenSerumserum proteinsuperoxidesurgerytigertolfenamic acidVeterinaryveterinary medicineWestern Australiaกระต่ายการตัดม่านตาการติดเชื้อการผ่าตัดชุดตรวจสอบชุดทดสอบปฎิกิริยาลูกโซ่ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลสผิดปกติแต่กำเนิดมะเร็งมะเร็งเต้านมแมวแมว ความหลากหลายทางพันธุกรรมเยื่อหุ้มหัวใจโรคลมชักโรคสัตว์เล็กเลือดโลหิตวิทยาศัลยกรรมสุนัขไส้เลื่อนกระบังลมหมู่เลือดแมวหอบหายใจอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก แอบแฝงกลุ่ม

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 28 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 9 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 130 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 60 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 89 โครงการ)
 • ทุนนอก 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 573 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 326 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 247 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 119 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 96 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)